Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Rumanija

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: viduvēja

Vai šis tulkojums palīdz?

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar qrati speċjalizzati fir-Rumanija


Qrati speċjalizzati

It-Tribunal għal Tfal u Familja għal Tfal u Familja

It-Tribunal għal Tfal u Familja li huma bbażati fuq Brașoved jisma’ kawżi relatati ma’ reati mwettqa minn tfal jew kontra tfal. Qabel ma ġie stabbilit dan it-Tribunal, tali kawżi nstemgħu mit-Tribunal Brașov.

Tribunali speċjalizzati

Hemm 3 qorti speċjalizzata (dawk li qabel kienu qrati kummerċjali):

 • It-Tribunal Speċjalizzata Cluj;
 • Mures Specialised Tribunal;
 • Argeș Specialised Tribunal.

Jisimgħu kawżi li jinvolvu professjonisti. Kull persuna li topera impriża hija meqjusa bħala professjonali.

Qrati militari

Il-ġurisdizzjoni tal-qrati militari hija stabbilita fil-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali. Kull qorti militari għandha l-istatus ta’ bażi militari.

L-organizzazzjoni ġerarkika tal-qrati militari hija kif ġej:

 • 4 qorti militari (f’Bukarest, Cluj-Napoca, Iasi u Timisoara)
 • It-Tribunal Militari ta’ Bukarest;
 • Il-Qorti tal-Appell Militari ta’ Bukarest

Il-qrati militari għandhom imħallfin, skrivani, arkivisti u persunal ieħor militari.

Tribunali militari

Hemm 4 qorti militari fir-Rumanija:

 • Bukarest,
 • Cluj-Napoca,
 • Iasi;
 • Timisoara

Bħala qorti tal-prim’ istanza, il-qorti militari tista’ ssolvi r-reati kollha mwettqa minn persunal militari sa u inkluż il-grad ta’ kurunell, kif ukoll każijiet speċifiċi oħra previsti mil-liġi.

Il-Qorti tal-Appell Militari ta’ Bukarest

Il-Qorti Militari tal-Appell tisma’ l-kawżi li ġejjin:

 • Bħala qorti tal-ewwel istanza, reati kontra s-sigurtà nazzjonali: tradiment, tradiment permezz ta’ trażmissjoni ta’ informazzjoni sigrieta tal-Istat, tradiment billi jgħinu lill-għadu, azzjoni kontra l-ordni kostituzzjonali, azzjoni ostili kontra l-istat, spjunaġġ, attakki li jipperikolaw is-sigurtà nazzjonali, attakki kontra s-sigurtà tal-komunità, atti ta’ diversjoni, żvelar ta’ informazzjoni falza, propaganda ta’ propaganda, kompromess ta’ interessi statali, żvelar ta’ segretezza li tipperikola s-sigurtà nazzjonali, reati kontra persuni li jgawdu minn protezzjoni internazzjonali, reati mwettqa minn tribunali militari u prosekuturi militari mill-uffiċji tal-prosekutur tal-militar li joperaw f’dawk il-qrati, reati mwettqa mill-Ġeneral, il-Marixxall u l-Ammirall, għandhom jiġu spostati, fejn previst mil-liġi;
 • Bħala qorti tal-appell, appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel istanza minn tribunali militari;
 • Huwa jirrisolvi konflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn tribunali militari fil-kostitwenza tagħhom u jappella kontra deċiżjonijiet mogħtija minnhom f’każijiet previsti mil-liġi.

Il-qrati amministrattivi

M’hemmx qrati amministrattivi fir-Rumanija. It-Taqsima amministrattiva speċjali tal-qorti għandha l-awtorità li tisma’ l-kawżi amministrattivi.

Qrati speċjali oħra

Il-Qorti Kostituzzjonali

Il-Qorti Kostituzzjonali tikkonsisti f’ 9 imħallef, maħtura għal mandat ta’ 9 snin li ma jiġġeddidx. 3 Imħallef għandhom jinħatru mill-Kamra tad-Deputati, 3 mis-Senat u 3 mill-President tar-Rumanija. L-imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali jeleġġu l-President tat-Tribunal Kostituzzjonali b’vot sigriet għal mandat ta’ 3 snin. Il-Qorti Kostituzzjonali ġeddet terz tal-imħallfin tagħha mill-3 sal-3.

Skont l-Artikolu 146 tal-Kostituzzjoni Rumena, il-Qorti Kostituzzjonali għandha dawn is-setgħat:

 • Jiddeċiedu dwar il-kostituzzjonalità tal-liġijiet qabel il-promulgazzjoni tagħhom, sakemm issir referenza lill-President tar-Rumanija; minn wieħed mill-Presidenti taż-żewġ Kmamar tal-Parlament; tal-Gvern; il-Qorti Għolja ta’ Kassazzjoni u Ġustizzja; Ombudsman, mill-inqas 50 Membru jew mill-inqas 25 senatur, kif ukoll ex officio, dwar inizjattivi għar-reviżjoni tal-Kostituzzjoni;
 • jiddeċiedi dwar il-kostituzzjonalità ta’ trattati jew ftehimiet internazzjonali oħra, fuq konsultazzjoni jew mill-President ta’ xi wieħed mill-Kmamar tal-Parlament, jew minn tal-inqas 50 Deputat jew 25 Senatur;
 • Jiddeċiedi dwar il-kostituzzjonalità tar-regolamenti tal-Parlament, fuq konsultazzjoni mill-President ta’ xi waħda mill-Kmamar, ta’ grupp parlamentari, jew ta’ mill-inqas 50 deputat jew 25 Senatur;
 • Jiddeċiedi dwar l-eċċezzjonijiet ta’ antikostituzzjonalità fir-rigward tal-liġijiet u l-ordnijiet, imqajma quddiem il-qrati jew l-arbitraġġ kummerċjali; l-eċċezzjoni ta’ antikostituzzjonalità tista’ titqajjem ukoll direttament mill-Ombudsman;
 • jiddeċiedi dwar tilwim legali ta’ natura kostituzzjonali bejn l-awtoritajiet pubbliċi, fuq talba tal-President tar-Rumanija, il-President ta’ xi waħda mill-Kmamar tal-Parlament, il-Prim Ministru, jew il-President tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura;
 • jissorvelja l-konformità mal-proċedura għall-elezzjoni tal-President tar-Rumanija, u jikkonferma r-riżultati tal-elezzjoni;
 • Huwa joħroġ opinjonijiet konsultattivi dwar proposti biex jiġi sospiż il-President tar-Rumanija mill-kariga;
 • Jikkonferma l-preżenza ta’ ċirkostanzi li jiġġustifikaw il-preżenza ta’ aġent kap ta’ stat, u jirrapporta s-sejbiet tiegħu lill-Parlament u lill-Gvern;
 • Tissorvelja l-konformità mal-proċedura għall-organizzazzjoni u ż-żamma ta’ referendum, u tikkonferma r-riżultati tagħhom;
 • Tivverifika li l-kundizzjonijiet huma ssodisfati biex iċ-ċittadini jeżerċitaw inizjattiva leġiżlattiva;
 • Ir-regoli tagħha dwar l-oġġezzjonijiet rigward l-antikostituzzjonalità ta’ partit politiku;
 • Hija twettaq kwalunkwe dmir ieħor previst mil-liġi organika tal-Qorti (il-Liġi Nru 47/1992, ippubblikata mill-ġdid).

Databases legali

Il-bażijiet ta’ data legali li ġejjin huma disponibbli online:

L-aċċess għad-database huwa bla ħlas?

Iva l-aċċess għad-database huwa bla ħlas.

Links rilevanti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-ġurisdizzjoni tal-qrati — ir-Rumanija


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 16/09/2019