Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Holandsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčinačeštinaestónčinaangličtinafrancúzštinalotyštinamaďarčinapoľštinaportugalčinaslovinčinašvédčina.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov v Holandsku.


Správne súdy

Názvy správnych súdov v Holandsku:

  • Okresný súd (Rechtbank): prvá inštancia pre všetky správne prípady
  • Odvolací súd (Gerechtshof): odvolací súd pre daňové prípady
  • Najvyšší súd (Hoge Raad): najvyšší súd pre daňové prípady
  • Hlavný odvolací tribunál (Centrale Raad van Beroep): odvolací (a rozhodný) súd pre prípady týkajúce sa sociálneho zabezpečenia
  • Odvolací tribunál pre obchod a priemysel (College van Beroep voor het bedrijfsleven): odvolací (a rozhodný) súd pre sociálno-hospodárske správne právo
  • Útvar správnej jurisdikcie Štátnej rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): odvolací (a rozhodný) súd pre všetky správne prípady, o ktorých nerozhodli iné odvolacie súdy.

Právne databázy

Informácie nájdete na webovej stránke zameranej na Odkaz sa zobrazí v novom oknejustičný systém v Holandsku.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneholandská justícia a Najvyšší súd Holandska


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 11/01/2017