Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Skotlanti

Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Tällä sivulla on tietoa joistakin Skotlannin erikoistuomioistuimista.


Hallintotuomioistuimet

Tuomioistuimista ja tuomioistuinvalvonnasta vuonna 2007 annetulla lailla luotiin yhtenäinen rakenne useimmille Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle varatuille erityistuomioistuimille, jotka on jaettu ensimmäisen asteen ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimeen. Jokaisella ensimmäisen asteen tuomioistuimella ja ylemmällä tuomioistuimella on kummallakin omat erilliset jaostot, jotka kattavat eri oikeudenkäyttöalueet. Tuomioistuinten yhteystiedot löytyvät oikeusviraston ( Linkki avautuu uuteen ikkunaan Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) verkkosivuilta.

Skotlannin tribunals (Scotland) Act 2014 luo Skotlannin ensimmäisen tason ensimmäisen asteen ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen. Ensimmäiset tuomioistuimet siirrettiin uuteen rakenteeseen 1. joulukuuta 2016.

Vuoden 39 Scotland Act -lain 2016 §: ssä säädetään, että useiden erityistuomioistuinten hallinnointi ja toiminta on mahdollista siirtää Skotlantiin.

UK First-tier UK Tribunal

UK First-tier Tribunal on yleinen tuomioistuin, jonka päätehtävä on käsitellä hallituksen päätöksistä tehtyjä valituksia koskevia valituksia niillä aloilla, joilla tuomioistuin on toimivaltainen. Joissakin tapauksissa sen tuomiovalta ulottuu koko Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle, Skotlanti mukaan lukien. Ensimmäisen asteen tuomioistuin on jaettu seitsemään jaostoon:

 • Sosiaalietuusjaosto
 • Terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto
 • Sota-eläkkeitä ja asevoimien maksamia korvauksia käsittelevä jaosto
 • Verojaosto
 • Yleinen sääntelyjaosto
 • Maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden jaosto
 • Omaisuusjaosto

Upper Tribunal

Yhdistyneen kuningaskunnan ylätuomioistuin päättää lähinnä, mutta ei yksinomaan, päätöksistä, jotka koskevat päätöksiä, jotka on tehty First-First-tier Tribunal -tuomioistuimen päätösten johdosta. Se on rekisterin esimies, ja sillä on myös valtuudet käsitellä oikeuskäsittelytapauksia tietyissä olosuhteissa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ylemmän oikeusasteen tuomioistuin (Upper Tribunal) on:

 • Hallintovalitusjaosto
 • Kiinteistöjaosto
 • Vero- ja varallisuusjaosto
 • Maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden jaosto

Tribunal-tuomioistuinten erityispiirre on niiden asiantuntemus muutoksenhakujen aiheissa. Rakenne on sellainen, että tuomarit ovat lainkäyttöalueensa lainsäädännön asiantuntijoita, ja sillä ei ole kokemusta alalta. Yksittäisten muutoksenhakukeinojen paneelit vaihtelevat valituksen kohteen mukaan.

Employment and Employment Appeal Tribunals

Työtuomioistuin (Employment Tribunal) ja työtuomioistuin (Employment Appeal Tribunal) eivät kuulu yhdistettyjen tuomioistuinten rakenteeseen, vaan niiden tukena on HMCTS. Niiden tehtävänä on hoitaa tarvittavat hallinnolliset tehtävät, jotta voidaan esittää kanteita työtuomioistuimelle ja nostaa kanne työvalitusasioita käsittelevässä muutoksenhakutuomioistuimessa. Skotlannissa on erillinen työoikeusaste (Employment Appeal Tribunal).

Skotlannin tribunal-tuomioistuimet

Skotlannissa on useita tuomioistuimia. Useimpia tuomioistuimen toimivaltaa johtaa erillinen puheenjohtaja tai puheenjohtaja, ja kullakin on eri täytäntöönpanovaltuudet. Lainkäyttöalueita on useita (esimerkiksi pysäköintivirhemaksusta tehtävät valitukset tai vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsivien henkilöiden toimittaminen pakkohoitoon ja heidän liikkumisvapautensa rajoittaminen).

Skotlannin siviilituomioistuimissa (sheriff court) ja Court of Sessionissa voi valittaa Skotlannin tribunal-tuomioistuinten päätöksistä.

Skotlannin tribunal-tuomioistuinten uudistaminen

Skotlannin erityistuomioistuimet (Tribunals, Scotland) Act 2014 ovat luoneet Skotlannin tribunal-tuomioistuinten yksinkertaisen kaksiportaisen rakenteen. Skotlannin ylin tuomari, Lord President, on johtamassa uusia rakenteita, jotka vastaavat edellä kuvattua Yhdistyneen kuningaskunnan mallia. Lord Presidentti on delegoinut useita tehtäviä, jotka koskevat Scottish Tribunal -tuomioistuimen presidentiksi nimitettyä Smith Smith -operaatiota.Ylätuomioistuin ottaa vastuun suurimmasta osasta ensimmäisen määrittämistason päätöksistä tehtyjä valituksia ja poistaa ne tuomioistuinten lainkäyttöalueilta. Skotlannin Linkki avautuu uuteen ikkunaan oikeusvirasto (Scottish Courts and Upper Tribunal Service) huolehtii ensimmäisen ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten hallinnosta. Tribunal-tuomioistuimet siirtyvät asteittain Scottish Tribunals -tuomioistuimiin, ja ensimmäinen siirto aloitettiin joulukuussa 2016.

Tribunal-tuomioistuinten menettelytavat

Oikeudenkäynti Yhdistyneen kuningaskunnan ja Skotlannin tribunal-tuomioistuimissa ei yleensä ole yhtä muodollinen kuin muissa tuomioistuimissa. Tribunal-tuomioistuimen jäseninä voi olla myös muiden alojen asiantuntijoita, kuten lääkäreitä ja maallikkotuomareita, mutta oikeuden puheenjohtaja on lähes aina oikeusoppinut.

Skotlannissa hallinto-oikeudellisten kysymysten tuomioistuinvalvonnasta (judicial review) vastaa Court of Session. Lisätietoja Scottish Tribunals -tuomioistuimista on Skotlannin oikeustuomioistuimille (Scottish Courts and Tribunals).

Erityistuomioistuimet

Skotlannissa (siviili- tai rikosoikeudellinen) tapaus herättää perustuslaillista kysymystä, joka johtuu Yhdistyneen kuningaskunnan hajauttamisesta (esim. ihmisoikeuskysymykset), ja siitä voi päättää Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus.

The Sheriff Personal Injury Court

Tämä tuomioistuin perustettiin 22. syyskuuta 2015 toimimaan henkilökohtaista vahinkoa koskevissa asioissa kansallisena osaamiskeskuksena. Henkilövahinkotapauksia voidaan nostaa tuomioistuimessa, jos kanne nostetaan yli 5,000 punnan rajan. Asianosaisilla on myös mahdollisuus nostaa vahingonkorvauskanteita Sheriff Courtin paikallisessa Sheriff Courtissa. Työpaikalla tapahtuvaan henkilökohtaiseen vammautumiseen sovelletaan erityisiä säännöksiä: yli 1,000 punnan vahingot voidaan nostaa suoraan henkilökohtaisen vamman asteen tuomioistuimessa (Sheriff Personal Injury Court), kun taas 1,000 Englannin punnan alaiset asiat voidaan siirtää tuomioistuimelle, jos paikallinen Sheriff katsoo, että ne ovat riittävän tärkeitä tai vaikeaa. Court of Session ei voi 22. syyskuuta 2015 jälkeen tarkastella alle 100,000 punnan suuruisia henkilövahinkoja koskevia kanteita.

Muita tuomioistuimia ovat

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTietoja Englannin ja Walesin tuomioistuimista

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLyonin maailmantuomioistuin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanScottish Land Court


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2019