Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Rootsi

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Teave Rootsi erikohtute korralduse kohta.


Erikohtud

On teatavaid erikohtuid, mis tegelevad erinevate spetsialiseerumisvaldkondade vaidlustega.

  • TöövaidlusküsimustegaLingil klikates avaneb uus aken tegelev kohus tegeleb töövaidlustega. Töövaidlusena võetakse arvesse kõiki tööandja ja töötaja vaheliste suhetega seotud vaidlusi. Töökohus on tavaliselt esimene ja ainus pädev töövaidluskohus. Esimese astme kohus vaatab siiski esmalt läbi teatavat liiki töövaidlused, mille peale võib esitada kaebuse töökohtule, ning sellest saab teine ja viimane kohus.
  • Lingil klikates avaneb uus akenTurukohus menetleb muu hulgas konkurentsiseaduse ja turundusseaduse kohaseid vaidlusi.
  • Lingil klikates avaneb uus akenPatendikohus menetleb patendi- ja registreerimisameti otsuste peale esitatud kaebusi seoses patentide, kaubamärkide, disainilahenduste jms otsuste peale. patendiapellatsioonikohtu otsus kaevatakse edasi kõrgeimaleLingil klikates avaneb uus aken halduskohtule.

Lingil klikates avaneb uus akenMaa- ja keskkonnakohtud menetlevad selliseid juhtumeid nagu veekäitlusload ja keskkonnaohtlikud toimingud, tervisekaitse, looduskaitse, prügivedu, prügivedu, saastatud alad ja ohtlikud jäätmed, keskkonnaga seotud kahju hüvitamise ja hüvitamise küsimused, ehitus-, lammutus- ja maakasutuslubade andmise küsimused planeerimis- ja ehitusseaduse alusel, rendivalmid, planeerimisküsimused, maa kruntimine, kommunaalmaksete servituudid ja sundvõõrandamine. On viis mulla- ja keskkonnakohut, mis kuuluvad Naca, Vänersborgi, Växjö, Umeå ja Östersundi ringkonnakohtute erikohtutesse. Maa- ja keskkonnakohtute otsuste ja otsuste peale võib apellatsiooni esitada maa- ja keskkonnakohtule, mis kuulub Svea apellatsioonikohtusse. Maa- ja keskkonnakohtus algatatud kohtuasjades, mis on edasi kaevatud maa- ja keskkonnaküsimuste apellatsioonikohtusse, võib esitada apellatsiooni ülemkohtule.

Merekohtud menetlevad kohtuasju Rootsi merekoodeksi alusel (1994: 1009). Seal on seitse merekohut ning need kuuluvad Luleå, Sundsvalli, Stockholmi, Kalmari, Malmö, Göteborgi ja Värmlandi ringkonnakohtusse.

Rändekohtud vaatavadLingil klikates avaneb uus aken läbi otsused, mille migratsiooniamet on teinud välismaalaste ja kodanike küsimustes. Rändekohtud on erikohtud Malmö, Göteborgi ja Stockholmi kohtutes ning Luleå kohtud. Kaebusi migratsioonikohtute otsuste ja otsuste peale võib esitada migratsiooniapellatsioonikohtule, mis kuulub Stockholmi halduskohtusse.

Teatavat liiki vaidlusi, mis hõlmavad renditulu, omanikutunnet ja renditurgu, käsitletakse piirkondliku Lingil klikates avaneb uus aken rendi ja rendisuhtes.See on kohtulaadsed organid, millel on kohtutele sarnased volitused.

Muud erikohtud

Rootsis ei ole konstitutsioonikohut ega sarnast.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 13/09/2019