Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Olanda

Din it-taqsima tipprovdilek informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati speċjalizzati fin-Netherlands.


Il-qrati amministrattivi

Il-qrati amministrattivi fin-Netherlands huma:

  • Il-Qorti Distrettwali (Rechtbank): il-prim’istanza għall-każijiet amministrattivi kollha
  • Il-Qorti tal-Appell (Gerechtshof): il-qorti tal-appell għall-każijiet ta’ taxxa
  • Il-Qorti Suprema (Hoge Raad): il-qorti suprema għall-każijiet ta’ taxxa
  • It-Tribunal Ċentrali tal-Appelli (Centrale Raad van Beroep): il-qorti tal-appell (suprema) għall-każijiet ta’ sigurtà soċjali
  • It-Tribunal tal-Appelli Kummerċjali u Industrijali (College van Beroep voor het bedrijfsleven): il-qorti tal-appell (suprema) għad-dritt amministrattiv soċjoekonomiku
  • Id-Diviżjoni Ġuriżdizzjonali Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): il-qorti tal-appell (suprema) għall-każijiet amministrattivi kollha mhux deċiżi minn qrati tal-appell oħra

Bażijiet tad-data ġuridiċi

Fis-sit web iddedikat għas-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasistema ġudizzjarja fin-Netherlands wieħed jista’ jsib aktar informazzjoni.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInformazzjoni dwar il-qrati speċjalizzati (bl-Ingliż)


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 27/05/2020