Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Svezja

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: medja

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Sib informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati speċjalizzati fl-Iżvezja.


Qrati speċjalizzati

Hemm xi qrati speċjalizzati li jittrattaw it-tilwim fl-oqsma differenti ta’ speċjalizzazzjoni.

  • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti tax-xogħol tittratta t-tilwim dwar ix-xogħol. Bħala nuqqas ta’ qbil dwar ix-xogħol, kull tilwima relatata mar-relazzjoni bejn min iħaddem u l-impjegat tiġi kkunsidrata. Il-Qorti tax-xogħol hija normalment l-ewwel u l-unika qorti kompetenti f’tilwim industrijali. Madankollu, ċerti tipi ta’ tilwim industrijali jiġu l-ewwel eżaminati mill-qorti distrettwali, li s-sentenza tagħha tista’ tiġi appellata lill-Qorti tax-Xogħol, u mbagħad issir it-tieni u l-aħħar qorti.
  • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti tas-Suq tittratta, inter alia, it-tilwim skont l-Att dwar il-Kompetizzjoni u l-Att tal-Kummerċjalizzazzjoni.
  • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti tal-Appell tal-Privattivi tisma’ l-appelli mid-deċiżjonijiet tal-Uffiċċju tal-Privattivi u tar-Reġistrazzjoni dwar il-privattivi, it-trademarks, id-disinni, eċċ. Id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell tal-Privattivi tiġi appellataIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida fil-Qorti Amministrattiva Suprema.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-qrati tal-Artijiet u tal-Ambjent jisimgħu kawżi relatati ma’ permessi għal operazzjonijiet idriċi u operazzjonijiet perikolużi għall-ambjent, kwistjonijiet relatati mal-ħarsien tas-saħħa, il-ħarsien tan-natura, il-ġbir tal-iskart, iż-żoni mniġġsa u l-iskart perikoluż, id-danni relatati mal-ambjent u kwistjonijiet ta’ kumpens, il-kwistjonijiet marbuta mal-permessi tal-bini, tat-twaqqiegħ u tal-artijiet skont l-Att dwar l-Ippjanar u l-Bini, iċ-ċnus fuq l-artijiet, l-appelli fi kwistjonijiet ta’ pjanifikar, it-tqassim tal-artijiet, is-servituijiet favur il-kumpaniji li joffru servizzi pubbliċi bħad-dawl, l-ilma u l-gass u l-esproprijazzjoni. Hemm ħames qrati tal-ħamrija u tal-ambjent, li huma qrati speċjali fil-qrati distrettwali f’Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå u Östersund. L-appelli minn sentenzi u deċiżjonijiet tal-Qrati tal-Artijiet u tal-Ambjent jistgħu jiġu ppreżentati fil-Qorti tal-Appell tal-Artijiet u tal-Ambjent, li jagħmel parti mill-Qorti tal-Appell ta’ Svea. L-appelli f’kawżi li jkunu nbdew fil-Qorti tal-Artijiet u tal-Ambjent u li jkunu ġew appellati u mismugħa fil-Qorti tal-Appell tal-Artijiet u tal-Ambjent, jistgħu jiġu ppreżentati fil-Qorti Suprema.

Il-qrati Marittimi jisimgħu kawżi skont il-Kodiċi Marittimu Svediż (1994: 1009). Hemm seba’ qrati marittimi u huma parti minn qrati distrettwali f’Luleå, Sundsvall, Stokkolma, Kalmar, Malmö, Göteborg u Värmland.

Id-deċiżjonijiet ta’ rieżamiIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Qrati tal-Migrazzjoni meħuda mill-Bord tal-Migrazzjoni fi Kwistjonijiet tal-Barranin u taċ-Ċittadini. Il-qrati tal-Migrazzjoni huma qrati speċjali fil-qrati f’Malmö, ta’ Gothenburg u ta’ Stokkolma u ta’ Luleå. L-appelli minn sentenzi u deċiżjonijiet tal-Qrati tal-Migrazzjoni jistgħu jiġu ppreżentati fil-Qorti tal-Appell tal-Migrazzjoni, li jagħmel parti mill-Qorti Amministrattiva ta’ Stokkolma.

Ċerti tipi ta’ tilwim li jkunu jinvolvu l-kera, inkwilini-sidien u ċnus jinstemgħu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida mit-tribunali reġjonali tal-kera u taċ-ċens.Dawn huma korpi kważi ġudizzjarji b’setgħat simili lill-qrati.

Qrati speċjali oħra

Ma hemm l-ebda qorti kostituzzjonali jew simili fl-Isvezja.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 13/09/2019