Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Slovenja

Izvorna jezična inačica ove stranice slovenski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

 

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Iktar informazzjoni dwar il-qrati fis-Slovenja tinsab fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt uffiċjali tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja.

Din it-taqsima tipprovdilek informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati speċjalizzati fis-Slovenja.


Il-Qrati tax-Xogħol u l-qorti soċjali tal-prim istanza (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Il-qrati tax-xogħol għandhom il-kompetenza li jiddeċiedu dwar każijiet individwali u kollettivi tax-xogħol, filwaqt li l-qrati soċjali għandhom il-kompetenza f’każijiet speċjali li jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet tal-liġi.

Il-Qrati tax-xogħol u l-Qorti soċjali tal-prim istanza jiddeċiedu fil-prim istanza. Il-Qorti Soċjali u tax-Xogħol Superjuri (Višje delovno in socialno sodišče) tiddeċiedi fuq appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-qrati tax-xogħol u tal-qrati soċjali fil-prim istanza, filwaqt li appelli kontra deċiżjonijiet u stħarriġ ġudizzjarju ta' deċiżjonijiet tal-Qorti Soċjali u tax-Xogħol Superjuri jinstemgħu mill-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja.

Qorti tax-xogħol għandha l-kompetenza li tiddeċiedi f’każijiet individwali tax-xogħol li ġejjin:

 • Rigward il-konklużjoni, l-eżistenza, il-perjodu u t-terminazzjoni ta’ relazzjonijiet ta’ impjieg
 • li jkunu jirrigwardaw drittijiet, obbligi u responsabilitajiet li jkunu ġejjin mir-relazzjoni ta' impjieg bejn l-impjegati u l-impjegaturi jew is-suċċessuri legali tagħhom;
 • Rigward id-drittijiet u l-obbligi taħt relazzjonijiet ta’ xogħol bejn impjegat u kontrollur li taħt dan l-impjegat ġie assenjat sabiex jaħdem fuq il-bażi ta’ ftehim bejn min iħaddem u l-utent
 • bejn l-impjegaturi u l-applikanti b'konnessjoni mal-proċeduri ta' reklutaġġ;
 • Rigward drittijiet u obbligi li jiġu minn proprjetà industrijali, miftiehma bejn impjegat u min iħaddem fuq il-bażi ta’ relazzjonijiet ta’ impjieg
 • li jkunu jirrigwardaw xogħol li jkun sar minn tfal ta' taħt il-15-il sena, apprendisti u studenti;
 • Rigward boroż ta’ studju għall-impjegati, bejn min iħaddem u studenti
 • Rigward il-prestazzjoni volontarja waqt żmien ta’ prova
 • Li għal dawn il-liġi tispeċifika.

Qorti tax-xogħol għandha ġuriżdizzjoni wkoll biex tiddeċiedi jekk kumpanija tal-assikurazzjoni tkunx konvenuta wkoll f'każ ta' tilwima dwar danni li qorti tax-xogħol tkun ingħatat il-ġuriżdizzjoni għaliha.

Jekk l-attur ikun impjegat, mhux biss il-qorti b’kompetenza territorjali ġenerali għall-konveut, iżda wkoll il-qorti fit-territorju fejn il-ħidma tagħha tkun jew kienet jew kellha tiġi mwettqa, kif ukoll il-qorti fit-territorju fejn kienu ġew konklużi r-relazzjonijiet tal-impjieg tiegħu, għandhom il-kompetenza.

Qorti tax-xogħol għandha l-kompetenza li tiddeċiedi fil-kwistjonijiet kollettivi tax-xogħol li ġejjin:

 • Rigward il-validità ta’ ftehim kollettiv u l-applikazzjoni tiegħu bejn il-partijiet għall-ftehim, jew bejn il-partijiet għall-ftehim u persuni oħra
 • Rigward il-kompetenza li tmexxi negozjati kollettivi
 • Rigward il-konkordanza ta’ ftehimiet kollettivi mal-liġi, il-konkordanza reċiproka ta’ ftehimiet kollettivi, u l-konkordanza tal-atti legali ġenerali ta’ min iħaddem mal-liġi u ftehimiet kollettivi
 • Rigward il-legalità ta’ strajkijiet u azzjonijiet industrijali oħrajn
 • Rigward il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fil-maniġment
 • Rigward il-kompetenzi tat-trejdjunjins fir-rigward ta’ relazzjonijiet industrijali
 • Fir-rigward ta’ deċiżjonijiet dwar ir-rappreżentattività tat-trejdjunjins
 • Għal kull ma l-liġi tispeċifika.

Għad-deċiżjoni ta' tilwimiet kollettivi dwar ix-xogħol fejn l-impjegatur ikun parti, il-qorti b'ġuriżdizzjoni territorjali ġenerali għall-impjegatur għandha tkun il-qorti li jkollha ġuriżdizzjoni territorjali.

Il-qorti soċjali għandha l-kompetenza li tiddeċiedi dwar il-każijiet soċjali li ġejjin:

1. Fil-qasam tal-assigurazzjoni tal-pensjoni u d-diżabbiltà:

 • Rigward id-drittijiet għal u minn assigurazzjoni tal-pensjoni u d-diżabbiltà
 • Rigward id-drittijiet għal u minn assigurazzjoni oħra tal-pensjoni
 • Rigward il-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni tal-pensjoni u d-diżabbiltà obbligatorja u assigurazzjoni obbligatorja oħra ta’ pensjoni
 • fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni jew it-terminazzjoni tal-pożizzjonijiet li l-inklużjoni tagħhom f'assikurazzjoni għall-pensjoni addizzjonali hija obbligatorja;
 • fir-rigward tal-inklużjoni volontarja f'assikurazzjoni obbligatorja għall-pensjoni u d-diżabilità u l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet għal din l-assikurazzjoni;
 • fir-rigward tar-rikonoxximent u x-xiri tal-perjodu tal-assikurazzjoni;
 • Rigward id-drittijiet għall-pensjoni tal-gvern
 • b'konnessjoni mar-reġistru uffiċjali;

2. Fil-qasam tal-assigurazzjoni tas-saħħa:

 • Rigward id-drittijiet għal u minn assigirazzjoni tas-saħħa obbligatorja u l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet għal din l-assigurazzjoni

3. Fil-qasam tal-assigurazzjoni tal-qgħad u l-impjieg:

 • Rigward id-drittijiet għal u min assigurazzjoni tal-qgħad obbligatorja u l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet għal din l-assigurazzjoni
 • Rigward l-inklużjoni volontarja f’assigurazzjoni tal-qgħad obbligatorja u l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet għal din l-assigurazzjoni
 • Rigward boroż ta’ studju, li fl-għoti tagħhom inventarju tal-assi jkun wieħed deċiżiv, u boroż ta’ studju għal dawk li jippromettu ħafna
 • Rigward self għal studju fuq il-bażi ta’ garanziji u rati ta’ interess sussidjati, li fl-għoti tagħhom inventarju tal-assi jkun wieħed deċiżiv

4. Fil-qasam tal-benefiċċji għall-protezzjoni tal-ġenituri u tal-familja:

 • Rigward id-drittijiet għal u minn assigurazzjoni għall-protezzjoni tal-ġenituri u l-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għal din l-assigurazzjoni
 • Rigward drittijiet għall-benefiċċji tal-familja

5. Fil-qasam tal-benefiċċji soċjali:

 • Rigward il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali
 • Rigward id-drittijiet għall-benefiċċji soċjali taħt diversi intestaturi, jekk l-għan ikun li tissolva s-sigurtà soċjali tar-rikorrent, u jekk l-inventarju tal-assi jkun wieħed deċiżiv għar-rikonoxximent tad-dritt għal dan il-benefiċċju

Il-qorti soċjali għandha ġuriżdizzjoni wkoll fl-oqsma msemmija hawn fuq biex tittieħed deċiżjoni fit-tilwim soċjali li ġej:

 • Rigward il-ħlas lura ta’ fondi li jkunu ttieħdu b’mod mhux xieraq
 • Rigward il-kumpens għad-danni kkawżati minn entità uffiċjali tal-gvern jew minn persuna li jkollha awtorità pubblika lill-persuna assigurata jew lir-rikorrent għas-sigurtà soċjali, jew id-danni li persuna assigurata tkun ikkawżat lil xi istituzzjoni b’rabta ma’ relazzjonijiet ta’ assigurazzjoni, jew b’rabta mal-eżerċitazzjoni tad-drittijiet taħt is-sigurtà soċjali.

Il-qorti soċjali għandha wkoll il-kompetenza fi kwistjonijiet soċjali kif speċifikat bil-liġi.

Il-qrati tal-ewwel istanza li ġejjin fir-Repubblika tas-Slovenja huma:

 • Il-Qorti tax-Xogħol ta’ Celje, ibbażata f’Celje, b’kompetenza fuq it-territorju tad-distrett ġudizzjarju ta’ Celje
 • Il-Qorti tax-Xogħol ta’ Koper, ibbażata f’Koper, b’kompetenza fuq it-territorju tad-distretti ġudizzjarji ta’ Koper u Nova Gorica
 • Il-Qorti tax-Xogħol u Soċjali ta’ Ljubljana, ibbażata f’Ljubljana, b’kompetenza biex tiddeċiedi dwar kwistjonijiet ta’ impjieg għat-territorju tad-distretti ġudizzjarji ta’ Kranj, Krško, Ljubljana u Novo mesto, u biex tiddeċiedi dwar każijiet soċjali għat-territorju tar-Repubblika tas-Slovenja
 • Il-Qorti tax-Xogħol ta’ Maribor, ibbażata f’Maribor, b’kompetenza fuq it-territorju tad-distretti ġudizzjarji ta’ Maribor, Murska Sobota, Ptuj u Slovenj Gradec.

Il-qrati tal-ewwel istanza jiddeċiedu dwar każijiet ta’ impjiegi fis-sede tal-qorti, sakemm ma jiġix speċifikat li dawn iridu jiddeċiedu f’dipartimenti esterni.

F'tilwim soċjali u dwar xogħol, il-qorti tal-prim istanza tiddeċiedi f'kumitat magħmul minn imħallef li jippresedi l-kumitat u żewġ imħallfin mhux esperti, li wieħed minnhom ikun elett minn lista ta' kandidati ta’ ħaddiema jew nies assikurati, u l-ieħor minn lista ta' kandidati ta' impjegaturi u istituzzjonijiet.

Imħallef individwali jiddeċiedi tilwimiet soċjali u tax-xogħol li jkunu jikkonċernaw pretensjonijiet legali materjali, jekk il-valur tas-suġġett disputat ma jkunx jaqbeż l-ammont permess għar-reviżjoni speċifikata mill-att li jirregola l-proċedura ċivili. Ċerti materji importanti jridu jiġu deċiżi minn imħallef individwali irrispettivament mill-valur tas-suġġett disputat, eż. tilwim individwali dwar xogħol relatati mas-sospensjoni ta' kuntratt ta' impjieg, xogħol bi prova, xogħol wara l-ħin, pawżi, perjodi ta' serħan u liv u assenzi oħra mix-xogħol, id-dmir li taħdem minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali, sanzjonijiet dixxiplinari, sospensjoni temporanja mix-xogħol minħabba l-ftuħ ta' proċedura dixxiplinari u riassenjazzjoni temporanja; tilwim soċjali dwar id-dritt ta' ħlas għall-attendenza, id-dritt ta' benefiċċju għad-diżabilità f'każ ta' impediment fiżiku u d-dritt għal trattament fi spa.

Il-Qorti Soċjali u tax-Xogħol Superjuri (Višje delovno in socialno sodišče)

Il-qrati tax-xogħol għandhom il-kompetenza li jiddeċiedu każijiet individwali u kolettivi tax-xogħol, filwaqt li l-qrati soċjali jiddeċiedu każijiet soċjali taħt id-dispożizzjonijiet tal-liġi.

Il-Qorti Soċjali u tax-Xogħol Superjuri tiddeċiedi appelli kontra deċiżjonijiet tal-qrati tax-xogħol u l-qorti soċjali tal-prim istanza. Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja tiddeċiedi dwar l-appelli kontra deċiżjonijiet tal-Qorti Soċjali u tax-Xogħol Superjuri kif ukoll dwar stħarriġ ġudizzjarju dwarhom.

Il-Qorti Soċjali u tax-Xogħol Superjuri hija bbażata f'Ljubljana.

Il-Qorti Superjuri tax-Xogħol u Soċjali tiddeċiedi permezz ta’ bord kompost minn tliet imħallfin.

Il-qorti amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Il-Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja hija kompetenti li tiddeċiedi f'tilwim amministrattiv skont il-metodi u l-proċeduri stabbiliti fl-Att dwar it-Tilwim Amministrattiv.

F'tilwima amministrattiva, il-ħarsien ġudizzjarju tad-drittijiet u l-benefiċċji tal-individwi u l-għaqdiet ikun żgurat fir-rigward tad-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tal-entitajiet Statali, il-korpi komunitarji lokali u d-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet pubbliċi skont l-Att.

F’każ amministrattiv:

 • tiddeċiedi dwar il-legalità ta' atti amministrattivi finali li jxekklu l-pożizzjoni ġuridika tal-attur;
 • tiddeċiedi dwar il-legalità ta' atti u azzjonijiet individwali li jxekklu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali ta' individwu, sakemm ma tkunx ġiet iggarantita forma differenti ta' proċess ġudizzjarju ġust;
 • Il-qorti għandha tiddeċiedi dwar il-legalità ta’ atti adottati minn entitajiet tal-gvern, entitajiet tal-komunità lokali u persuni li għandhom awtorità pubblika li jkunu nħarġu fil-forma ta’ regolament, fejn dawn jirregolaw relazzjonijiet individwali

F’każ amministrattiv, hija l-Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja li għandha tiddeċiedi. Madankollu, il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja għandha tiddeċiedi dwar ilmenti li jitqajmu kontra deċiżjoni tal-ewwel istanza f’każ amministrattiv, kif ukoll tiddeċiedi dwar rimedji legali straordinarji.

L-uffiċċju ewlieni tal-Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja jinsab f'Ljubljana.

Il-qorti amministrattiva tagħti d-deċiżjonijiet tagħha fil-uffiċċju ewlieni u fl-uffiċċji tal-fergħat tagħha li ġejjin:

 • Id-dipartiment ta’ Celje għaż-żona koperta mill-Qorti Superjuri ta’ Celje
 • Id-dipartiment ta’ Nova Gorica għaż-żoni koperti mill-Qorti Superjuri ta’ Koper
 • Id-dipartiment ta’ Maribor għaż-żona koperta mill-Qorti Superjuri ta’ Maribor.

Id-deċiżjoni dwar liema uffiċċju ta’ fergħa għandu jintuża għad-deċiżjoni għandha tikkunsidra r-residenza jew l-uffiċċju ewlieni tal-attur.

Jekk l-attur ma jkollux residenza jew uffiċċju ewlieni fir-Repubblika tas-Slovenja, il-Qorti Amministrattiva għandha tiddeċiedi fl-uffiċċju tal-fergħa fiż-żona li fiha jkun twettaq l-att amministrattiv li jkun qed jiġi kkontestat fil-kawża legali.

Il-Qorti Amministrattiva tkun ippreseduta minn tliet imħallfin, ħlief f'ċerti każijiet stipulati fil-liġi fejn ikun hemm imħallef wieħed.

Il-Qorti Suprema tiddeċiedi l-appelli u l-istħarriġ ġudizzjarju bi tliet imħallfin; f'tilwim li jikkonċerna l-kompetenza, hija tkun ippreseduta minn tliet jew ħames imħallfin.

Bażijiet tad-dejta legali

Iktar informazzjoni dwar il-qrati fis-Slovenja tinsab fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt uffiċjali tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEntitajiet ġudizzjarji


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 02/11/2016