Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specijalizirani sudovi - Rumunjska

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: aceptable

¿Le ha resultado útil?

Na ovoj su stranici navedene informacije o specijaliziranim sudovima u Rumunjskoj


Specijalizirani sudovi

Brașov Tribunal za djecu i obiteljska pitanja

Sud koji se temelji na Brașovem za djecu i obitelj saslušava predmete koji se odnose na kaznena djela koja su počinili djeca ili djeca. Prije nego što je taj sud osnovan, takve slučajeve saslušalo je Brașov Tribunal.

Specijalizirani sudovi

Ima 3 specijaliziranih sudova:

 • Specijalizirani sud u Cluju;
 • Specijalizirani sud;
 • Specijalizirani sud u Argeșu.

Obrađuju predmete u koje su uključeni stručnjaci. Svaka osoba koja upravlja poduzećem smatra se profesionalnom.

Vojni sudovi

Nadležnost vojnih sudova utvrđena je u Zakonu o kaznenom postupku. Svaki vojni sud ima status vojne baze.

Hijerarhijska je organizacija vojnih sudova sljedeća:

 • 4 vojnih sudova (u Bukureštu, Cluj-Napoca, Iasi i Temišvara)
 • Vojni sud u Bukureštu;
 • Vojni prizivni sud u Bukureštu

Vojni sudovi imaju vojne suce, službenike, arhiviste i drugo osoblje.

Vojni sudovi

U Rumunjskoj postoji 4 vojnih sudova u:

 • Bukurešt;
 • Cluj – Napoca,
 • Iasi;
 • Temišvar

Kao prvostupanjski sud vojni sud može riješiti sva kaznena djela koja su počinili vojno osoblje do i uključujući čin pukovnika kao i druge posebne slučajeve propisane zakonom.

Vojni prizivni sud u Bukureštu

Vojni prizivni sud saslušava sljedeće slučajeve:

 • Kao prvostupanjski sud kaznena djela protiv nacionalne sigurnosti: izdaja, izdaja putem prijenosa državnih tajnih informacija, izdaja podupiranjem neprijatelja, djelovanje protiv ustavnog poretka, neprijateljsko djelovanje protiv države, špijunaža, napad ugrožavanjem nacionalne sigurnosti, napad na sigurnost zajednice, odvraćanje, otkrivanje lažnih informacija, propagandna propaganda, ugrožavanje državnih interesa, otkrivanje tajnosti povjerljivih podataka koji ugrožavaju nacionalnu sigurnost, neprijavljivanje kaznenih djela protiv nacionalnih sigurnosti od strane vojnih sudova i vojnih tužitelja iz ureda vojnog tužitelja koji djeluju na tim sudovima, kaznena djela koja su počinili općenito, maršal i admiral, prijave su raseljene, ako je tako predviđeno zakonom;
 • Žalbe protiv prvostupanjskih odluka vojnih sudova protiv prvostupanjskih odluka;
 • Rješava sukobe nadležnosti između vojnih sudova u okviru njihove izborne jedinice i poziva na žalbe protiv odluka koje donose u slučajevima predviđenima zakonom.

Upravni sudovi

Nema upravnih sudova u Rumunjskoj. Poseban administrativni dio suda nadležan je za odlučivanje u upravnim predmetima.

Drugi specijalizirani sudovi

Ustavni sud

Ustavni sud sastoji se od 9 sudaca, imenovanih na mandat od 9 godina koji se ne može obnoviti. 3 sudaca imenuje Zastupnički dom, 3. Senat i 3. predsjednik Rumunjske. Suci Ustavnog suda biraju predsjednika Ustavnog suda tajnim glasovanjem na razdoblje od 3 godina. Ustavni sud je od 3. do 3. obnovio jednu trećinu svojih sudaca.

Na temelju članka 146. rumunjskog Ustava, Ustavni sud ima sljedeće ovlasti:

 • Pravilo o ustavnosti zakona prije njihova donošenja, ovisno o upućivanju na predsjednika Rumunjske; jednog od predsjednika dvaju domova parlamenta; vlade; visoki i kasacijski sud; Europski ombudsman, najmanje 50 zastupnika ili najmanje 25 senatora, kao i po službenoj dužnosti, o inicijativama za reviziju Ustava;
 • odlučuje o ustavnosti ugovora ili drugih međunarodnih sporazuma na zahtjev predsjednika vijeća Parlamenta ili najmanje 50 zastupnika ili 25 senatora;
 • Odlučuje o ustavnosti uredbi Parlamenta, o upućivanju predsjednika vijećâ, parlamentarne skupine ili najmanje 50 zastupnika ili 25 senatora;
 • Odlučuje o iznimkama u vezi s neustavnosti u vezi sa zakonima i nalozima koji su izneseni pred sudovima ili u okviru trgovačke arbitraže; izuzeće neustavnosti može izravno istaknuti i Ombudsman;
 • odlučuje o pravnim sporovima ustavne naravi između javnih tijela, na zahtjev Rumunjske, predsjednika vijeća Parlamenta, predsjednika vlade ili predsjednika Vrhovnog sudskog vijeća;
 • prati usklađenost s postupkom izbora predsjednika Rumunjske i potvrđuje rezultate izbora;
 • Izdaje savjetodavna mišljenja o prijedlozima za suspenziju rumunjskog predsjednika;
 • Potvrđuje postojanje okolnosti kojima se opravdava prisutnost vršitelja dužnosti šefa države te izvješćuje Parlament i vladu o svojim nalazima;
 • Prati usklađenost s postupkom organiziranja i održavanja referenduma te potvrđuje rezultate tog postupka;
 • Provjerava jesu li građani ispunjeni uvjeti za pokretanje zakonodavne inicijative;
 • Pravila o prigovorima u odnosu na neustavnost političke stranke;
 • Obavlja sve druge dužnosti predviđene organskim zakonom Suda (Zakon br. 47/1992, ponovno objavljen).

Pravne baze podataka

Sljedeće pravne baze podataka dostupne su na internetu:

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je bazi podataka besplatan.

Važne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruNadležnost sudova – Rumunjska


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2019