Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Slovenja

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Din it-taqsima tagħtik informazzjoni dwar l-organizzazzjoni ta’ qrati speċjalizzati fis-Slovenja.


Il-qrati industrijali u l-Qorti Soċjali tal-Prim’ Istanza

Skont id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni, il-qrati tax-xogħol għandhom ġurisdizzjoni biex jiddeċiedu dwar tilwim industrijali individwali u kollettiv, u l-qrati soċjali għandhom ġurisdizzjoni f’tilwim soċjali.

Il-qrati tax-xogħol u l-qorti soċjali tal-prim’ istanza jiddeċiedu fl-ewwel istanza. Il-Qorti Għolja tax-Xogħol u Soċjali (Višje delovno in socialno sodišče) tiddeċiedi dwar l-appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-qrati tax-xogħol u l-qorti soċjali tal-prim’ istanza, filwaqt li l-appelli kontra u r-reviżjonijiet tad-deċiżjonijiet tal-Higher Labour and Social Court jinstemgħu mill-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja.

Qorti tax-xogħol għandha ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi dwar it-tilwim industrijali individwali li ġej:

 • dwar il-konklużjoni, l-eżistenza, it-tul u l-waqfien tar-relazzjonijiet tax-xogħol;
 • dwar id-drittijiet, l-obbligi u r-responsabbiltajiet li jirriżultaw mir-relazzjoni ta’ impjieg bejn l-impjegati u min iħaddem jew is-suċċessuri legali tagħhom;
 • rigward id-drittijiet u l-obbligi li jirriżultaw b’rabta mar-relazzjonijiet bejn l-impjegati u l-klijenti li jiġu kkuntrattati biex jaħdmu għal kuntratt bejn l-impjegati u l-klijenti;
 • bejn min iħaddem u l-applikanti b’rabta mal-proċeduri ta’ reklutaġġ;
 • rigward drittijiet u obbligi li joħorġu minn proprjetà industrijali, maqbula bejn ħaddiem u min iħaddem abbażi ta’ relazzjonijiet ta’ impjieg;
 • dwar it-teħid ta’ tfal taħt it-15-il sena, apprendisti, tfal tal-iskola u studenti,
 • dwar boroż ta’ studju għall-persunal, bejn min iħaddem u l-istudenti;
 • dwar il-prestazzjoni volontarja tal-probation;
 • kif speċifikat mil-liġi.

Qorti tax-xogħol ukoll għandha ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi jekk kumpanija tal-assigurazzjoni hijiex kokonvenut fi kwistjoni għad-danni li fuqha qorti tax-xogħol tkun ingħatat ġurisdizzjoni.

Qorti tax-xogħol għandha l-ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi t-tilwim kollettiv tax-xogħol li ġej:

 • bejn il-partijiet fi ftehim kollettiv jew bejn il-partijiet għall-ftehim u parti terza li tikkonċerna l-validità u l-eżekuzzjoni ta’ ftehim kollettiv;
 • dwar il-kompetenza li jmexxu negozjati kollettivi;
 • dwar il-konkordanza ta’ ftehimiet kollettivi mal-liġi, il-konkordanza reċiproka ta’ ftehimiet kollettivi, u l-konkordanza ta’ atti legali ġenerali minn min iħaddem mal-liġi u bi ftehim kollettiv;
 • dwar il-legalità ta’ strajks u ta’ azzjoni industrijali oħra;
 • dwar il-parteċipazzjoni ta’ ħaddiema fil-ġestjoni;
 • dwar il-kompetenzi tat-trade unions b’rabta mar-relazzjonijiet ta’ impjieg;
 • b’rabta mad-deċiżjonijiet dwar ir-rappreżentattività tat-trade unions;
 • kif speċifikat mil-liġi.

Il-Qorti soċjali għandha ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi dwar it-tilwim soċjali li ġej:

1. fil-qasam tal-assigurazzjoni tal-pensjoni u d-diżabilità:

 • o id-dritt għal u mill-iskema obbligatorja ta’ assigurazzjoni għall-pensjoni u l-invalidità,
 • o id-dritt għal u mill-iskema ta’ pensjoni obbligatorja supplimentari,
 • rigward il-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għal assigurazzjoni obbligatorja fuq il-pensjoni u d-diżabilità u assigurazzjoni tal-pensjoni addizzjonali obbligatorja;
 • dwar l-ispeċifikazzjoni jew it-terminazzjoni ta’ pożizzjonijiet li għalihom l-inklużjoni f’assigurazzjoni tal-pensjoni addizzjonali hija obbligatorja;
 • dwar l-inklużjoni volontarja f’assigurazzjoni obbligatorja fuq il-pensjonijiet u d-diżabilità u l-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għal din l-assigurazzjoni;
 • dwar ir-rikonoxximent u l-akkwist tal-perjodu ta’ assigurazzjoni;
 • fir-rigward ta’ drittijiet għal pensjoni tal-istat;
 • b’konnessjoni mar-reġistru uffiċjali;

2. fil-qasam tal-assigurazzjoni tas-saħħa:

 • fir-rigward tad-drittijiet għall-assigurazzjoni obbligatorja tas-saħħa u li jirriżultaw minnha, u l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet għal din l-assigurazzjoni;

3 Fil-qasam tal-qgħad u l-assigurazzjoni tal-impjieg:

 • dwar id-dritt għal u l-ħlas ta’ assigurazzjoni obbligatorja għall-qgħad u l-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għal dik il-garanzija,
 • dwar l-inklużjoni volontarja fl-assikurazzjoni obbligatorja għall-qgħad u l-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għal din l-assigurazzjoni;
 • fir-rigward ta’ boroż ta’ studju, li fl-għoti tagħhom inventarju ta’ assi huwa deċiżiv, u boroż ta’ studju għal kulħadd;
 • dwar self għal studju abbażi ta’ garanziji u rati tal-imgħax issussidjati, li fl-għoti tagħhom inventarju tal-assi huwa deċiżiv;

4. fil-qasam tal-protezzjoni tal-ġenituri u l-benefiċċji tal-familja:

 • dwar id-dritt għal u l-ħlas ta’ assigurazzjoni tal-kura tal-ġenituri u l-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għal tali assigurazzjoni,
 • rigward id-drittijiet għall-benefiċċji tal-familja;

5. fil-qasam tal-benefiċċji soċjali:

 • dwar il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali;
 • fir-rigward tad-drittijiet għal benefiċċji soċjali taħt diversi intestaturi, jekk l-għan ikun li tiġi riżolta s-sitwazzjoni tas-sigurtà soċjali tar-rikorrent, u jekk inventarju tal-assi jkun deċiżiv għar-rikonoxximent tad-dritt għal benefiċċju bħal dan.

Il-Qorti soċjali għandha wkoll ġuriżdizzjoni fl-oqsma msemmija hawn fuq biex tiddeċiedi dwar it-tilwim soċjali li ġej:

 • dwar ir-restituzzjoni ta’ fondi miksuba b’mod mhux xieraq;
 • fuq kumpens għal dannu li uffiċjal jew awtorità pubblika tikkawża lill-persuna assigurata jew lill-benefiċjarju tal-protezzjoni soċjali jew id-danni kkawżati mill-istituzzjoni assigurata lil istituzzjoni fir-rigward ta’ relazzjoni ta’ assigurazzjoni jew għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-sigurtà soċjali.

Il-Qorti soċjali għandha wkoll ġurisdizzjoni fit-tilwim soċjali kif speċifikat mil-liġi.

Il-qrati tal-prim’ istanza fir-Repubblika tas-Slovenja huma dawn li ġejjin:

 • Il-Qorti tax-Xogħol ta’ Celje, ibbażata f’Celje, b’ġurisdizzjoni fuq it-territorju tad-distrett ġudizzjarju ta’ Celje;
 • Il-Qorti tax-Xogħol ta’ Koper, ibbażata f’Koper, b’ġurisdizzjoni fuq it-territorju tad-distretti ġudizzjarji ta’ Koper u Nova Gorica;
 • Il-Qorti tax-Xogħol u Soċjali ta’ Ljubljana, ibbażata f’Ljubljana, b’ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi tilwim industrijali għat-territorju tad-distretti ġudizzjarji ta’ Kranj, Krško, Ljubljana u Novo mesto, u biex jiġu deċiżi tilwimiet soċjali għat-territorju tar-Repubblika tas-Slovenja;
 • Il-Qorti tax-Xogħol ta’ Maribor, ibbażata f’Maribor, b’ġurisdizzjoni fuq it-territorju tad-distretti ġudizzjarji ta’ Maribor, Murska Sobota, Ptuj u Slovenj Gradec.

Il-qrati tal-prim’ istanza jiddeċiedu t-tilwim dwar ix-xogħol fis-sede tal-qorti, sakemm ma jkunx speċifikat li jridu jiddeċiedu f’dipartimenti esterni.

F’tilwim industrijali u soċjali, il-Qorti tal-Prim’ Istanza hija mitluba tiddeċiedi f’ panel magħmul minn Imħallef li jaġixxi bħala President ta’ awla u żewġ membri tal-ġurija bħala membru, li wieħed minnhom għandu jiġi elett minn lista ta’ kandidati li huma ħaddiema (i) u t-tieni fuq il-lista ta’ kandidati għal min iħaddem jew istituzzjonijiet.

Imħallef wieħed għandu jiddeċiedi dwar kwistjonijiet individwali ta’ xogħol u kwistjonijiet soċjali li jikkonċernaw talbiet għal proprjetà, dment li l-valur tal-oġġett kontestat ma jaqbiżx EUR 40.000. Ċerti kwistjonijiet importanti għandhom jiġu deċiżi minn imħallef individwali irrispettivament mill-valur tas-suġġett inkwistjoni, eż. tilwim industrijali individwali relatat mas-sospensjoni ta’ kuntratt ta’ impjieg, xogħol ta’ prova, sahra, pawżi, mistrieħ, mistrieħ u assenzi oħra mix-xogħol, id-dmir li wieħed jaħdem minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali, sanzjonijiet dixxiplinari, sospensjoni temporanja mix-xogħol minħabba l-bidu ta’ proċedura dixxiplinarja u assenjament mill-ġdid temporanju; tilwim soċjali dwar id-dritt għal allowance ta’ attendenza, id-dritt għal allowance ta’ diżabbiltà għal diżabbiltà fiżika u d-dritt għal trattament fi spa.

Qorti tax-Xogħol u l-Qorti Soċjali Ogħla

Il-Qorti Għolja tax-Xogħol u Soċjali tiddeċiedi appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-qrati tax-xogħol u l-qorti soċjali tal-prim’ istanza. Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja tiddeċiedi dwar appelli kontra deċiżjonijiet tal-Qorti Għolja tax-Xogħol u Soċjali u r-reviżjonijiet tagħha.

Il-Qorti Għolja tax-Xogħol u Soċjali hija bbażata f’Ljubljana.

Il-Qorti Għolja tax-Xogħol u Soċjali tiddeċiedi f’bord ta’ tliet imħallfin.

Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja

Il-Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja għandha l-ġurisdizzjoni li tiddeċiedi f’tilwima amministrattiva skont il-metodi u l-proċeduri stabbiliti fl-Att dwar it-Tilwim Amministrattiv.

F’tilwima amministrattiva, il-protezzjoni ġudizzjarja tad-drittijiet u l-benefiċċji tal-individwi u l-organizzazzjonijiet hija żgurata fir-rigward tad-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tal-korpi Statali, il-korpi tal-komunità lokali u d-detenturi ta’ awtorizzazzjonijiet pubbliċi skont l-Att.

F’tilwima amministrattiva l-Qorti:

 • tiddeċiedi dwar il-legalità ta’ atti amministrattivi finali li jinterferixxu mal-pożizzjoni legali tar-rikorrent;
 • tingħata deċiżjoni dwar il-legalità ta’ atti u azzjonijiet individwali li jinterferixxu mad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali ta’ individwu, sakemm ma tkunx ġiet garantita forma differenti ta’ proċess xieraq;
 • regola dwar il-legalità ta’ atti ta’ awtoritajiet pubbliċi maħruġa f’forma ta’ regola meta jirregolaw relazzjonijiet individwali
 • tiddeċiedi dwar tilwim pubbliku bejn l-Istat u l-awtoritajiet lokali, bejn l-awtoritajiet lokali u fuq it-tilwimiet bejniethom u d-detenturi ta’ awtorità pubblika, sakemm il-liġi tipprevedi hekk jew fin-nuqqas ta’ kwalunkwe protezzjoni ġudizzjarja oħra prevista mill-Kostituzzjoni jew mil-liġi,
 • hija għandha tiddeċiedi dwar il-legalità ta’ atti oħra, jekk previsti mil-liġi.

F’tilwima amministrattiva, il-Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja tiddeċiedi fl-ewwel istanza. Madankollu, il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja tiddeċiedi dwar ilment kontra jew ir-reviżjoni ta’ deċiżjoni ta’ prim istanza f’tilwima amministrattiva.

L-Uffiċċju prinċipali tal-Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja jinsab f’Ljubljana.

Il-Qorti amministrattiva għandha tiddeċiedi fuq is-sede tagħha u fuqis-sezzjonijiet lokali li ġejjin:

 • id-dipartiment Celje għaż-żona koperta mill-Qorti Għolja f’Celje;
 • id-dipartiment Nova Gorica għaż-żoni koperti mill-Qorti Superjuri ta’ Koper;
 • id-dipartiment ta’ Maribor għaż-żona koperta mill-Qorti Għolja f’Maribor.

Il-Qorti Amministrattiva tiddeċiedi f’bord ta’ tliet imħallfin, ħlief f’ċerti każijiet previsti mil-liġi li fihom regoli ta’ mħallef wieħed.

Il-Qorti Suprema tiddeċiedi dwar il-waqfien ta’ proċedimenti minn imħallef wieħed, dwar appelli u awditi f’bord ta’ tliet imħallfin, f’kunflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn il-Qorti Amministrattiva u l-Qorti Ġenerali jew, fil-panel ta’ tliet imħallfin, f’kunflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn il-Qorti Amministrattiva u l-Qorti Suprema f’bord ta’ ħames imħallfin.

Databases legali

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-qrati fis-Slovenja fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sit web uffiċjali tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTribunaux du travail (Tribunali industrijali)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 03/10/2019