Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Rumunsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Tato stránka poskytuje informace o specializovaných soudech v Rumunsku


Specializované soudy

Brașov Tribunal for Children and Family Matters (senát pro děti a rodinné záležitosti v Brašově)

Brașovový tribunál pro děti a rodinné záležitosti projednává věci týkající se trestných činů spáchaných dětmi nebo dětí. Před tím, než byl tento soud zřízen, byly tyto případy projednávány u soudu v Brašově.

Specializované tribunály

Existuje 3 specializovaných soudů (dříve obchodních soudů):

 • Specializovaný soud v Kluži;
 • Specializovaný soud v Mureș;
 • Argeș Specializovaný tribunál.

Projednávají případy týkající se odborníků. Každá osoba provozující podnik je považována za profesionálního.

Vojenské soudy

Příslušnost vojenských soudů je stanovena trestním řádem. Každý vojenský soud má status vojenské základny.

Hierarchická organizace vojenských soudů je následující:

 • 4 vojenských soudů (v Bukurešti, Kluž, Iași a Temešváru)
 • Vojenský tribunál v Bukurešti;
 • Vojenský odvolací soud v Bukurešti

Vojenský soud má vojenský soudce, úředníky, archiváře a další zaměstnance.

Vojenské tribunály

V Rumunsku existuje 4 vojenských soudů:

 • Bukurešť;
 • Kluž,
 • Iași;
 • Timișoara

Vojenský soud může jako soud prvního stupně vyřešit všechny trestné činy spáchané vojenským personálem až do hodnosti plukovníka včetně, jakož i jiné zvláštní případy stanovené zákonem.

Vojenský odvolací soud v Bukurešti

Vojenský odvolací soud rozhoduje o těchto případech:

 • Jako soud prvního stupně, trestné činy proti národní bezpečnosti: velezrada, velezradu prostřednictvím předání státního tajemství, velezrady, boje proti ústavnímu pořádku, nepřátelské akce proti státu, špionáže, útoku ohrožujícího národní bezpečnost, útoků proti bezpečnosti společenství, proti útokům na komunitní bezpečnost, šíření nepravdivých informací, propagandistické propagandy, ohrožení státních zájmů, vyzrazení tajných trestných činů proti národní bezpečnosti, trestných činů spáchaných vojenskými soudy a vojenských prokurátorů vojenských státních zastupitelství působících na těchto soudech, trestných činů spáchaných vojenskými soudy, maršálka a admirála, jsou případy, kdy je to stanoveno zákonem;
 • Odvolání proti rozhodnutím prvního stupně vojenskými soudy;
 • Řeší kompetenční spory mezi vojenskými soudy ve svých volebních obvodech a odvolání proti rozhodnutím, která jim vydaly v případech stanovených zákonem.

Správní soudy

V Rumunsku neexistují žádné správní soudy. Správní orgán má pravomoc rozhodovat o správních věcech.

Další zvláštní soudy

Působení Ústavního soudu

Ústavní soud se skládá z 9 soudců jmenovaných na funkční období, které nelze prodloužit na 9 let. 3 soudců jmenuje Poslanecká sněmovna, senát 3 a prezident Rumunska 3. Soudci Ústavního soudu volí předsedu Ústavního soudu tajným hlasováním na funkční období 3 let. Ústavní soud obnovil v letech 3 až 3 třetinu svých soudců.

Podle čl. 146 rumunské ústavy má Ústavní soud následující pravomoci:

 • Rozhoduje o ústavnosti zákonů před jejich vyhlášením, než je věc předána prezidentovi Rumunska; jednoho z předsedů obou komor Parlamentu; vlády, nejvyšší kasační a soudní dvůr; veřejný ochránce práv, nejméně 50 poslanců nebo nejméně 25 senátorů, jakož i bez návrhu, o iniciativách pro revizi ústavy;
 • rozhoduje o souladu smluv nebo jiných mezinárodních dohod buď předsedou Parlamentu Parlamentu, nebo nejméně 50 poslanci či 25 senátory;
 • Rozhoduje o ústavnosti nařízení Parlamentu, na žádost předsedy kteréhokoli senátu, parlamentní skupiny nebo nejméně 50 poslanců nebo 25 senátorů;
 • Rozhoduje o výjimkách z neústavnosti týkajících se právních předpisů a příkazů, které byly vzneseny před soudy nebo v obchodních rozhodčích řízeních; výjimku z protiústavnosti může rovněž uplatnit přímo veřejný ochránce práv;
 • rozhoduje o právních sporech ústavní povahy mezi veřejnými orgány na žádost prezidenta Rumunska, předsedy parlamentních komor Parlamentu, premiéra nebo předsedy Vrchní rady soudců a státních zástupců;
 • monitoruje dodržování postupu volby prezidenta Rumunska a potvrzuje výsledky voleb;
 • Vydává poradní stanoviska k návrhům na pozastavení mandátu prezidenta Rumunska;
 • Potvrzuje, že existují okolnosti odůvodňující přítomnost úřadující hlavy státu, a informuje o svých zjištěních Parlament a vládu;
 • Sleduje dodržování postupu organizace a konání referenda a potvrzuje jeho výsledky;
 • Ověřuje, že jsou splněny podmínky pro to, aby občané mohli vykonávat legislativní iniciativu;
 • Pravidla týkající se námitek vůči neústavnosti politické strany;
 • Vypouští veškeré další úkoly stanovené zákonem o ekologickém zemědělství (zákon č. 47/1992, zveřejněné v úplném znění).

Právní databáze

Tyto databáze jsou k dispozici na internetu:

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup k databázi je zdarma.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní příslušnost – Rumunsko


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 16/09/2019