Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Nizozemí

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: nizozemština

V tomto oddílu naleznete informace týkající se organizace specializovaných soudů v Nizozemsku.


Správní soudy

Mezi správní soudy v Nizozemsku patří:

  • okresní soud (Rechtbank): první stupeň pro všechny správní věci
  • odvolací soud (Gerechtshof): odvolací soud v daňových věcech
  • Nejvyšší soud (Hoge Raad): nejvyšší soud v daňových věcech
  • Ústřední tribunál pro odvolání (Centrale Raad van Beroep): odvolací soud (a poslední instance) ve věcech sociálního zabezpečení
  • Tribunál pro odvolání ve věcech obchodu a průmyslu (College van Beroep voor het bedrijfsleven): odvolací soud (a poslední instance) v oblasti sociálně hospodářského správního práva
  • Oddělení správního soudnictví Státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): odvolací soud (a poslední instance) ve všech správních věcech, o nichž nerozhodují jiné odvolací soudy.

Právní databáze

Informace lze nalézt na webové stránce věnované systému soudní moci v Nizozemsku: Odkaz se otevře v novém okně.Systém soudní moci v Nizozemsku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemské soudy a Nejvyšší soud Nizozemského království


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/01/2017