Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Skotsko

Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Tato stránka obsahuje popis některých specializovaných soudů ve Skotsku.


Správní soudy

Po změnách, které byly provedeny v roce 2007, vznikl nový sjednocený systém tribunálů pro Spojené království. Tento systém se stále ještě vyvíjí. Informace jsou k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.Služby tribunálů (Tribunals Service). Skotsko má také řadu tribunálů, které se zabývají věcmi ze Skotsku svěřených oblastí. V současnosti probíhá program reforem s cílem sjednotit jejich vedení a zjednodušit jejich strukturu.

Tribunál prvního stupně (First-tier tribunal) Spojeného království

Tribunál prvního stupně Spojeného království je obecný tribunál, jehož hlavní funkcí je projednávat odvolání proti rozhodnutím vládních úřadů v oblastech, pro něž má tribunál pravomoci. V některých případech je působnost tribunálu po celém Spojeném království včetně Skotska. Tribunál prvního stupně je rozdělen do čtyř komor a s dalšími pravomocemi budou přibývat i další komory. V současné době existují tyto čtyři komory:

  • Komora pro uznávání nároků na sociální podporu (The Social Entitlement Chamber)
  • Komora pro zdraví, vzdělání a sociální péči (The Health, Education and Social Care Chamber)
  • Komora pro výplatu válečných důchodů a dávek ozbrojeným silám (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
  • Daňová komora (The tax chamber).

Vrchní tribunál (Upper tribunal) Spojeného království

Vrchní tribunál Spojeného království byl vytvořen, aby se zabýval odvoláními a výkonem rozhodnutí tribunálu prvního stupně. Působnost tribunálu je po celém Spojeném království a je rozdělen na komory. Má rovněž pravomoci provádět soudní přezkum rozhodnutí nebo aktů, proti nimž nelze podat odvolání.

Skotské tribunály

Ve Skotsku existuje přibližně 20 samostatných zákonem stanovených tribunálů, které byly vytvořeny s cílem projednávat odvolání proti různým rozhodnutím vládních a veřejných orgánů přijatých v rámci pravomocí svěřených skotskému parlamentu a vládě. Každý tribunál vede jiný předseda (president nebo chairperson) a každý z nich má jinou nařizovací pravomoc. Jejich jurisdikce sahají od odvolání proti pokutám za parkování až po soudem nařízenou léčbu a detenci pacientů se závažnými mentálními chorobami.

Odvolání proti rozhodnutím skotských tribunálů projednávají občanské soudy ve Skotsku a mohou je posoudit soudci hrabství (Sheriffs Principle) a Nejvyšší civilní soud (Court of Session).

Reforma skotských tribunálů

Skotská vláda začala provádět reformu systému skotských tribunálů. Podle právních předpisů, které mají být zavedeny na jaře roku 2013, bude stát skotský vrchní soudce (Lord President) v čele jednotného skotského tribunálu, který bude sestávat z vrchního tribunálu a tribunálu prvního stupně, podobně jako u výše popsaného modelu Spojeného království. Vrchní tribunál bude odpovídat za projednávání většiny odvolání proti rozhodnutím tribunálu prvního stupně, a tím je převezme z jurisdikce soudů.

Praxe u tribunálů

Řízení před tribunály ve Spojeném království a ve Skotsku má obecně řečeno tendenci být méně formální než řízení před jinými soudy. Členy tribunálu mohou být specialisté nebo odborníci bez právního vzdělání, jako např. lékaři nebo laici, i když předsedou je téměř vždy osoba s právním vzděláním.

Otázky správního práva (soudní přezkum) projednává ve Skotsku Nejvyšší civilní soud (Court of Session). Odkaz se otevře v novém okně.Pozemkový tribunál pro Skotsko (Lands Tribunal for Scotland) se zabývá plněním nebo změnami pozemkových závazků a otázkami náhrad za vyvlastnění.

Specializované soudy

V případě, že při určité (občanskoprávní nebo trestněprávní) věci vzniknou ve Skotsku ústavní otázky vyplývající z přenesení pravomocí ve Spojeném království (např. otázky lidských práv), pak tato věc může být odkázána na Soudní výbor Soukromé rady (Judicial Committee of the Privy Council).

Dalšími soudy jsou:

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Tribunals Service, Odkaz se otevře v novém okně.Lands Tribunal for Scotland, Odkaz se otevře v novém okně.Court of the Lord Lyon, Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Land CourtOdkaz se otevře v novém okně.Skotské tribunály


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/02/2018