Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Slovenja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Din it-taqsima tagħtik informazzjoni dwar l-organizzazzjoni ta’ qrati speċjalizzati fis-Slovenja.


Il-qrati industrijali u l-Qorti Soċjali tal-Prim’ Istanza

Skont id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni, il-qrati tax-xogħol għandhom ġurisdizzjoni biex jiddeċiedu dwar tilwim industrijali individwali u kollettiv, u l-qrati soċjali għandhom ġurisdizzjoni f’tilwim soċjali.

Il-qrati tax-xogħol u l-qorti soċjali tal-prim’ istanza jiddeċiedu fl-ewwel istanza. Il-Qorti Għolja tax-Xogħol u Soċjali (Višje delovno in socialno sodišče) tiddeċiedi dwar l-appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-qrati tax-xogħol u l-qorti soċjali tal-prim’ istanza, filwaqt li l-appelli kontra u r-reviżjonijiet tad-deċiżjonijiet tal-Higher Labour and Social Court jinstemgħu mill-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja.

Qorti tax-xogħol għandha ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi dwar it-tilwim industrijali individwali li ġej:

 • dwar il-konklużjoni, l-eżistenza, it-tul u l-waqfien tar-relazzjonijiet tax-xogħol;
 • dwar id-drittijiet, l-obbligi u r-responsabbiltajiet li jirriżultaw mir-relazzjoni ta’ impjieg bejn l-impjegati u min iħaddem jew is-suċċessuri legali tagħhom;
 • rigward id-drittijiet u l-obbligi li jirriżultaw b’rabta mar-relazzjonijiet bejn l-impjegati u l-klijenti li jiġu kkuntrattati biex jaħdmu għal kuntratt bejn l-impjegati u l-klijenti;
 • bejn min iħaddem u l-applikanti b’rabta mal-proċeduri ta’ reklutaġġ;
 • rigward drittijiet u obbligi li joħorġu minn proprjetà industrijali, maqbula bejn ħaddiem u min iħaddem abbażi ta’ relazzjonijiet ta’ impjieg;
 • dwar it-teħid ta’ tfal taħt it-15-il sena, apprendisti, tfal tal-iskola u studenti,
 • dwar boroż ta’ studju għall-persunal, bejn min iħaddem u l-istudenti;
 • dwar il-prestazzjoni volontarja tal-probation;
 • kif speċifikat mil-liġi.

Qorti tax-xogħol ukoll għandha ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi jekk kumpanija tal-assigurazzjoni hijiex kokonvenut fi kwistjoni għad-danni li fuqha qorti tax-xogħol tkun ingħatat ġurisdizzjoni.

Qorti tax-xogħol għandha l-ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi t-tilwim kollettiv tax-xogħol li ġej:

 • bejn il-partijiet fi ftehim kollettiv jew bejn il-partijiet għall-ftehim u parti terza li tikkonċerna l-validità u l-eżekuzzjoni ta’ ftehim kollettiv;
 • dwar il-kompetenza li jmexxu negozjati kollettivi;
 • dwar il-konkordanza ta’ ftehimiet kollettivi mal-liġi, il-konkordanza reċiproka ta’ ftehimiet kollettivi, u l-konkordanza ta’ atti legali ġenerali minn min iħaddem mal-liġi u bi ftehim kollettiv;
 • dwar il-legalità ta’ strajks u ta’ azzjoni industrijali oħra;
 • dwar il-parteċipazzjoni ta’ ħaddiema fil-ġestjoni;
 • dwar il-kompetenzi tat-trade unions b’rabta mar-relazzjonijiet ta’ impjieg;
 • b’rabta mad-deċiżjonijiet dwar ir-rappreżentattività tat-trade unions;
 • kif speċifikat mil-liġi.

Il-Qorti soċjali għandha ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi dwar it-tilwim soċjali li ġej:

1. fil-qasam tal-assigurazzjoni tal-pensjoni u d-diżabilità:

 • o id-dritt għal u mill-iskema obbligatorja ta’ assigurazzjoni għall-pensjoni u l-invalidità,
 • o id-dritt għal u mill-iskema ta’ pensjoni obbligatorja supplimentari,
 • rigward il-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għal assigurazzjoni obbligatorja fuq il-pensjoni u d-diżabilità u assigurazzjoni tal-pensjoni addizzjonali obbligatorja;
 • dwar l-ispeċifikazzjoni jew it-terminazzjoni ta’ pożizzjonijiet li għalihom l-inklużjoni f’assigurazzjoni tal-pensjoni addizzjonali hija obbligatorja;
 • dwar l-inklużjoni volontarja f’assigurazzjoni obbligatorja fuq il-pensjonijiet u d-diżabilità u l-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għal din l-assigurazzjoni;
 • dwar ir-rikonoxximent u l-akkwist tal-perjodu ta’ assigurazzjoni;
 • fir-rigward ta’ drittijiet għal pensjoni tal-istat;
 • b’konnessjoni mar-reġistru uffiċjali;

2. fil-qasam tal-assigurazzjoni tas-saħħa:

 • fir-rigward tad-drittijiet għall-assigurazzjoni obbligatorja tas-saħħa u li jirriżultaw minnha, u l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet għal din l-assigurazzjoni;

3 Fil-qasam tal-qgħad u l-assigurazzjoni tal-impjieg:

 • dwar id-dritt għal u l-ħlas ta’ assigurazzjoni obbligatorja għall-qgħad u l-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għal dik il-garanzija,
 • dwar l-inklużjoni volontarja fl-assikurazzjoni obbligatorja għall-qgħad u l-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għal din l-assigurazzjoni;
 • fir-rigward ta’ boroż ta’ studju, li fl-għoti tagħhom inventarju ta’ assi huwa deċiżiv, u boroż ta’ studju għal kulħadd;
 • dwar self għal studju abbażi ta’ garanziji u rati tal-imgħax issussidjati, li fl-għoti tagħhom inventarju tal-assi huwa deċiżiv;

4. fil-qasam tal-protezzjoni tal-ġenituri u l-benefiċċji tal-familja:

 • dwar id-dritt għal u l-ħlas ta’ assigurazzjoni tal-kura tal-ġenituri u l-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet għal tali assigurazzjoni,
 • rigward id-drittijiet għall-benefiċċji tal-familja;

5. fil-qasam tal-benefiċċji soċjali:

 • dwar il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali;
 • fir-rigward tad-drittijiet għal benefiċċji soċjali taħt diversi intestaturi, jekk l-għan ikun li tiġi riżolta s-sitwazzjoni tas-sigurtà soċjali tar-rikorrent, u jekk inventarju tal-assi jkun deċiżiv għar-rikonoxximent tad-dritt għal benefiċċju bħal dan.

Il-Qorti soċjali għandha wkoll ġuriżdizzjoni fl-oqsma msemmija hawn fuq biex tiddeċiedi dwar it-tilwim soċjali li ġej:

 • dwar ir-restituzzjoni ta’ fondi miksuba b’mod mhux xieraq;
 • fuq kumpens għal dannu li uffiċjal jew awtorità pubblika tikkawża lill-persuna assigurata jew lill-benefiċjarju tal-protezzjoni soċjali jew id-danni kkawżati mill-istituzzjoni assigurata lil istituzzjoni fir-rigward ta’ relazzjoni ta’ assigurazzjoni jew għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-sigurtà soċjali.

Il-Qorti soċjali għandha wkoll ġurisdizzjoni fit-tilwim soċjali kif speċifikat mil-liġi.

Il-qrati tal-prim’ istanza fir-Repubblika tas-Slovenja huma dawn li ġejjin:

 • Il-Qorti tax-Xogħol ta’ Celje, ibbażata f’Celje, b’ġurisdizzjoni fuq it-territorju tad-distrett ġudizzjarju ta’ Celje;
 • Il-Qorti tax-Xogħol ta’ Koper, ibbażata f’Koper, b’ġurisdizzjoni fuq it-territorju tad-distretti ġudizzjarji ta’ Koper u Nova Gorica;
 • Il-Qorti tax-Xogħol u Soċjali ta’ Ljubljana, ibbażata f’Ljubljana, b’ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi tilwim industrijali għat-territorju tad-distretti ġudizzjarji ta’ Kranj, Krško, Ljubljana u Novo mesto, u biex jiġu deċiżi tilwimiet soċjali għat-territorju tar-Repubblika tas-Slovenja;
 • Il-Qorti tax-Xogħol ta’ Maribor, ibbażata f’Maribor, b’ġurisdizzjoni fuq it-territorju tad-distretti ġudizzjarji ta’ Maribor, Murska Sobota, Ptuj u Slovenj Gradec.

Il-qrati tal-prim’ istanza jiddeċiedu t-tilwim dwar ix-xogħol fis-sede tal-qorti, sakemm ma jkunx speċifikat li jridu jiddeċiedu f’dipartimenti esterni.

F’tilwim industrijali u soċjali, il-Qorti tal-Prim’ Istanza hija mitluba tiddeċiedi f’ panel magħmul minn Imħallef li jaġixxi bħala President ta’ awla u żewġ membri tal-ġurija bħala membru, li wieħed minnhom għandu jiġi elett minn lista ta’ kandidati li huma ħaddiema (i) u t-tieni fuq il-lista ta’ kandidati għal min iħaddem jew istituzzjonijiet.

Imħallef wieħed għandu jiddeċiedi dwar kwistjonijiet individwali ta’ xogħol u kwistjonijiet soċjali li jikkonċernaw talbiet għal proprjetà, dment li l-valur tal-oġġett kontestat ma jaqbiżx EUR 40.000. Ċerti kwistjonijiet importanti għandhom jiġu deċiżi minn imħallef individwali irrispettivament mill-valur tas-suġġett inkwistjoni, eż. tilwim industrijali individwali relatat mas-sospensjoni ta’ kuntratt ta’ impjieg, xogħol ta’ prova, sahra, pawżi, mistrieħ, mistrieħ u assenzi oħra mix-xogħol, id-dmir li wieħed jaħdem minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali, sanzjonijiet dixxiplinari, sospensjoni temporanja mix-xogħol minħabba l-bidu ta’ proċedura dixxiplinarja u assenjament mill-ġdid temporanju; tilwim soċjali dwar id-dritt għal allowance ta’ attendenza, id-dritt għal allowance ta’ diżabbiltà għal diżabbiltà fiżika u d-dritt għal trattament fi spa.

Qorti tax-Xogħol u l-Qorti Soċjali Ogħla

Il-Qorti Għolja tax-Xogħol u Soċjali tiddeċiedi appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-qrati tax-xogħol u l-qorti soċjali tal-prim’ istanza. Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja tiddeċiedi dwar appelli kontra deċiżjonijiet tal-Qorti Għolja tax-Xogħol u Soċjali u r-reviżjonijiet tagħha.

Il-Qorti Għolja tax-Xogħol u Soċjali hija bbażata f’Ljubljana.

Il-Qorti Għolja tax-Xogħol u Soċjali tiddeċiedi f’bord ta’ tliet imħallfin.

Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja

Il-Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja għandha l-ġurisdizzjoni li tiddeċiedi f’tilwima amministrattiva skont il-metodi u l-proċeduri stabbiliti fl-Att dwar it-Tilwim Amministrattiv.

F’tilwima amministrattiva, il-protezzjoni ġudizzjarja tad-drittijiet u l-benefiċċji tal-individwi u l-organizzazzjonijiet hija żgurata fir-rigward tad-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tal-korpi Statali, il-korpi tal-komunità lokali u d-detenturi ta’ awtorizzazzjonijiet pubbliċi skont l-Att.

F’tilwima amministrattiva l-Qorti:

 • tiddeċiedi dwar il-legalità ta’ atti amministrattivi finali li jinterferixxu mal-pożizzjoni legali tar-rikorrent;
 • tingħata deċiżjoni dwar il-legalità ta’ atti u azzjonijiet individwali li jinterferixxu mad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali ta’ individwu, sakemm ma tkunx ġiet garantita forma differenti ta’ proċess xieraq;
 • regola dwar il-legalità ta’ atti ta’ awtoritajiet pubbliċi maħruġa f’forma ta’ regola meta jirregolaw relazzjonijiet individwali
 • tiddeċiedi dwar tilwim pubbliku bejn l-Istat u l-awtoritajiet lokali, bejn l-awtoritajiet lokali u fuq it-tilwimiet bejniethom u d-detenturi ta’ awtorità pubblika, sakemm il-liġi tipprevedi hekk jew fin-nuqqas ta’ kwalunkwe protezzjoni ġudizzjarja oħra prevista mill-Kostituzzjoni jew mil-liġi,
 • hija għandha tiddeċiedi dwar il-legalità ta’ atti oħra, jekk previsti mil-liġi.

F’tilwima amministrattiva, il-Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja tiddeċiedi fl-ewwel istanza. Madankollu, il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja tiddeċiedi dwar ilment kontra jew ir-reviżjoni ta’ deċiżjoni ta’ prim istanza f’tilwima amministrattiva.

L-Uffiċċju prinċipali tal-Qorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja jinsab f’Ljubljana.

Il-Qorti amministrattiva għandha tiddeċiedi fuq is-sede tagħha u fuqis-sezzjonijiet lokali li ġejjin:

 • id-dipartiment Celje għaż-żona koperta mill-Qorti Għolja f’Celje;
 • id-dipartiment Nova Gorica għaż-żoni koperti mill-Qorti Superjuri ta’ Koper;
 • id-dipartiment ta’ Maribor għaż-żona koperta mill-Qorti Għolja f’Maribor.

Il-Qorti Amministrattiva tiddeċiedi f’bord ta’ tliet imħallfin, ħlief f’ċerti każijiet previsti mil-liġi li fihom regoli ta’ mħallef wieħed.

Il-Qorti Suprema tiddeċiedi dwar il-waqfien ta’ proċedimenti minn imħallef wieħed, dwar appelli u awditi f’bord ta’ tliet imħallfin, f’kunflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn il-Qorti Amministrattiva u l-Qorti Ġenerali jew, fil-panel ta’ tliet imħallfin, f’kunflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn il-Qorti Amministrattiva u l-Qorti Suprema f’bord ta’ ħames imħallfin.

Databases legali

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-qrati fis-Slovenja fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sit web uffiċjali tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTribunaux du travail (Tribunali industrijali)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti Amministrattiva tar-Repubblika tas-Slovenja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 03/10/2019