Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Ρουμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάισπανικάεσθονικάαγγλικάγαλλικάλεττονικάουγγρικάπολωνικάσλοβακικάφινλανδικά

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δικαστήρια της Ρουμανίας.


Ειδικά δικαστήρια

Δικαστήριο αρμόδιο για υποθέσεις ανηλίκων και οικογενειακές υποθέσεις (Brașov)

Το Δικαστήριο για υποθέσεις ανηλίκων και οικογενειακές υποθέσεις με έδρα την πόλη Braşov εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με αδικήματα που διαπράχθηκαν από ανηλίκους ή κατά ανηλίκων. Παλαιότερα, οι υποθέσεις αυτές υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου του Braşov.

Ειδικά δικαστήρια

Υπάρχουν τρία Ειδικά Δικαστήρια (τα πρώην Εμποροδικεία):

 • Ειδικό Δικαστήριο Cluj
 • Ειδικό Δικαστήριο Mureș
 • Ειδικό Δικαστήριο Argeș.

Εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν επαγγελματίες. Κάθε πρόσωπο που διατηρεί μια επιχείρηση θεωρείται επαγγελματίας.

Στρατιωτικά δικαστήρια

Η δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων καθορίζεται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Κάθε Στρατιωτικό Δικαστήριο διαθέτει καθεστώς στρατιωτικής μονάδας.

Η ιεράρχηση των στρατιωτικών δικαστηρίων έχει ως ακολούθως:

 • τέσσερα Στρατοδικεία (στο Βουκουρέστι, στο Cluj-Napoca, στο Iaşi και στην Timişoara)
 • Στρατοδικείο Βουκουρεστίου
 • Στρατιωτικό Εφετείο Βουκουρεστίου.

Τα Στρατιωτικά Δικαστήρια απαρτίζονται από στρατιωτικούς δικαστές, γραμματείς, αρχειοθέτες και άλλους υπαλλήλους.

Στρατοδικεία

Στη Ρουμανία, υπάρχουν 4 Στρατοδικεία στις ακόλουθες πόλεις:

 • Βουκουρέστι
 • Cluj-Napoca
 • Iaşi
 • Timişoara.

Ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα Στρατοδικεία εκδικάζουν κυρίως υποθέσεις που σχετίζονται με αδικήματα κατά της αμυντικής ικανότητας της Ρουμανίας (δηλαδή αδικήματα κατά της στρατιωτικής τάξης και πειθαρχίας, αδικήματα που διαπράχθηκαν στο πεδίο της μάχης κ.λπ.) ή που διαπράχθηκαν σε σχέση με υπηρεσιακά καθήκοντα από αξιωματικούς έως και τον βαθμό του συνταγματάρχη.

Περιφερειακό Στρατοδικείο Βουκουρεστίου

Το Περιφερειακό Στρατοδικείο εκδικάζει τις ακόλουθες υποθέσεις:

 • Ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εκδικάζει κυρίως τα ακόλουθα αδικήματα που διαπράχθηκαν σε σχέση με υπηρεσιακά καθήκοντα από αξιωματικούς έως και τον βαθμό του συνταγματάρχη:
 1. συγκεκριμένα αδικήματα κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας
 2. συγκεκριμένα αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
 3. συγκεκριμένα σεξουαλικά αδικήματα
 4. συγκεκριμένα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας
 5. συγκεκριμένα αδικήματα που διαπράττονται στον χώρο εργασίας ή σχετίζονται με αυτόν
 6. συγκεκριμένα αδικήματα που παρακωλύουν το έργο της δικαιοσύνης
 7. συγκεκριμένα αδικήματα που διεπράχθησαν εκ προθέσεως και προκάλεσαν τον θάνατο ή την αυτοκτονία του θύματος
 8. αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση και την παράνομη χρήση ναρκωτικών
 9. δόλια πτώχευση, εάν το αδίκημα συνδέεται με το τραπεζικό σύστημα.
 • Ως δικαστήριο προσφυγής, εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων στρατοδικείων για αξιόποινες πράξεις εφόσον οι νομικές διαδικασίες έχουν κινηθεί με προηγούμενη καταγγελία του θύματος και προσφυγές κατά ποινικών αποφάσεων στρατοδικείων για προληπτικά μέτρα, προσωρινή αποφυλάκιση ή προφυλακτικά μέτρα, κατά ποινικών αποφάσεων στρατοδικείων που αφορούν την εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων ή την αποκατάσταση, καθώς και άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο.
 • Το Περιφερειακό Στρατοδικείο εκδικάζει επίσης υποθέσεις συγκρούσεων αρμοδιότητας μεταξύ Στρατοδικείων της περιφέρειάς του.

Στρατιωτικό Εφετείο του Βουκουρεστίου

Το Στρατιωτικό Εφετείο εκδικάζει τις ακόλουθες υποθέσεις:

 • Ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο:
 1. αδικήματα κατά της ασφάλειας του κράτους και αδικήματα κατά της ειρήνης και της ανθρωπότητας, τα οποία διαπράχθηκαν από αξιωματικούς
 2. αδικήματα που διαπράχθηκαν από δικαστές Στρατοδικείου ή Περιφερειακού Στρατοδικείου, καθώς και από στρατιωτικούς εισαγγελείς των Στρατιωτικών Εισαγγελιών των εν λόγω δικαστηρίων
 • ως Εφετείο, εκδικάζει προσφυγές κατά πρωτοβάθμιων αποφάσεων του Περιφερειακού Στρατοδικείου
 • ως δικαστήριο προσφυγής, εκδικάζει προσφυγές κατά πρωτοβάθμιων ποινικών αποφάσεων του Στρατοδικείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Περιφερειακού Στρατοδικείου, καθώς και άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο
 • εκδικάζει υποθέσεις συγκρούσεων δικαιοδοσίας μεταξύ των Περιφερειακών Στρατοδικείων ή μεταξύ των Στρατοδικείων και των Περιφερειακών Στρατοδικείων ή μεταξύ Στρατοδικείων στις περιοχές της δικαιοδοσίας των διαφόρων Περιφερειακών Στρατοδικείων, και σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο.

Διοικητικά δικαστήρια

Δεν υπάρχουν διοικητικά δικαστήρια στη Ρουμανία. Ειδικά διοικητικά τμήματα των δικαστηρίων είναι αρμόδια να εκδικάζουν διοικητικές υποθέσεις.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Συνταγματικό Δικαστήριο συγκροτείται από εννέα δικαστές, οι οποίοι διορίζονται για θητεία εννέα ετών που δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται. Τρεις δικαστές διορίζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τρεις από τη Γερουσία και τρεις από τον Πρόεδρο της Ρουμανίας. Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου εκλέγουν τον πρόεδρο του Δικαστηρίου με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο αντικαθιστά το ένα τρίτο των δικαστών του κάθε τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος της Ρουμανίας, στο Συνταγματικό Δικαστήριο ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες:

 • αποφασίζει για τη συνταγματικότητα των νόμων πριν από την κύρωσή τους, κατόπιν παραπομπής από τον Πρόεδρο της Ρουμανίας, τον πρόεδρο οποιουδήποτε εκ των σωμάτων του Κοινοβουλίου, την κυβέρνηση, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, τον Διαμεσολαβητή, τουλάχιστον 50 βουλευτές ή τουλάχιστον 25 γερουσιαστές, καθώς και αυτεπαγγέλτως για κάθε πρωτοβουλία με την οποία προτείνεται η αναθεώρηση του Συντάγματος
 • αποφασίζει για τη συνταγματικότητα συνθηκών ή άλλων διεθνών συμφωνιών, κατόπιν παραπομπής από τον Πρόεδρο της Ρουμανίας ή τον πρόεδρο οποιουδήποτε εκ των σωμάτων του Κοινοβουλίου, από τουλάχιστον 50 βουλευτές ή τουλάχιστον 25 γερουσιαστές
 • αποφασίζει για τη συνταγματικότητα του Κανονισμού του Κοινοβουλίου κατόπιν παραπομπής από τον πρόεδρο οποιουδήποτε εκ των σωμάτων του Κοινοβουλίου, κοινοβουλευτικής ομάδας, τουλάχιστον 50 βουλευτών ή τουλάχιστον 25 γερουσιαστών
 • αποφασίζει επί ενστάσεων αντισυνταγματικότητας νόμων και διαταγμάτων οι οποίες ασκούνται ενώπιον των δικαστηρίων ή των εμπορικών διαιτητικών δικαστηρίων ένσταση αντισυνταγματικότητας μπορεί επίσης να ασκηθεί απευθείας από τον Διαμεσολαβητή
 • αποφασίζει επί νομικών διαφορών συνταγματικής φύσης μεταξύ δημόσιων αρχών, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Ρουμανίας, του προέδρου οποιουδήποτε εκ των σωμάτων του Κοινοβουλίου, του πρωθυπουργού, ή του προέδρου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
 • επιβλέπει την τήρηση της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της Ρουμανίας και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων
 • παρέχει συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις σε προτάσεις καθαίρεσης του Προέδρου της Ρουμανίας από το αξίωμά του
 • εξακριβώνει τυχόν περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να δικαιολογούν την παρουσία αρχηγού κράτους και αναφέρει τα πορίσματά του στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση
 • επιβλέπει την τήρηση της διαδικασίας οργάνωσης και διεξαγωγής δημοψηφίσματος και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματά του
 • επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν να ασκήσουν τη νομοθετική πρωτοβουλία τους
 • αποφασίζει επί ζητημάτων αντισυνταγματικότητας ενός πολιτικού κόμματος
 • ασκεί επίσης άλλα δικαιώματα που εμπίπτουν στην εγγενή δικαιοδοσία του Δικαστηρίου (αναδημοσιευθείς νόμος 47/1992).

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι ακόλουθες νομικές βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες επιγραμμικά:

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαιοδοσία των δικαστηρίων - Ρουμανία


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/03/2014