Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Rumanija

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar qrati speċjalizzati fir-Rumanija


Qrati speċjalizzati

It-Tribunal għal Tfal u Familja għal Tfal u Familja

It-Tribunal għal Tfal u Familja li huma bbażati fuq Brașoved jisma’ kawżi relatati ma’ reati mwettqa minn tfal jew kontra tfal. Qabel ma ġie stabbilit dan it-Tribunal, tali kawżi nstemgħu mit-Tribunal Brașov.

Tribunali speċjalizzati

Hemm 3 qorti speċjalizzata (dawk li qabel kienu qrati kummerċjali):

 • It-Tribunal Speċjalizzata Cluj;
 • Mures Specialised Tribunal;
 • Argeș Specialised Tribunal.

Jisimgħu kawżi li jinvolvu professjonisti. Kull persuna li topera impriża hija meqjusa bħala professjonali.

Qrati militari

Il-ġurisdizzjoni tal-qrati militari hija stabbilita fil-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Kull qorti militari għandha l-istatus ta’ bażi militari.

L-organizzazzjoni ġerarkika tal-qrati militari hija kif ġej:

 • 4 qorti militari (f’Bukarest, Cluj-Napoca, Iasi u Timisoara)
 • It-Tribunal Militari ta’ Bukarest;
 • Il-Qorti tal-Appell Militari ta’ Bukarest

Il-qrati militari għandhom imħallfin, skrivani, arkivisti u persunal ieħor militari.

Tribunali militari

Hemm 4 qorti militari fir-Rumanija:

 • Bukarest,
 • Cluj-Napoca,
 • Iasi;
 • Timisoara

Bħala qorti tal-prim’ istanza, il-qorti militari tista’ ssolvi r-reati kollha mwettqa minn persunal militari sa u inkluż il-grad ta’ kurunell, kif ukoll każijiet speċifiċi oħra previsti mil-liġi.

Il-Qorti tal-Appell Militari ta’ Bukarest

Il-Qorti Militari tal-Appell tisma’ l-kawżi li ġejjin:

 • Bħala qorti tal-ewwel istanza, reati kontra s-sigurtà nazzjonali: tradiment, tradiment permezz ta’ trażmissjoni ta’ informazzjoni sigrieta tal-Istat, tradiment billi jgħinu lill-għadu, azzjoni kontra l-ordni kostituzzjonali, azzjoni ostili kontra l-istat, spjunaġġ, attakki li jipperikolaw is-sigurtà nazzjonali, attakki kontra s-sigurtà tal-komunità, atti ta’ diversjoni, żvelar ta’ informazzjoni falza, propaganda ta’ propaganda, kompromess ta’ interessi statali, żvelar ta’ segretezza li tipperikola s-sigurtà nazzjonali, reati kontra persuni li jgawdu minn protezzjoni internazzjonali, reati mwettqa minn tribunali militari u prosekuturi militari mill-uffiċji tal-prosekutur tal-militar li joperaw f’dawk il-qrati, reati mwettqa mill-Ġeneral, il-Marixxall u l-Ammirall, għandhom jiġu spostati, fejn previst mil-liġi;
 • Bħala qorti tal-appell, appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel istanza minn tribunali militari;
 • Huwa jirrisolvi konflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn tribunali militari fil-kostitwenza tagħhom u jappella kontra deċiżjonijiet mogħtija minnhom f’każijiet previsti mil-liġi.

Il-qrati amministrattivi

M’hemmx qrati amministrattivi fir-Rumanija. It-Taqsima amministrattiva speċjali tal-qorti għandha l-awtorità li tisma’ l-kawżi amministrattivi.

Qrati speċjali oħra

Il-Qorti Kostituzzjonali

Il-Qorti Kostituzzjonali tikkonsisti f’ 9 imħallef, maħtura għal mandat ta’ 9 snin li ma jiġġeddidx. 3 Imħallef għandhom jinħatru mill-Kamra tad-Deputati, 3 mis-Senat u 3 mill-President tar-Rumanija. L-imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali jeleġġu l-President tat-Tribunal Kostituzzjonali b’vot sigriet għal mandat ta’ 3 snin. Il-Qorti Kostituzzjonali ġeddet terz tal-imħallfin tagħha mill-3 sal-3.

Skont l-Artikolu 146 tal-Kostituzzjoni Rumena, il-Qorti Kostituzzjonali għandha dawn is-setgħat:

 • Jiddeċiedu dwar il-kostituzzjonalità tal-liġijiet qabel il-promulgazzjoni tagħhom, sakemm issir referenza lill-President tar-Rumanija; minn wieħed mill-Presidenti taż-żewġ Kmamar tal-Parlament; tal-Gvern; il-Qorti Għolja ta’ Kassazzjoni u Ġustizzja; Ombudsman, mill-inqas 50 Membru jew mill-inqas 25 senatur, kif ukoll ex officio, dwar inizjattivi għar-reviżjoni tal-Kostituzzjoni;
 • jiddeċiedi dwar il-kostituzzjonalità ta’ trattati jew ftehimiet internazzjonali oħra, fuq konsultazzjoni jew mill-President ta’ xi wieħed mill-Kmamar tal-Parlament, jew minn tal-inqas 50 Deputat jew 25 Senatur;
 • Jiddeċiedi dwar il-kostituzzjonalità tar-regolamenti tal-Parlament, fuq konsultazzjoni mill-President ta’ xi waħda mill-Kmamar, ta’ grupp parlamentari, jew ta’ mill-inqas 50 deputat jew 25 Senatur;
 • Jiddeċiedi dwar l-eċċezzjonijiet ta’ antikostituzzjonalità fir-rigward tal-liġijiet u l-ordnijiet, imqajma quddiem il-qrati jew l-arbitraġġ kummerċjali; l-eċċezzjoni ta’ antikostituzzjonalità tista’ titqajjem ukoll direttament mill-Ombudsman;
 • jiddeċiedi dwar tilwim legali ta’ natura kostituzzjonali bejn l-awtoritajiet pubbliċi, fuq talba tal-President tar-Rumanija, il-President ta’ xi waħda mill-Kmamar tal-Parlament, il-Prim Ministru, jew il-President tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura;
 • jissorvelja l-konformità mal-proċedura għall-elezzjoni tal-President tar-Rumanija, u jikkonferma r-riżultati tal-elezzjoni;
 • Huwa joħroġ opinjonijiet konsultattivi dwar proposti biex jiġi sospiż il-President tar-Rumanija mill-kariga;
 • Jikkonferma l-preżenza ta’ ċirkostanzi li jiġġustifikaw il-preżenza ta’ aġent kap ta’ stat, u jirrapporta s-sejbiet tiegħu lill-Parlament u lill-Gvern;
 • Tissorvelja l-konformità mal-proċedura għall-organizzazzjoni u ż-żamma ta’ referendum, u tikkonferma r-riżultati tagħhom;
 • Tivverifika li l-kundizzjonijiet huma ssodisfati biex iċ-ċittadini jeżerċitaw inizjattiva leġiżlattiva;
 • Ir-regoli tagħha dwar l-oġġezzjonijiet rigward l-antikostituzzjonalità ta’ partit politiku;
 • Hija twettaq kwalunkwe dmir ieħor previst mil-liġi organika tal-Qorti (il-Liġi Nru 47/1992, ippubblikata mill-ġdid).

Databases legali

Il-bażijiet ta’ data legali li ġejjin huma disponibbli online:

L-aċċess għad-database huwa bla ħlas?

Iva l-aċċess għad-database huwa bla ħlas.

Links rilevanti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-ġurisdizzjoni tal-qrati — ir-Rumanija


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 16/09/2019