Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Szakosított bíróságok - Szlovénia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Ez a rész a szlovén szakbíróságok szervezetéről ad tájékoztatást.


Munkaügyi bíróságok és az Elsőfokú Szociális Bíróság

A jogszabályok rendelkezései szerint a munkaügyi bíróságok rendelkeznek joghatósággal az egyéni és kollektív munkaügyi viták eldöntésére, és a szociális bíróságok rendelkeznek hatáskörrel a szociális vitákban.

Első fokon a munkaügyi bíróságok és az elsőfokú szociális bíróság határoz. A Munkaügyi és Szociális Bíróság (Višje delolovno in socialno sodišče) dönt a munkaügyi bíróságok és az elsőfokú szociális bíróság határozatai elleni fellebbezésekről, míg a Munkaügyi és Szociális Bíróság határozataival szembeni fellebbezéseket és azok felülvizsgálatát a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága tárgyalja.

A munkaügyi bíróság hatásköre az alábbi egyedi munkaügyi jogviták eldöntésére terjed ki:

 • a munkaviszony megkötése, fennállása, időtartama és megszűnése;
 • a munkavállalók és a munkáltatók, illetve jogutódaik közötti munkaviszonyból eredő jogok, kötelezettségek és kötelezettségek;
 • a munkavállalók és az ügyfelek közötti jogviszonyokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre vonatkozóan a munkavállalók és az ügyfelek közötti szerződés alapján szerződtetnek;
 • a munkaadók és a pályázók között a munkaerő-felvételi eljárásokkal kapcsolatban;
 • az ipari tulajdonból eredő jogok és kötelezettségek tekintetében a munkavállaló és a munkáltató között a munkaviszony alapján megállapított jogok és kötelezettségek tekintetében;
 • a 15 év alatti gyermekek, gyakornokok, tanulók és diákok elítélése,
 • a munkáltatók és a diákok, illetve diákok közötti személyzeti ösztöndíjak;
 • a próbaidő önkéntes teljesítése;
 • a jogszabályban meghatározottak szerint.

A munkaügyi bíróság szintén joghatósággal rendelkezik annak eldöntésére, hogy egy biztosítótársaság alperesi társalperesként jár-e el egy olyan kártérítési jogvitában, amely felett a munkaügyi bíróság illetékes.

A munkaügyi bíróság joghatósággal rendelkezik az alábbi kollektív munkaügyi jogviták eldöntésére:

 • a kollektív szerződésben részes felek között, illetve a megállapodásban részt vevő felek és egy harmadik fél között, kollektív szerződés érvényességére és végrehajtására vonatkozóan;
 • amely a kollektív tárgyalások lefolytatására vonatkozó hatáskört illeti;
 • ami a kollektív szerződéseknek a jogszabályokkal való egyezését, a kollektív szerződések kölcsönös egyezését és az általános jogi aktusoknak a munkáltató általi, a jog és a kollektív szerződések közötti egyezését illeti;
 • sztrájk és egyéb ipari tevékenység jogszerűsége;
 • a munkavállalók irányításban való részvételéről;
 • a munkakapcsolatok terén a szakszervezetek hatáskörére vonatkozóan;
 • a szakszervezetek reprezentativitására vonatkozó határozatokkal kapcsolatban;
 • a jogszabályban meghatározottak szerint.

A szociális bíróság hatáskörébe tartozik, hogy a következő szociális jogvitákról döntsön:

1. a nyugdíj- és fogyatékossági biztosítás területén:

 • o a kötelező nyugdíj- és rokkantsági biztosítási rendszerhez való jog,
 • o a kötelező kiegészítő nyugdíjrendszerhez való jog és az onnan való kilépés joga,
 • a kötelező nyugdíj- és rokkantsági nyugdíjjárulékok, valamint a kötelező kiegészítő nyugdíjbiztosítás tekintetében;
 • olyan pozíciók meghatározása vagy megszüntetése, amelyek esetében kötelező kiegészítő nyugdíjbiztosításba való felvétel;
 • önkéntes alapon be kell vonni a kötelező nyugdíj- és fogyatékossági biztosítási rendszerbe, és meg kell fizetni az ehhez a biztosításhoz való hozzájárulást;
 • a biztosítási idő elismerését és felvásárlását illetően;
 • az állami nyugdíjhoz való jogról;
 • a hivatalos nyilvántartással kapcsolatban;

2. az egészségbiztosítás területén:

 • a kötelező egészségbiztosításra való jogot és az abból származó jogokat, valamint az e biztosításhoz való hozzájárulás fizetését illetően;

3 A munkanélküliségi és foglalkoztatási biztosítás területén:

 • a kötelező munkanélküliségi biztosítás joga és a kötelező munkanélküliségi biztosítás, valamint az e biztosítékhoz való hozzájárulás kifizetése,
 • a kötelező munkanélküliségi biztosításba való önkéntes beillesztés és az e biztosításhoz való hozzájárulás kifizetése tekintetében;
 • ösztöndíjakkal kapcsolatban, amelynek során a vagyonleltár döntő jelentőségű, és a tehetséges kutatók ösztöndíja;
 • a garanciák és támogatott kamatlábak alapján végzett tanulmányokhoz nyújtott kölcsönök tekintetében, amelyek esetében a vagyonleltár döntő jelentőségű;

4. a szülői védelem és a családi ellátások területén:

 • a szülői felügyeleti joghoz és a biztosításhoz való hozzájárulásra, valamint az ilyen biztosításhoz való hozzájárulásokra vonatkozóan,
 • a családi ellátásokra vonatkozó jogok tekintetében;

5. a szociális juttatások területén:

 • a szociális biztonsági ellátások tekintetében;
 • ami a különböző fejezetek alatti szociális juttatásokhoz való jogot illeti, ha a cél az igénylő szociális biztonsági helyzetének rendezése, és ha egy eszközleltár döntő fontosságú az ilyen ellátáshoz való jog elismerésében.

A fent említett területeken a szociális bíróság is rendelkezik joghatósággal az alábbi szociális ügyekben:

 • a szabálytalanul megszerzett pénzeszközök visszaszolgáltatása;
 • olyan károk ellentételezése, amelyeket egy tisztviselő vagy egy hatóság okozott a biztosítottnak vagy a szociális védelemben részesülő személynek, vagy a biztosított intézmény által egy biztosítási viszonnyal kapcsolatban vagy a társadalombiztosítási jogok gyakorlása tekintetében okozott kár.

A szociális ügyekben a törvényben meghatározottak szerint a szociális bíróság is joghatósággal rendelkezik.

A Szlovén Köztársaságban az alábbi elsőfokú bíróságok járnak el:

 • Celje székhelyű Celje munkaügyi bíróság, amely Celje igazságszolgáltatási területének területe felett rendelkezik joghatósággal;
 • Koperi székhelye Koper városában, Koper és Nova Gorica területén joghatósággal;
 • A ljubljanai székhelyű Munkaügyi és Szociális Bíróság, amely a Kranj, Krško, Ljubljana és Novo mesto közigazgatási kerületeinek munkaügyi vitáin, valamint a Szlovén Köztársaság területén felmerülő társadalmi viták eldöntéséért rendelkezik joghatósággal;
 • Maribor székhelyű Maribor Munkaügyi Bíróság, amely a Maribor, a Murska Sobota, a Ptuj és a Slovensj Gradec bírósági kerületeinek területe felett rendelkezik joghatósággal.

Az elsőfokú bíróságok a bíróság székhelyén döntenek a munkaügyi vitákról, kivéve, ha meghatározásra kerül, hogy külső szervezeti egységekben kell dönteniük.

Munkaügyi és szociális ügyekben az Elsőfokú Bíróságot fel kell szólítani egy tanácsban, amely egy tanácselnökként eljáró bíróból és a zsűri két tagjából áll, akiket az egyik tagnak a munkavállaló (k) listájáról kell megválasztani, a második pedig a munkaadók vagy intézmények jelöltjeinek listájáról.

Az egyesbíró dönt a követelésekre vonatkozó egyedi munkavégzésről és szociális vitáról, feltéve, hogy a vitatott tétel értéke nem haladja meg a 40,000 EUR-t. Bizonyos fontos kérdéseket egyesbíró határoz meg a vita tárgyát képező tárgy értékétől függetlenül, például a munkaszerződés felfüggesztésével, a próbamunkával, a túlórákkal, pihenő- és pihenőidőről, valamint a munkából való egyéb hiányzásokkal kapcsolatos egyedi munkaügyi viták, a rendkívüli körülmények miatt elvégzendő munka kötelezettsége, fegyelmi szankciók, a munkából történő ideiglenes felfüggesztés, a fegyelmi eljárás megindítása és az ideiglenes áthelyezés miatt; szociális viták a részvételi pótlékhoz való jogról, rokkantsági támogatásra való jogosultság a fizikai károsodásért és a gyógyfürdői kezeléshez való jogról.

Munkaügyi és Szociális Bíróság

A munkaügyi és szociális bíróság dönt a munkaügyi bíróságok és az elsőfokú szociális bíróság határozatai ellen. A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dönt a másodfokú munkaügyi és szociális bíróság határozatai elleni fellebbezésekről és azok felülvizsgálatáról.

A Munkaügyi és Szociális Bíróság székhelye Ljubljanában található.

A Munkaügyi és Szociális Bíróság három bíróból álló tanácsban határoz.

A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága

A közigazgatási jogvitában a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága rendelkezik joghatósággal, a közigazgatási vitarendezési törvényben meghatározott módszereknek és eljárásoknak megfelelően.

A közigazgatási jogvitákban az egyének és a szervezetek jogainak és előnyeinek bírói védelmét az állami szervek, helyi közösségi szervek és a törvény alapján kiadott nyilvános engedélyek jogosultjai biztosítják.

A közigazgatási vitában a Bíróság:

 • a felperes jogi helyzetét érintő jogerős közigazgatási aktusok jogszerűségére vonatkozó szabály;
 • az egyének emberi jogait és alapvető szabadságait érintő egyes jogi aktusok és intézkedések jogszerűségének megállapítása, kivéve, ha a megfelelő eljárás eltérő formáját biztosították;
 • az állami hatóságok jogi aktusainak jogszerűségére vonatkozó szabály, amelyet egyedi viszonyra vonatkozó szabály formájában adtak ki
 • az állam és a helyi hatóságok közötti, a helyi hatóságok és a közigazgatási szervek közötti viták, feltéve, hogy a törvény így rendelkezik, vagy az alkotmány vagy a jog által előírt egyéb jogi védelem hiányában,
 • amennyiben jogszabály írja elő, az egyéb jogi aktusok jogszerűségéről határoz.

A közigazgatási jogvitában a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága első fokon határoz. A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága azonban egy közigazgatási jogvitában bírálja el az elsőfokú határozat elleni panaszt vagy annak felülvizsgálatát.

A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bíróságának főirodája Ljubljanában található.

A közigazgatási bíróság székhelye akövetkező:

 • a Celje elsőfokú bíróság által érintett területért felelős Celje;
 • a Koper Felsőbíróság által lefedett területek Nova Gorica-osztálya;
 • a Maribor tartományi legfelsőbb bíróság hatáskörébe tartozó Maribor megye.

A közigazgatási bíróság három bíróból álló tanácsban határoz, kivéve azokat a törvényben meghatározott eseteket, amelyekben egyetlen bíró szabályai vannak.

A Legfelsőbb Bíróság úgy határoz, hogy egyesbíró, három bíróból álló tanácsban jár el az eljárás megszüntetése, a közigazgatási bíróság és a Törvényszék közötti hatásköri összeütközés esetén, vagy három bíróból álló tanácsban, a közigazgatási bíróság és a Legfelsőbb Bíróság között egy öt bíróból álló tanácsban.

Jogi adatbázisok

További információk a szlovén bíróságokról a Szlovén A link új ablakot nyit megKöztársaság Legfelsőbb Bíróságának hivatalos honlapján találhatók.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megMunkaügyi bíróságok

A link új ablakot nyit megA Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 03/10/2019