Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Szkocja

Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Na niniejszej stronie opisano niektóre z sądów szczególnych w Szkocji.


Sądy administracyjne

Ustawa o sądach i sądach Unii z 2007 r. stworzyła jednolitą jednolitą strukturę dla większości trybunałów zarezerwowanych dla rządu Zjednoczonego Królestwa, podzielonych na First-tier Tribunal i Upper Tribunal (sąd pierwszej instancji i sąd wyższej instancji). First-tier Tribunal i Upper Tribunal (sąd pierwszej instancji i wyższy trybunał) posiadają odrębne izby zajmujące się różnymi sprawami, które łączą podobne jurysdykcje. Szczegółowe informacje na temat trybunałów znajdują się na stronie internetowej Służby ds. Sądów i Trybunałów Jej Królewskiej Mości ( Link otworzy się w nowym oknie Her Majesty’s Courts and Tribunals Service).

Ustawa o trybunałach (Szkocja) z 2014 r. tworzy jedną instancję pierwszej instancji i wyższy sąd dla Szkocji. Pierwsze z nich zostały przeniesione do nowej struktury w dniu 1 grudnia 2016 r.

Artykuł 39 Scotland Act 2016 pozwala na zarządzanie i funkcjonowanie szeregu trybunałów zarezerwowanych dla Szkocji.

UK First-tier Tribunal (sąd pierwszej instancji w Zjednoczonym Królestwie)

Sąd pierwszej instancji w Zjednoczonym Królestwie jest sądem generycznym, którego główną funkcją jest rozpatrywanie odwołań od decyzji rządu w dziedzinach, w których trybunał posiada jurysdykcję. W niektórych przypadkach jest on właściwy w całym Zjednoczonym Królestwie, w tym w Szkocji. First-tier Tribunal jest obecnie podzielony na siedem izb:

 • Izba ds. zabezpieczenia społecznego (Social Entitlement Chamber);
 • Izba ds. zdrowia, edukacji i opieki społecznej (Health, Education and Social Care Chamber);
 • Izba ds. rent wojskowych i odszkodowań dla personelu sił zbrojnych (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);
 • Izba podatkowa
 • Izba Regulacyjna ds. Ogólnych
 • Izba ds. Imigracji i Azylu
 • Izba ds. nieruchomości

Upper Tribunal (sąd wyższej instancji w Zjednoczonym Królestwie)

Sąd Apelacyjny w Zjednoczonym Królestwie rozpatruje głównie, choć nie wyłącznie, odwołania wynikające z orzeczeń sądu pierwszej instancji w Zjednoczonym Królestwie. Jest to wyższy sąd rejestrowy, a w pewnych okolicznościach jest również uprawniony do rozstrzygania spraw z zakresu kontroli sądowej.

Upper Tribunal w Zjednoczonym Królestwie składa się z:

 • Izba odwołań administracyjnych (Administrative Appeals Chamber);
 • Izba ds. sporów dotyczących nieruchomości (Lands Chamber);
 • Izba podatkowa i kanclerska (Tax and Chancery Chamber);
 • Izba ds. Imigracji i Azylu

Cechą trybunałów jest ich wiedza fachowa w zakresie przedmiotu odwołań. Taka struktura jest taka, że sędziowie są ekspertami w zakresie prawa ich jurysdykcji, a członkowie nieprawni są wykwalifikowani lub wykwalifikowani na podstawie doświadczenia w swojej dziedzinie. Poszczególne rodzaje odwołań są różne w zależności od przedmiotu odwołania.

Sądy apelacyjne (Employment and Employment Appeal Tribunals)

Employment Tribunal i Employment Appeal Tribunal znajdują się poza strukturą sądów jednolitych, ale są wspierane przez HMCTS. Ich zadaniem jest wykonywanie zadań administracyjnych niezbędnych do rozpoznawania skarg do Employment Tribunal (sądu pracy), a następnie odwołań do Employment Appeal Tribunal (sądu apelacyjnego w sprawach pracy). W Szkocji funkcjonuje odrębny Trybunał Apelacyjny ds. Zatrudnienia (Employment Appeal Tribunal).

Trybunały szkockie

W Szkocji funkcjonuje kilka trybunałów. Większość jurysdykcji trybunału prowadzi odrębny przewodniczący lub przewodniczący i każdy z nich ma różne uprawnienia wykonawcze. Właściwość poszczególnych trybunałów obejmuje różnorodne sprawy począwszy od wniosku o uchylenie mandatu za niewłaściwe parkowanie po zarządzenie obowiązkowego leczenia i ograniczenia wolności pacjentów mających poważne zaburzenia psychiczne.

Odwołania od orzeczeń sądów szkockich są rozpatrywane przez sądy cywilne w Szkocji i mogą być rozpatrywane przez sąd okręgowy i Court of Session.

Reforma szkockich trybunałów

Ustawa o trybunałach (Szkocja) z 2014 r. ustanowiła usprawnioną strukturę dwustopniową w odniesieniu do szkockich trybunałów. Starszy rangą sędzia Szkocji – Lord President, ma wiodącą rolę w nowych strukturach, podobnie jak model opisany powyżej. Lord President przekazał szereg funkcji do Lady Smith, która została mianowana prezesem szkockiego Trybunału.Sąd wyższej instancji będzie odpowiedzialny za rozpatrywanie większości odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji, usuwając je z jurysdykcji sądów. Wydział ds. Sądów i Trybunałów (Scottish Courts and Tribunals Service) będzie administrowany przez Szkocką Służbę ds. Sądów i Trybunałów Link otworzy się w nowym oknie (Scottish Courts and Tribunals Service). Trybunały zostaną przekształcone w szkockie sądy w procesie wieloetapowym, przy czym pierwsze przeniesienie rozpoczęło się w grudniu 2016 r.

Postępowanie w trybunałach

Ogólnie rzecz biorąc, postępowanie przed trybunałami ma zazwyczaj charakter mniej formalny niż postępowanie przed innymi sądami. Wśród członków trybunałów mogą znaleźć się specjaliści lub eksperci z innych dziedzin niż prawo, np. lekarze, oraz osoby bez specjalistycznej wiedzy, choć przewodniczącym trybunału prawie zawsze jest osoba o wykształceniu prawniczym

W Szkocji sprawy z zakresu prawa administracyjnego (kontroli sądowej) rozpatruje Najwyższy Sąd Cywilny ( Court of Session). Dodatkowe informacje na temat szkockich trybunałów znajdują się na stronie szkockiej sądów i trybunałów.

Sądy wyspecjalizowane

Jeżeli w sprawie cywilnej lub karnej w Szkocjipodniesione są kwestie konstytucyjne wynikające z ustaleń dotyczących dewolucji w Zjednoczonym Królestwie (np. zagadnienia dotyczące praw człowieka), sprawa może zostać rozpoznana przez Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa.

Sheriff Personal Injury Court

Sąd ten ustanowiono w dniu 22 września 2015 r. jako krajowy ośrodek wiedzy specjalistycznej w sprawach dotyczących szkody osobistej. Sprawy dotyczące szkody na osobie mogą być wnoszone do sądu, jeżeli wnioskowana kwota przekracza 5,000 GBP. Strony mają również możliwość podniesienia roszczeń dotyczących szkody osobistej o dowolną wartość w lokalnym sądzie typu Sheriff Court. Szczególne przepisy dotyczą przypadków szkody osobistej w miejscu pracy: opłaty za więcej niż 1,000 GBP mogą być zgłaszane bezpośrednio w „Sheriff Personal Injury Court”, podczas gdy sprawy dotyczące miejsca pracy o wartości poniżej 1,000 GBP mogą zostać przekazane Trybunałowi, jeżeli miejscowy „Sheriff Sheriff” uzna, że mają one wystarczające znaczenie lub są trudne. Od dnia 22 września 2015 r. Trybunał obraduje nie może dłużej podejmować działań dotyczących szkody na osobie o wartości poniżej 100,000 GBP.

Do pozostałych sądów należą m.in.:

Powiązane linki

SłużbaLink otworzy się w nowym oknie ds. Sądów i Trybunałów Jej Królewskiej Mości

Link otworzy się w nowym oknieSąd Lord Lyon

Link otworzy się w nowym oknieScottish Land Court


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2019