Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Skotlanti

Tämä maa on siirtymävaiheessa EU:sta eroamisen vuoksi.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

 

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Tällä sivulla on tietoa joistakin Skotlannin erikoistuomioistuimista.


Hallintotuomioistuimet

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on äskettäin käynnistetty uusi yhdenmukaistettu tribunal-tuomioistuinten järjestelmä. Uutta järjestelmää kehitetään edelleen. Lisätietoa on Linkki avautuu uuteen ikkunaanTribunals Servicen verkkosivuilla.

First-tier tribunal

First-tier tribunal on yleinen tuomioistuin, jonka tärkein tehtävä on käsitellä toimivaltaansa kuuluvilla aloilla hallintoviranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia (appeal). Joissakin tapauksissa sen tuomiovalta ulottuu koko Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle. Tuomioistuin jakautuu neljään jaostoon, ja siihen on tarkoitus perustaa uusia jaostoja sen mukaan, kun se saa lisää toimivaltaa. Nykyiset jaostot ovat

  • sosiaalietuusjaosto (Social Entitlement Chamber)
  • terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto (Health, Education and Social Care Chamber)
  • sota-eläkkeitä ja asevoimien maksamia korvauksia käsittelevä jaosto (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
  • verojaosto (Tax Chamber).

Upper tribunal

Upper tribunal panee täytäntöön First-tier tribunalin päätöksiä ja käsittelee näistä päätöksistä tehtyjä valituksia (appeal). Se käyttää tuomiovaltaa koko Yhdistyneen kuningaskunnan alueella, ja siinä on neljä jaostoa. Lisäksi se vastaa sellaisten päätösten tai toimien tuomioistuinvalvonnasta (judicial review), joihin ei voi hakea muutosta.

Oikeudenkäynti Tribunal-tuomioistuimissa ei yleensä ole yhtä muodollinen kuin muissa tuomioistuimissa. Tribunal-tuomioistuimen jäseninä voi olla myös muiden alojen asiantuntijoita, kuten lääkäreitä ja maallikkotuomareita, mutta oikeuden puheenjohtaja on lähes aina lakimieskoulutuksen saanut henkilö.

Skotlannissa hallinto-oikeudellisten kysymysten tuomioistuinvalvonnasta (judicial review) vastaa Court of Session. Kiinteistörasitteiden lunastuksiin tai muutoksiin sekä pakkolunastuskorvauksiin liittyvät asiat käsittelee Linkki avautuu uuteen ikkunaanLands Tribunal.

Muut erikoistuomioistuimet

Jos jonkin Skotlannissa vireille pantavan siviili- tai rikosasian yhteydessä tulee esille Yhdistyneen kuningaskunnan hallinnon hajauttamisesta johtuvia perustuslaillisia kysymyksiä (esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiä), se voidaan saattaa Judicial Committee of the Privy Councilin (valtakunnanneuvoston oikeudellinen valiokunta) käsiteltäväksi. Komitea on osa Yhdistyneen kuningaskunnan uutta korkeinta oikeutta.

Muita tuomioistuimia ovat

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTribunals Service, Linkki avautuu uuteen ikkunaanLands Tribunal for Scotland, Linkki avautuu uuteen ikkunaanCourt of the Lord Lyon, Linkki avautuu uuteen ikkunaanScottish Land Court


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 06/02/2018