Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specijalizirani sudovi - Škotska

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Na ovoj su stranici opisani neki od specijaliziranih sudova u Škotskoj.


Upravni sudovi (Administrative courts)

Promjenama uvedenima 2007. u Ujedinjenoj Kraljevini razvijen je novi, objedinjeni sustav tribunala. Taj se novi sustav i dalje razvija. Informacije potražite na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruslužbe tribunala. I u Škotskoj postoje brojni tribunali koji se bave predmetima koji se odnose na pitanja prenesene nadležnosti. U tijeku je program reformi s ciljem objedinjavanja pravosudnog vodstva tribunala i pojednostavnjenja njihove strukture.

Prvostupanjski tribunal Ujedinjene Kraljevine

Prvostupanjski tribunal Ujedinjene Kraljevine (first-tier tribunal) generički je tribunal čija je glavna funkcija razmatranje žalbi na odluke vlade u područjima nad kojima je tribunalu dodijeljena nadležnost. Tribunal je za neke svrhe nadležan za cijeli UK, uključujući Škotsku. Prvostupanjski tribunal čine četiri vijeća, a dodavanjem novih nadležnosti uvode se dodatni odjeli. Trenutačno tribunal čine sljedeća četiri vijeća:

  • Vijeće za socijalna prava (The Social Entitlement Chamber)
  • Vijeće za zdravstvo, obrazovanje i socijalnu skrb (The Health, Education and Social Care Chamber)
  • Vijeće za ratne mirovine i naknade oružanim snagama (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
  • Porezno vijeće (The tax chamber).

Viši tribunal Ujedinjene Kraljevine

Viši tribunal Ujedinjene Kraljevine (upper tribunal) osnovan je radi provedbe odluka Prvostupanjskog tribunala Ujedinjene Kraljevine i razmatranja žalbi na njegove odluke. Ima nadležnost na čitavom području UK-a, a čine ga Vijeća. Ima ovlasti ispitivati zakonitost odluka ili postupaka na koje nema prava žalbe.

Škotski tribunali

U Škotskoj postoji približno 20 zasebnih zakonskih tribunala koji su osnovani radi razmatranja žalbi na širok raspon odluka državnih tijela i tijela javne vlasti donesenih u skladu s ovlastima prenesenima na Škotski parlament i Vladu. Svakom nadležnošću tribunala predsjeda zasebni predsjednik ili predsjedatelj s različitim ovlastima provedbe. Nadležnosti obuhvaćaju pitanja u rasponu od žalbi na kazne za parkiranje do obveznog liječenja i zadržavanja bolesnika s ozbiljnim duševnim bolestima.

Žalbe na odluke škotskih tribunala razmatraju građanski sudovi u Škotskoj, a mogu ih razmatrati i viši grofovijski suci (Sheriffs Principal) te Vrhovni građanski sud (Court of Session).

Reforma škotskih tribunala

Škotska vlada započela je reformu škotskog sustava tribunala. Slijedom zakonodavstva donesenog u proljeće 2013., predsjednik Vrhovnog građanskog suda (Lord President – najviši sudac u Škotskoj) postao je predsjednikom jedinstvenog škotskog tribunala koji će se sastojati od prvog i višeg stupnja, nalik gore opisanom modelu iz Ujedinjene Kraljevine. Tribunal višeg stupnja preuzet će odgovornost za razmatranje većine žalbi na odluke prvog stupnja te takve žalbe više neće biti u nadležnosti sudova.

Praksa tribunala

Sveukupno gledano, postupci koji se vode na tribunalima Ujedinjene Kraljevine i Škotske manje su formalni od onih koji se vode na drugim sudovima. Članovi tribunala mogu biti stručnjaci drugih struka osim pravne, primjerice liječnici i laici, iako predsjedatelj gotovo uvijek ima pravne kvalifikacije.

Pitanjima upravnog prava u Škotskoj (ispitivanjem zakonitosti presuda) bavi se Vrhovni građanski sud (Court of Session). Poveznica se otvara u novom prozoruZemljišnoknjižni tribunal za Škotsku (Lands Tribunal for Scotland) oslobađanjem od zemljišnoknjižnih obveza ili njihovom promjenom te pitanjima naknade za obveznu kupnju.

Specijalizirani sudovi

Ako se predmetom u Škotskoj (građanskim ili kaznenim) otvaraju ustavna pitanja koja proizlaze iz sporazuma o prijenosu nadležnosti s Ujedinjenom Kraljevinom (primjerice, pitanja u pogledu ljudskih prava), Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine može presuditi u predmetu.

Ostali su sudovi sljedeći:

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSlužba tribunala, Poveznica se otvara u novom prozoruZemljišnoknjižni tribunal za Škotsku, Sud Lorda Lyona, Poveznica se otvara u novom prozoruŠkotski zemaljski sudŠkotski tribunali


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 06/02/2018