Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Nizozemí

Tato část obsahuje informace o organizaci specializovaných soudů v Nizozemsku.


Správní soudy

Správními soudy v Nizozemku jsou:

  • Okresní soud (Rechtbank): první instance ve všech správních věcech
  • Odvolací soud (Gerechtshof): odvolací soud v daňových věcech
  • Nejvyšší soud (Hoge Raad): Nejvyšší soud pro daňové věci
  • Ústřední tribunál pro odvolání (Centrale Raad van Beroep): odvolací soud (a poslední instance) pro věci v oblasti sociálního zabezpečení
  • Odvolací tribunál ve věcech obchodu a průmyslu (College van Beroep voor het bedrijfsleven): odvolací soud (a poslední instance) v oblasti sociálně-ekonomického správního práva
  • Oddělení správního soudnictví Státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): odvolací soud (a poslední instance) ve všech správních věcech, které nejsou rozhodovány jinými odvolacími soudy

Právní databáze

Další informace lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.uspořádání soudní moci v Nizozemsku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Informace o specializovaných soudech (v angličtině)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 25/02/2020