Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specijalizirani sudovi - Rumunjska

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

 

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Na ovoj stranici nalaze se informacije o specijaliziranim sudovima u Rumunjskoj.


Specijalizirani sudovi

Sud u Brașovu za djecu i obiteljsko-pravne predmete

Sud za djecu i obiteljsko-pravne predmete u Brașovu sudi u predmetima koji se odnose na kaznena djela koja su počinila djeca ili kaznena djela protiv djece. Prije osnivanja ovoga Suda u navedenim je slučajevima sudio Sud u Brașovu.

Specijalizirani sudovi posebne nadležnosti

Tri su specijalizirana suda (bivši trgovački sudovi):

 • specijalizirani sud u Cluju;
 • specijalizirani sud u Mureșu;
 • specijalizirani sud u Argeșu.

Oni sude u predmetima u koje su uključene osobe u profesionalnom svojstvu. Svaka osoba koja djeluje kao poduzetnik smatra se osobom u profesionalnom svojstvu.

Vojni sudovi

Nadležnost vojnih sudova utvrđena je Zakonom o kaznenom postupku. Svaki vojni sud ima status vojne baze.

Hijerarhijski je ustroj vojnih sudova kako slijedi:

 • četiri vojna suda (u Bukureštu, Cluj-Napocau, Iași i Temišvaru);
 • Vojni sud u Bukureštu;
 • Vojni žalbeni sud u Bukureštu;

Vojni sudovi imaju vojne suce, službenike, arhivare i drugo osoblje.

Vojni sudovi

U Rumunjskoj postoje četiri vojna suda, u sljedećim gradovima:

 • Bukureštu;
 • Cluj-Napocu;
 • Iași;
 • Temišvaru.

Kao najviši prvostupanjski sudovi, vojni sudovi mogu suditi u predmetima koji se odnose na kaznena djela protiv Rumunjske obrane (npr. kaznena djela protiv vojnog reda i stege, kaznena djela na bojištu, itd.) ili druga kaznena djela koja počini vojno osoblje u vezi s vršenjem dužnosti sve do razine, i uključujući, pukovnika.

Regionalni vojni sud u Bukureštu

Regionalni vojni sud sudi u sljedećim predmetima:

 • kao prvostupanjski sud, on sudi u predmetima koji se odnose na kaznena djela povezana s dužnostima, koja počine časnici do razine, i uključujući, pukovnika:
 1. određena kaznena djela protiv života, tjelesne nepovredivosti ili zdravlja;
 2. određena kaznena djela protiv osobne slobode;
 3. određena spolna kaznena djela;
 4. određena kaznena djela protiv imovine;
 5. određena kaznena djela na radnom mjestu ili povezana s radnim mjestom;
 6. određena kaznena djela kojima se ometa tijek pravde;
 7. namjera počinjenja kaznenih djela koja uzrokuju smrt ili samoubojstvo žrtve;
 8. kaznena djela koja se odnose na nedopuštenu trgovinu ili nezakonitu uporabu droga;
 9. prijevarni stečaj, ako se kazneno djelo odnosi na bankarski sustav;
 • kao sud za reviziju presuda, on sudi u zahtjevima za reviziju protiv presuda vojnih sudova u vezi s kaznenim djelima u kojima je sudski postupak pokrenut na temelju prethodne žalbe oštećene stranke te u zahtjevima za reviziju protiv presuda vojnih sudova u kaznenom postupku povezanih s preventivnim mjerama, privremenim puštanjem ili sigurnosnim mjerama, protiv presuda vojnih sudova u kaznenom postupku povezanih s izvršenjem presuda u kaznenom postupku ili rehabilitacijom te u drugim slučajevima posebno utvrđenima zakonom;
 • Regionalni vojni sud također odlučuje o sukobu nadležnosti između vojnih sudova, u okviru svoje nadležnosti.

Vojni žalbeni sud u Bukureštu

Vojni žalbeni sud sudi u sljedećim predmetima:

 • kao prvostupanjski sud:
 1. u vezi s kaznenim djelima protiv državne sigurnosti ili protiv mira i čovječnosti, koja počini vojno osoblje;
 2. u vezi s kaznenim djelima koja počine suci vojnog suda ili regionalnog vojnog suda ili vojni tužitelji vojnog državnog odvjetništva pri tim sudovima;
 • kao žalbeni sud, on sudi o žalbama protiv presuda regionalnog vojnog suda u prvom stupnju;
 • kao sud za reviziju presuda, on sudi u zahtjevima za reviziju protiv presuda prvostupanjskog vojnog suda u kaznenom postupku, isključujući predmete u nadležnosti regionalnog vojnog suda te u drugim slučajevima posebno utvrđenima zakonom;
 • odlučuje o sukobu nadležnosti između regionalnih vojnih sudova ili između vojnih sudova i regionalnih vojnih sudova te u drugim slučajevima posebno utvrđenima zakonom.

Upravni sudovi

U Rumunjskoj nema upravnih sudova. Posebni upravni odjel suda nadležan je suditi u upravnim predmetima.

Ostali posebni sudovi

Ustavni sud

Ustavni sud ima devet sudaca, imenovanih na rok od devet godina, bez mogućnosti produljenja ili ponovnog imenovanja. Tri suca imenuje Zastupnički dom, tri imenuje Senat, a tri predsjednik Rumunjske. Suci Ustavnog suda biraju predsjednika Ustavnog suda tajnim glasovanjem, na mandat od tri godine. Trećina sudaca Ustavnog suda zamjenjuje se svake tri godine.

U skladu s člankom 146. rumunjskog Ustava, Ustavni sud ima sljedeće ovlasti:

 • odlučuje o ustavnosti zakona prije njihova proglašenja, na zahtjev predsjednika Rumunjske, predsjednika jednog od domova Parlamenta, Vlade, Visokog kasacijskog suda, pučkog pravobranitelja ili barem 50 zastupnika ili 25 senatora, ili po službenoj dužnosti u slučaju inicijativa kojima se predlaže revizija Ustava;
 • odlučuje o ustavnosti međunarodnih ugovora ili drugih međunarodnih sporazuma, na zahtjev predsjednika jednog od domova Parlamenta ili barem 50 zastupnika ili 25 senatora;
 • odlučuje o ustavnosti propisa Parlamenta, na zahtjev predsjednika jednog od domova Parlamenta, parlamentarne skupine ili barem 50 zastupnika ili 25 senatora;
 • donosi presude o prigovorima o neustavnosti zakona i naloga pokrenutima na sudovima ili sudovima za trgovačku arbitražu; takav prigovor može izravno podnijeti i pučki pravobranitelj;
 • odlučuje o pravnim sporovima ustavne prirode između javnih tijela, na zahtjev predsjednika Rumunjske, predsjednika jednog od domova Parlamenta, premijera ili predsjednika Vrhovnog sudskog vijeća;
 • prati sukladnost postupka izbora predsjednika Rumunjske te potvrđuje rezultate izbora;
 • daje savjetodavna mišljenja o prijedlozima o razrješenju dužnosti rumunjskog predsjednika;
 • potvrđuje postojanje okolnosti kojima se opravdava prisutnost vršitelja dužnosti šefa države te izvješćuje Parlament i Vladu o svojim nalazima;
 • prati sukladnost postupka organiziranja i održavanja referenduma te potvrđuje njegove rezultate;
 • potvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za provedbu građanske zakonodavne inicijative;
 • donosi presude o prigovorima o neustavnosti političke stranke;
 • obavlja sve druge dužnosti predviđene temeljnim zakonima Suda (Zakon br.  47/1992, ponovljeno izdanje).

Pravne baze podataka

Na mreži su dostupne sljedeće pravne baze podataka:

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka besplatan je.

Srodne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruNadležnost sudova - Rumunjska


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 20/03/2014