Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Malta

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Tässä osiossa on tietoa erityistuomioistuinten organisaatiosta Maltalla.


Erityistuomioistuimet

Perustuslakituomioistuin

Toinen oikeusaste

Muutoksenhaku

Tämä tuomioistuin käsittelee valitukset, jotka koskevat väitettyjä ihmisoikeusloukkauksia, perustuslain tulkintaa ja lakien mitätöintiä. Lisäksi sillä on alkuperäinen tuomiovalta ratkaista kysymykset, jotka liittyvät edustajainhuoneen jäsenyyteen, tai sen käsiteltäviksi tuodut edustajainhuoneen jäsenten valintaa koskevaan äänestykseen liittyvät asiat.

Kokoonpanossa presidentti (Chief Justice) ja kaksi muuta tuomaria

Siviilituomioistuimen ensimmäinen jaosto (First Hall of the Civil Court)

Ensimmäinen oikeusaste

Ensimmäisen jaoston istunnossa käsitellään myös tapauksia, joissa väitetään loukatun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista perustuslaissa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa.

Puheenjohtajana tuomari

Työtuomioistuin (Industrial Tribunal)

Ensimmäinen oikeusaste

Työtuomioistuin käsittelee asioita, jotka liittyvät väärin perustein tapahtuneisiin irtisanomisiin ja syrjintään tai muuhun laittomaan kohteluun työpaikalla.

Istuntoa johtaa puheenjohtaja

Vuokralautakunta (Rent Regulation Board)

Ensimmäinen oikeusaste

Vuokralautakunta käsittelee asioita, jotka koskevat vuokraehtoihin tehtäviä muutoksia, kuten vuokrankorotuksia ja vuokrasuhteen päättämistä. Se käsittelee vain asioita, jotka liittyvät ennen 1. kesäkuuta 1995 tehtyihin vuokrasopimuksiin.

Puheenjohtajana rauhantuomari

Maanlunastuslautakunta (Land Arbitration Board)

Ensimmäinen oikeusaste

Land Arbitration Panel käsittelee tapauksia, jotka liittyvät pakkolunastetun maan luokitteluun, pakkolunastuksen julkiseen tarkoitukseen ja omistajalle maksettavan korvauksen määrään.

Puheenjohtajana rauhantuomari

Maanvuokrauksen valvontalautakunta (Rural Lease Control Board)

Ensimmäinen oikeusaste

Tämä johtokunta käsittelee asioita, jotka koskevat maa-alueita — vuokrasopimuksia ja omistajien tekemiä, vuokrasopimuksen päättämistä koskevia vaateita.

Puheenjohtajana rauhantuomari

Hallintotuomioistuin (Administrative Review Tribunal)

Ensimmäinen oikeusaste

Kyseisellä tuomioistuimella on toimivalta tarkastella uudelleen hallinnollisia toimia.

Puheenjohtajana tuomari tai rauhantuomari

Perinnönjaon erityistuomioistuin (Partition of Inheritances Tribunal)

Ensimmäinen oikeusaste

Perinnönjaon erityistuomioistuin ratkaisee asiat, jotka koskevat kuolleen henkilön perillisten yhteisen omaisuuden jakamista.

Puheenjohtajana välimies

Kilpailu- ja kuluttajavalitustuomioistuin (Competition and Consumer Appeals Tribunal)

Muutoksenhaku

Kilpailu- ja kuluttajavalitustuomioistuin käsittelee kilpailuviraston pääjohtajan ja kuluttajaviraston pääjohtajan päätöksiä, määräyksiä tai toimia koskevat valitukset. Virkamiestuomioistuimen ratkaisut ovat lopullisia, lukuun ottamatta poikkeustapauksia, joissa muutoksenhaku on sallittu. valitukset koskevat kuitenkin vain oikeuskysymyksiä.

Istuntoa johtaa tuomari ja lisäksi siihen osallistuu kaksi tuomioistuimen jäsentä

Asia Notarial Acts -tuomioistuimen tarkistuksen yhteydessä

Ensimmäinen oikeusaste

Erityistuomioistuin, joka valvoo kaikkien notaarien toimintaa, notaariarkistoa sekä väestörekisteriä. Sillä on valtuudet tehdä tarkastuskäyntejä notaariarkistoon, väestörekisteriin ja notaarien toimistoihin, ja määrätä kurinpitotoimista. Lisäksi tällä tuomioistuimella on valtuudet määrätä oikaisuista väestörekisterissä oleviin virheellisiin tietoihin.

Jäseninä tuomarit, joista käytetään nimitystä Visitors

 

Hallintotuomioistuimet

Tuomioistuinvalvonta (judicial review) on prosessi, jolla tuomioistuimet voivat tutkia ministeriön, viranomaisen tai viraston päätöksen ja kumota sen, jos sen todetaan olevan laiton.

Asian voi panna vireille kuka tahansa, joka on kärsinyt häntä koskevasta hallituksen päätöksestä tai toimesta. Maltan lakien 12 luvun 469 a artikla on säädös, jolla tuomioistuimille annetaan tällainen toimivalta. Vaikka säännöstä ei olisikaan, tuomioistuinvalvontaa voitaisiin pitää tuomioistuimille ominaisena toimivaltana demokraattisten valtioiden tavallisesti soveltaman vallanjako-opin perusteella.

Yleisillä tuomioistuimilla – siviilituomioistuimen ensimmäisellä jaostolla (First Hall of the Civil Court) – on toimivalta tällaisissa asioissa, ja asiasta voi valittaa muutoksenhakutuomioistuimeen (Court of Appeal).

Hallinnollinen oikeuslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2009, ja siinä säädetään hallintotuomioistuimen perustamisesta. Tämä riippumaton ja puolueeton tuomioistuin tutkii hallintosäädökset, jotka niiden vuoksi kärsimään joutuneet henkilöt ovat saattaneet sen käsiteltäviksi, ja ratkaisee myös sen tutkittavaksi siirretyt riita-asiat. Tuomioistuinta johtaa henkilö, joka hoitaa tai on hoitanut tuomarin tai rauhantuomarin virkaa Maltalla. Tuomioistuimen päätöksistä voi valittaa Court of Appeal -tuomioistuimeen.

Muut erityistuomioistuimet

Paikalliset erityistuomioistuimet

Paikalliset erityistuomioistuimet ovat olennainen osa Maltan tuomioistuinjärjestelmää. Niitä voidaan pitää tuomioistuinten jatkeina, ja niissä käsitellään rikoksia, jotka voivat aiheuttaa paljon haittaa kansalaisille, vaikka ovatkin luonteeltaan vähäisiä. Paikallista erityistuomioistuinta johtaa oikeusasioiden valtuutettu (Commissioner for Justice), joka nimitetään ja erotetaan samalla tavalla kuin muut tuomioistuimen jäsenet. Paikallisten erityistuomioistuinten ansiosta jokaisella kansalaisella on mahdollisuus viedä asiansa oikeuteen. näin varmistetaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteen toteutuminen. Paikallisia erityistuomioistuimia on yhdeksän, ja niiden tuomiopiiri käsittää useita kuntia.

Oikeudellisia tietokantoja

Lisätietoa on saatavissa Maltaa koskevalla sivulla ” Jäsenvaltioiden oikeuslaitokset – Malta”, jossa on tarkemmat tiedot tietokannoista ja linkit niihin.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeus-, kulttuuri- ja paikallishallintoministeriö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinpalvelut

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinpalvelut – Sentenzi Online

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinmenettelyt – Tuomioistuinmenettelyt

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinpalvelut – Hall Usalvia

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinpalvelut – tilastot

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinpalvelut – huutokauppojen oikeudellinen myynti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinpalvelut – siviilioikeudelliset lomakkeet (maltaksi)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLakiasiainpalvelut (Maltan lainsäädäntö)


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2019