Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstole - Nederlandene

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: nizozemski već su prevedeni.

Dette afsnit indeholder oplysninger om de særlige domstole i Nederlandene.


Forvaltningsdomstole

Forvaltningsdomstolene i Nederlandene er:

  • Distriktsdomstol (Rechtbank): første instans for alle forvaltningsretlige sager.
  • Appeldomstol (Gerechtshof): appeldomstol for alle skattesager.
  • Højesteret (Hoge Raad): højesteret for alle skattesager.
  • Central appelret (Centrale Raad van Beroep): appeldomstol (og sidste instans) for socialsikringssager.
  • Appelret for handel og industri (College van Beroep voor het bedrijfsleven): appeldomstol (og sidste instans) for socialøkonomisk forvaltningsret.
  • Statsrådets forvaltningsretlige domstolsmyndighed (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): Appeldomstol (og sidste instans) for alle forvaltningsretlige sager, der ikke kan afgøres af andre appeldomstole.

Juridiske databaser

Oplysninger kan findes på webstedet om Link åbner i nyt vindueretssystemet i Nederlandene.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet nederlandske retsvæsen og Nederlandenes højesteret


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/01/2017