Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne

W wielu państwach członkowskich istnieją sądy szczególne, które rozpatrują sprawy określonego rodzaju. Często sądy takie rozpoznają spory administracyjne lub niektóre sprawy pomiędzy osobami prywatnymi lub podmiotami gospodarczymi.


W wielu państwach członkowskich istnieją sądy szczególne do spraw administracyjnych, tj. rozstrzygające spory pomiędzy władzami publicznymi a osobami prywatnymi lub firmami, dotyczące decyzji organów administracji publicznej, m.in. spory dotyczące pozwolenia na budowę, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub wymiaru podatku.

Co się tyczy sporów pomiędzy prywatnymi osobami lub podmiotami gospodarczymi („spraw cywilnych”), w niektórych państwach członkowskich istnieją sądy szczególne ds. pracowniczych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020