Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Szakosított bíróságok - Románia

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

 

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Ez az oldal Románia szakosított bíróságairól nyújt tájékoztatást.


Szakosított bíróságok

Brassói gyermek- és családügyi törvényszék (Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov)

A brassói székhelyű gyermek- és családügyi törvényszék a kiskorúak által vagy velük szemben elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket tárgyalja. E törvényszék felállítása előtt ezek az ügyek a brassói törvényszék hatáskörébe tartoztak.

Szakosított törvényszékek

Három szakosított törvényszék (korábban szakosított kereskedelmi bíróság) létezik:

 • a kolozsvári szakosított törvényszék (Tribunalul Specializat Cluj);
 • a marosvásárhelyi szakosított törvényszék (Tribunalul Specializat Mureș);
 • az argyasi szakosított törvényszék (Tribunalul Specializat Argeș).

Ezek a törvényszékek a vállalkozókat érintő ügyeket tárgyalják. Vállalkozónak minősül mindenki, aki vállalkozást működtet.

Katonai bíróságok

A katonai bíróságok hatáskörét a büntetőeljárási törvénykönyv határozza meg. Minden katonai bíróság a katonai egységek jogállásával rendelkezik.

A katonai bíróságok hierarchiája a következő:

 • négy katonai törvényszék (Bukarestben, Kolozsváron, Jászvásáron és Temesváron);
 • bukaresti katonai törvényszék;
 • bukaresti katonai fellebbviteli bíróság.

A katonai bíróságokat katonai bírák, fogalmazók, titkárok és egyéb alkalmazottak alkotják.

Katonai törvényszékek

Romániában négy katonai törvényszék van:

 • Bukarestben;
 • Kolozsváron;
 • Jászvásáron;
 • Temesváron.

A katonai törvényszék a legfelsőbb szintű elsőfokú bíróságként a Románia védelmi ereje ellen elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket (például a katonai rend és fegyelem elleni bűncselekményeket, a harcmezőn elkövetett bűncselekményeket stb.), valamint – az ezredesi rangig bezárólag – a tisztek által a hivatali kötelezettségeikkel összefüggésben elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket tárgyalja.

A bukaresti regionális katonai törvényszék (Tribunalul Militar Teritorial București)

A regionális katonai törvényszék a következő ügyeket tárgyalja:

 • Elsőfokú bíróságként – az ezredesi rangig bezárólag – a tisztek által a hivatali kötelezettségeikkel összefüggésben elkövetett alábbi bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket tárgyalja:
 1. az élet, a testi épség és az egészség elleni bizonyos bűncselekmények;
 2. a személyes szabadság elleni bizonyos bűncselekmények;
 3. bizonyos szexuális bűncselekmények;
 4. bizonyos vagyon elleni bűncselekmények;
 5. munkahelyen elkövetett vagy azzal kapcsolatos bizonyos bűncselekmények;
 6. az igazságszolgáltatás rendje elleni bizonyos bűncselekmények;
 7. a sértett halálát okozó vagy öngyilkosságát kiváltó szándékos bűncselekmények;
 8. kábítószer-kereskedelemmel és jogellenes kábítószer-fogyasztással kapcsolatos bűncselekmények;
 9. csődbűntett (ha a bűncselekmény a bankrendszerrel kapcsolatos).
 • Felülvizsgálati fórumként elbírálja a sértett feljelentése alapján indult büntetőeljárásban a katonai törvényszék által hozott határozatokkal szembeni felülvizsgálati kérelmeket, továbbá a büntetőügyben a katonai törvényszék által hozott, megelőző vagy biztosítási intézkedésekkel, ideiglenes szabadlábra helyezéssel, a büntetőítéletek végrehajtásával vagy a rehabilitációval kapcsolatos határozatokkal szembeni felülvizsgálati kérelmeket, valamint a törvény által meghatározott egyéb ügyeket.
 • A regionális katonai törvényszék ezenkívül dönt az illetékességi területén lévő katonai törvényszékek közötti illetékességi összeütközések kérdésében.

A bukaresti katonai fellebbviteli bíróság (Curtea Militară de Apel București)

A katonai fellebbviteli bíróság az alábbi ügyeket tárgyalja:

 • Elsőfokú bíróságként:
 1. a katonatisztek által elkövetett, az állam biztonsága elleni, valamint béke és emberiség elleni bűncselekmények;
 2. a katonai törvényszékek és a regionális katonai törvényszékek bírái, valamint az említett törvényszékek mellett létrehozott katonai ügyészségek katonai ügyészei által elkövetett bűncselekmények.
 • Fellebbviteli bíróságként elbírálja a regionális katonai törvényszékek által első fokon hozott határozatokkal szembeni fellebbezéseket.
 • Felülvizsgálati fórumként elbírálja a büntetőügyekben a katonai törvényszék által első fokon hozott határozatokkal szembeni felülvizsgálati kérelmeket (a regionális katonai törvényszék hatáskörébe tartozó ügyek kivételével), valamint a törvény által meghatározott egyéb ügyeket.
 • Dönt a regionális katonai törvényszékek közötti illetékességi összeütközések, a katonai törvényszékek és a regionális katonai törvényszékek közötti hatásköri összeütközések, valamint a különböző regionális katonai törvényszékek illetékességi területén lévő katonai törvényszékek közötti illetékességi összeütközések ügyében, továbbá a törvény által meghatározott egyéb ügyekben.

Közigazgatási bíróságok

Romániában nincsenek közigazgatási bíróságok. A közigazgatási ügyek eldöntésére a bíróságok külön közigazgatási kollégiumai rendelkeznek hatáskörrel.

Más szakosított bíróságok

Alkotmánybíróság (Curtea Constituțională)

Az Alkotmánybíróság kilenc bíróból áll, akiket kilencéves hivatali időre neveznek ki. A hivatali időt nem lehet meghosszabbítani vagy megújítani. Három bírót a Képviselőház jelöl, hármat a Szenátus, hármat pedig Románia elnöke. Az alkotmánybírák titkos szavazással, három évre választják meg az alkotmánybíróság elnökét. Az alkotmánybírák egyharmada háromévente cserélődik.

A román alkotmány 146. §-a értelmében az Alkotmánybíróság a következő jogkörökkel rendelkezik:

 • A következők valamelyikének megkeresésére dönt a törvények alkotmányosságáról azok kihirdetését megelőzően: Románia elnöke; a parlament valamelyik kamarájának elnöke; a kormány; a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék; az ombudsman; legalább 50 képviselő vagy legalább 25 szenátor. Emellett az alkotmány felülvizsgálatára irányuló bármilyen kezdeményezés esetén hivatalból is eljárhat.
 • A parlament bármely kamarájának elnöke, legalább 50 képviselő vagy legalább 25 szenátor kezdeményezésére dönt a nemzetközi szerződések és egyéb nemzetközi megállapodások alkotmányosságáról.
 • A parlament bármely kamarájának elnöke, bármely parlamenti frakció, legalább 50 képviselő vagy legalább 25 szenátor kezdeményezésére dönt a parlament házszabályának alkotmányosságáról.
 • Dönt a törvényekkel és a rendeletekkel szemben a bíróságok vagy a kereskedelmi választottbíróságok előtt emelt alkotmányossági kifogásokról. Ilyen kifogás közvetlenül az ombudsmanhoz is benyújtható.
 • Románia elnökének, a parlament valamelyik kamarája elnökének, a miniszterelnöknek vagy a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsa elnökének kérésére dönt a hatóságok között felmerült alkotmányjogi természetű jogvitákról.
 • Felügyeli a Románia elnökének megválasztására irányuló eljárás szabályainak betartását, valamint megerősíti a választási eredményt.
 • Tanácsadó véleményt ad a Románia elnökének hivatalból való felfüggesztésére irányuló javaslatokról.
 • Megállapítja az államfői tisztség ideiglenes betöltését indokolttá tevő körülmények fennállását, és megállapításait közli a parlamenttel és a kormánnyal.
 • Felügyeli a népszavazás megszervezésére és megtartására vonatkozó eljárás szabályainak betartását, valamint megerősíti a népszavazás eredményét.
 • Ellenőrzi, hogy teljesültek-e az állampolgárok jogszabály-kezdeményezési jogának gyakorlására vonatkozó feltételek.
 • Dönt a politikai pártok alkotmányellenességével kapcsolatos kifogásokról.
 • Ezenkívül a bíróságokról szóló organikus törvényben (az ismételten közzétett 47/1992. törvényben) meghatározott egyéb feladatokat is ellát.

Jogi adatbázisok

Az alábbi jogi adatbázisok érhetők el az interneten:

Ingyenes-e a jogi adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA bíróságok hatásköre és illetékessége - Románia


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 20/03/2014