Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Skotsko

Ta država je v postopku izstopa iz EU.

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: povprečna

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Tato stránka obsahuje popis některých specializovaných soudů ve Skotsku.


Správní soudy

Zákon o tribunálech a soudech pro vymáhání práva z roku 2007 vytvořil jednotnou strukturu pro většinu soudů vyhrazených vládě Spojeného království rozdělenou do First-tier Tribunal a Upper Tribunal (soud prvního stupně). First-tier Tribunal (soud prvního stupně) a Upper Tribunal (soud prvního stupně) mají samostatné senáty týkající se různých předmětů ochrany, které spojují podobné jurisdikce. Podrobnosti o tribunálech jsou k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva ( Odkaz se otevře v novém okně. Her Majesty’ s Courts and Tribunals Service).

Zákon o tribunálech (Skotsko) z roku 2014 vytváří jediné First-tier a Upper Tribunal for Scotland. První soudy přešly do nové struktury dne 1. prosince 2016.

§ 39 skotského zákona z roku 2016 umožňuje řízení a provozování řady vyhrazených soudů delegovat na Skotsko.

Spojené království, Spojené království

First-tier Tribunal je obecný soud, jehož hlavní funkcí je rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím vlády v oblastech, kde je soud příslušný. V některých případech je působnost tribunálu po celém Spojeném království včetně Skotska. First-tier Tribunal je v současné době rozdělen do sedmi komor:

 • Komora pro uznávání nároků na sociální podporu (The Social Entitlement Chamber)
 • Komora pro zdraví, vzdělání a sociální péči (The Health, Education and Social Care Chamber)
 • Komora pro výplatu válečných důchodů a dávek ozbrojeným silám (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • Daňový senát
 • Všeobecná regulační komora
 • Immigration and Asylum Chamber
 • Komora pro majetek

UK Upper Tribunal (vrchní soud Spojeného království)

Vrchní soud Spojeného království rozhoduje zejména, nikoli však výlučně, o odvoláních, která vyplývají z rozhodnutí u First-tier Tribunal (soud prvního stupně) Spojeného království. Jedná se o nadřízený soud, který má rovněž pravomoc zabývat se za určitých okolností případy soudního přezkumu.

Vrchní soud Spojeného království se skládá z:

 • Komora správních odvolání (Administrative Appeals Chamber)
 • Zemská komora (Lands Chamber)
 • Daňová a kancléřská komora (Tax and Chancery Chamber)
 • Immigration and Asylum Chamber

Jedním z rysů tribunálů je jejich odbornost v předmětu odvolání. Struktura je taková, že soudci jsou odborníci v oblasti práva svých jurisdikcí a mimoprávní členové jsou buď odborně způsobilí, nebo jsou kvalifikováni na základě zkušeností v jejich oboru. Skupiny odborníků pro jednotlivé typy odvolání se liší v závislosti na předmětu kasačního opravného prostředku.

Employment and Employment Appeal Tribunals (odvolací soudy v oblasti zaměstnanosti a v oblasti zaměstnanosti)

Employment Tribunal (pracovní soud) a Employment Appeal Tribunal (odvolací soud v oblasti zaměstnanosti) se nacházejí mimo strukturu jednotných soudů, avšak jsou podporovány HMCTS. Jejich úkolem je plnit administrativní úkoly nezbytné k tomu, aby bylo možné uplatňovat nároky vůči Employment Tribunal (pracovní soud) a následně podat odvolání k Employment Appeal Tribunal (odvolací soud pro zaměstnanost). Pro Skotsko existuje samostatný Employment Appeal Tribunal (Odvolací soud pro Skotsko).

Skotské tribunály

Ve Skotsku existuje několik tribunálů. Soudy většiny soudů jsou vedeny odděleným předsedou nebo předsedou a každý z nich má různé donucovací pravomoci. Jejich jurisdikce sahají od odvolání proti pokutám za parkování až po soudem nařízenou léčbu a detenci pacientů se závažnými mentálními chorobami.

Opravné prostředky proti rozhodnutím skotských soudů projednávají občanskoprávní soudy ve Skotsku a mohou být posouzeny soudem hrabství (sheriff court) a Court of Session (Court of Session).

Reforma skotských tribunálů

Skotský zákon o tribunálech (Skotsko) z roku 2014 zavedl zjednodušenou dvouúrovňovou strukturu pro skotské tribunály. Nejvyšší soudce ve Skotsku, lord předseda, má vedoucí postavení v nových strukturách, podobně jako ve výše popsaném modelu Spojeného království. Předseda lorda pověřil výkonem několika funkcí lady Smith, který byl jmenován předsedou skotského tribunálu.Upper Tribunal (vrchní soud) převezme odpovědnost za rozhodování o většině odvolání z rozhodnutí First-tier, a to z příslušnosti soudů. Správa First-tier a Upper Tribunal (soud prvního stupně) provede skotská soudní služba Odkaz se otevře v novém okně. (Scottish Courts and Tribunals Service). Tribunály budou převedeny na skotské tribunály v etapách, přičemž první převod byl zahájen v prosinci 2016.

Praxe u tribunálů

Řízení před tribunály ve Spojeném království a ve Skotsku má obecně řečeno tendenci být méně formální než řízení před jinými soudy. Členy tribunálu mohou být specialisté nebo odborníci bez právního vzdělání, jako např. lékaři nebo laici, i když předsedou je téměř vždy osoba s právním vzděláním.

Otázky správního práva (soudní přezkum) projednává ve Skotsku Nejvyšší civilní soud (Court of Session). Další informace o skotských tribunálech jsou k dispozici na internetových stránkách skotských soudů a tribunálů (Scottish Courts and Tribunals).

Specializované soudy

V případě, že při určité (občanskoprávní nebo trestněprávní) věci vzniknou ve Skotsku ústavní otázky vyplývající z přenesení pravomocí ve Spojeném království (např. otázky lidských práv), pak tato věc může být odkázána na Soudní výbor Soukromé rady (Judicial Committee of the Privy Council).

Soud pro osobní zdraví (Sheriff Personal Injury Court)

Tento soud byl zřízen dne 22. září 2015 jako národní centrum odborných znalostí v oblasti osobních úrazů. Věci týkající se újmy na zdraví mohou být podány u soudu v případě, že částka je vyšší než 5,000 GBP. Strany mají rovněž možnost uplatnit v místním soudu Sheriff Court jakoukoli hodnotu újmy na zdraví. Zvláštní ustanovení jsou stanovena pro případy osobních úrazů na pracovišti: ty pro více než £1,000 mohou být vzneseny přímo ve Sheriff Osobní újma, přičemž případy na pracovišti pod 1,000 GBP mohou být vráceny Soudnímu dvoru, pokud se místní zástupci domnívají, že mají dostatečný význam nebo obtížné. Od 22. září 2015 již nemůže Soudní dvůr považovat jednání o újmě na úrovni nižší než 100,000 GBP.

Dalšími soudy jsou:

Související odkazy

SoudníOdkaz se otevře v novém okně. služba Jejího Veličenstva

Odkaz se otevře v novém okně.Soud Lorda Lyon

Odkaz se otevře v novém okně.Skotský pozemkový soud


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 16/09/2019