Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Švédsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov vo Švédsku.


Špecializované súdy

Na rozhodovanie v konkrétnych druhoch vecí a záležitostí boli zriadené osobitné súdy a tribunály:

  • Odkaz sa zobrazí v novom oknePracovný súd sa zaoberá pracovnými spormi. Pracovné spory sú spory vznikajúce v rámci vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Pracovný súd je obvykle prvým a jediným stupňom, ktorý je príslušný v pracovných sporoch. Aj napriek tomu niektoré pracovné spory rieši najprv okresný súd, potom sa odvolanie môže podať na Pracovnom súde, ako súde druhého a posledného stupňa.
  • Odkaz sa zobrazí v novom okneSúd pre trh rieši okrem iného spory vyplývajúce podľa zákona o hospodárskej súťaži a zákona o marketingových praktikách.
  • Odkaz sa zobrazí v novom okneOdvolací patentový súd rieši odvolania proti rozhodnutiam Švédskeho patentového a registračného úradu týkajúce sa patentov, ochranných známok a návrhov atď. Odvolania proti rozhodnutiam odvolacieho patentového súdu sa podávajú na Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššom správnom súde.

Pozemkový súd a súd životného prostredia riešia prípady, medzi ktoré patria povolenia na vodohospodárske prevádzky a environmentálne nebezpečné činnosti, otázky ochrany zdravia, ochrany prírody, zberu odpadu, znečistených oblastí a nebezpečného odpadu, škôd súvisiacich so životným prostredím a otázky odškodnenia, otázky týkajúce sa stavebných povolení, povolení na búranie a pozemkových povolení na základe zákona o územnom plánovaní a výstavbe, prenajatých pozemkov, odvolaní vo veciach územného plánovania, rozdeľovania pozemkov na parcely, vecných práv na úžitkovú hodnotu a vyvlastnenia. Existuje päť pozemkových súdov a súdov pre životné prostredie, ktoré sú špecializovanými súdmi na okresných súdoch v mestách Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå a Östersund. Odvolania proti rozsudkom a rozhodnutiam pozemkových súdov a súdov pre životné prostredie možno podať na odvolacom pozemkovom súde a súde pre životné prostredie, ktorý je súčasťou odvolacieho súdu Svea. Odvolania, ktoré boli podané na pozemkovom súde a súde pre životné prostredie a ktoré boli predmetom odvolaní prerokovaných odvolacím pozemkovým súdom a súdom pre životné prostredie, môžu byť podané na Najvyššom súde.

Námorné súdy sa zaoberajú prípadmi, na ktoré sa vzťahuje švédsky námorný kódex (1994:1009). Existuje sedem námorných súdov, ktoré sú súčasťou okresných súdov v mestách Luleå, Sundsvall, Štokholm, Kalmar, Malmö, Gothenburg a Karlstad.

Migračné súdy preskúmavajú rozhodnutia prijaté Švédskym migračným úradom vo veciach týkajúcich sa cudzincov a štátneho občianstva. Migračné súdy sú špecializovanými súdmi, ktoré sú súčasťou správnych súdov v Malmö, Göteborgu a Štokholme. Odvolania proti rozsudkom a rozhodnutiam migračných súdov sa môžu podať na odvolacom migračnom súde, ktorý je súčasťou štokholmského správneho súdu.

Určité druhy sporov týkajúce sa prenájmov, vlastníctva nájomníkov a prenajatých nehnuteľností riešia regionálne súdy pre prenájmy a prenajaté nehnuteľnosti. Sú to kvázi-súdne orgány, ktoré majú podobné právomoci ako súdy.

Ostatné špeciálne súdy

Vo Švédsku nie je žiadny ústavný súd, ani iný podobný súd.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 19/06/2012