Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Σλοβενία

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στη Σλοβενία.


Τα εργατοδικεία και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, τα εργατοδικεία είναι αρμόδια να κρίνουν ατομικές και συλλογικές εργατικές διαφορές, ενώ τα δικαστήρια κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αρμόδια για ασφαλιστικές διαφορές.

Τα εργατοδικεία και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων κρίνουν σε πρώτο βαθμό. Το Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Višje delovno in socialno sodišče) εκδικάζει ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των εργατοδικείων και του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κοινωνικών ασφαλίσεων, ενώ τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του Ανώτερου Εργατοδικείου και Δικαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδικάζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Το εργατοδικείο είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες ατομικές εργατικές διαφορές:

 • σχετικά με τη σύναψη, την ύπαρξη, τη διάρκεια και τη λήξη των σχέσεων εργασίας·
 • σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σχέση εργασίας μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και των νομίμων διαδόχων τους·
 • σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από σχέσεις εργασίας μεταξύ εργαζομένων και των πελατών για τους οποίους εργάζονται βάσει συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και του πελάτη·
 • μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων σε σχέση με τις διαδικασίες πρόσληψης·
 • σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την εργασιακή σχέση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη·
 • για την υποδοχή παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών, μαθητευομένων, μαθητών και σπουδαστών,
 • σχετικά με υποτροφίες για το προσωπικό μεταξύ εργοδοτών και μαθητών ή σπουδαστών·
 • σχετικά με εθελούσιες περιόδους δοκιμασίας·
 • σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπει ο νόμος.

Το εργατοδικείο είναι επίσης αρμόδιο να κρίνει εάν μια ασφαλιστική εταιρεία είναι συνεναγόμενη σε υποθέσεις επιδίκασης αποζημίωσης για τις οποίες το εργατοδικείο είναι αρμόδιο.

Το εργατοδικείο είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες συλλογικές εργατικές διαφορές:

 • σχετικά με το κύρος συλλογικής σύμβασης και την εφαρμογή της μεταξύ των συμβαλλομένων ή μεταξύ των συμβαλλομένων και τρίτων·
 • σχετικά με την αρμοδιότητα διεξαγωγής συλλογικών διαπραγματεύσεων·
 • σχετικά με τη συμμόρφωση των συλλογικών συμβάσεων με τον νόμο ή την αμοιβαία συμφωνία μεταξύ συλλογικών συμβάσεων και σχετικά με τη συμμόρφωση των γενικών νομικών πράξεων του εργοδότη με τη νομοθεσία και με τις συλλογικές συμβάσεις·
 • σχετικά με τη νομιμότητα των απεργιών και άλλων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων·
 • σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων·
 • σχετικά με τις αρμοδιότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις·
 • σε σχέση με αποφάσεις για την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
 • σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπει ο νόμος.

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες ασφαλιστικές διαφορές:

1. στον τομέα της ασφάλισης συντάξεων και αναπηρίας:

 • του δικαιώματος και του υποχρεωτικού συστήματος ασφαλίσεως γήρατος και αναπηρίας,
 • o το δικαίωμα προς και από το υποχρεωτικό σύστημα επικουρικής σύνταξης,
 • σχετικά με την καταβολή εισφορών για την υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας και για την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση γήρατος·
 • σχετικά με τον προσδιορισμό ή τον αποκλεισμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες είναι υποχρεωτική η υπαγωγή σε επικουρική ασφάλιση γήρατος·
 • σχετικά με την προαιρετική υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών·
 • σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου ασφάλισης·
 • σχετικά με τα δικαιώματα για κρατική σύνταξη·
 • σχετικά με το επίσημο μητρώο κοινωνικών ασφαλίσεων.

2. στον τομέα της ασφάλισης υγείας:

 • σχετικά με τα δικαιώματα για υποχρεωτική ασφάλιση υγείας και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και σχετικά με την καταβολή των σχετικών εισφορών·

3 Στον τομέα της ασφάλισης ανεργίας και απασχόλησης:

 • σχετικά με το δικαίωμα και την καταβολή υποχρεωτικής ασφάλισης κατά της ανεργίας και καταβολής εισφορών για την εν λόγω εγγύηση,
 • σχετικά με την προαιρετική υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών·
 • σχετικά με υποτροφίες για τη χορήγηση των οποίων αποφασιστικός παράγοντας είναι τα περιουσιακά στοιχεία και υποτροφίες για χαρισματικά άτομα·
 • σχετικά με δάνεια σπουδών που χορηγούνται με εγγυήσεις και επιδοτούμενα επιτόκια, για τη χορήγηση των οποίων αποφασιστικός παράγοντας είναι τα περιουσιακά στοιχεία·

4. στον τομέα της γονικής προστασίας και των οικογενειακών παροχών:

 • σχετικά με το δικαίωμα και την καταβολή ασφαλιστικής κάλυψης για τη γονική μέριμνα και την καταβολή εισφορών για την ασφάλιση αυτή,
 • σχετικά με τα δικαιώματα για οικογενειακές παροχές·

5. στον τομέα των κοινωνικών παροχών:

 • σχετικά με τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης·
 • σχετικά με τα δικαιώματα για κοινωνικές παροχές για διάφορους λόγους, εφόσον αποσκοπούν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών του αιτούντα και εφόσον αποφασιστικός παράγοντας για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι τα περιουσιακά στοιχεία.

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι επίσης αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες ασφαλιστικές διαφορές στους προαναφερθέντες τομείς:

 • σχετικά με την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως·
 • σχετικά με την αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε στον ασφαλισμένο ή στον ασφαλισμένο η δημόσια αρχή ή ο δικαιούχος της κοινωνικής προστασίας ή η ζημία που προκλήθηκε από τον ασφαλισμένο σε ίδρυμα σε σχέση με ασφαλιστική σχέση ή σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι επίσης αρμόδιο για τις ασφαλιστικές διαφορές που προβλέπει ο νόμος.

Τα πρωτοβάθμια εργατοδικεία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι τα ακόλουθα:

 • Εργατοδικείο του Celje με έδρα το Celje, αρμόδιο για τη δικαστική περιφέρεια Celje·
 • Εργατοδικείο του Koper με έδρα το Koper, αρμόδιο για τις δικαστικές περιφέρειες Koper και Nova Gorica·
 • Το Εργατικό και Κοινωνικό Δικαστήριο της Λιουμπλιάνα, με έδρα τη Λιουμπλιάνα, αρμόδιο για την εκδίκαση εργατικών διαφορών για το έδαφος των δικαστικών διαμερισμάτων Kranj, Krško, Λιουμπλιάνα και Novo mesto, και για την επίλυση κοινωνικών διαφορών στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.
 • Εργατοδικείο Maribor με έδρα το Maribor, αρμόδιο για τις δικαστικές περιφέρειες Maribor, Murska Sobota, Ptuj και Slovenj Gradec.

Τα πρωτοβάθμια εργατοδικεία κρίνουν τις εργατικές διαφορές στην έδρα του δικαστηρίου, εκτός αν ορίζεται ότι πρέπει να συνεδριάζουν σε μεταβατικές έδρες.

Στις εργατικές και τις κοινωνικές διαφορές, το Πρωτοδικείο καλείται να αποφανθεί σε πάνελ αποτελούμενο από έναν πρόεδρο τμήματος και δύο μέλη της επιτροπής ως μέλη, ένα εκ των οποίων πρέπει να επιλέγεται από κατάλογο των υποψηφίων που είναι εργαζόμενοι και η δεύτερη από τον κατάλογο των υποψηφίων για τους εργοδότες ή τα θεσμικά όργανα.

Για τις ατομικές εργασίες και τις κοινωνικές διαφορές σχετικά με τις απαιτήσεις επί ακινήτων, ένας δικαστής αποφαίνεται για τις ατομικές εργασίες και τις κοινωνικές διαφορές, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του αντικειμένου δεν υπερβαίνει τα 40,000 EUR. Ορισμένα σημαντικά ζητήματα πρέπει να αποφασίζονται από μεμονωμένο δικαστή, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, π.χ. ατομικές εργατικές διαφορές που αφορούν την αναστολή μιας σύμβασης εργασίας, τη δοκιμαστική εργασία, την υπερωριακή εργασία, τα διαλείμματα, την ανάπαυση και την άδεια και άλλες απουσίες από την εργασία, την υποχρέωση εκτέλεσης εργασίας λόγω έκτακτων περιστάσεων, τις πειθαρχικές κυρώσεις, την προσωρινή αναστολή της εργασίας λόγω έναρξης πειθαρχικής διαδικασίας και την προσωρινή μετάθεση· τις κοινωνικές διαφορές σχετικά με το δικαίωμα σε επίδομα φροντίδας, το δικαίωμα επιδόματος αναπηρίας και το δικαίωμα σε λουτροθεραπεία.

Ανώτατο εργατικό και κοινωνικό δικαστήριο

Το Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδικάζει ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των εργατοδικείων και του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κοινωνικών ασφαλίσεων. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας εκδικάζει ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του Ανώτερου Εργατοδικείου και Δικαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εδρεύει στη Λιουμπλιάνα.

Το Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι τριμελές.

Διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι αρμόδιο να κρίνει διοικητικές διαφορές με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος περί διοικητικών διαφορών.

Στις διοικητικές διαφορές εξασφαλίζεται η δικαστική προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ατόμων και των οργανισμών σε σχέση με αποφάσεις και ενέργειες των κρατικών οργάνων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας, σύμφωνα με τον νόμο περί διοικητικών διαφορών.

Σε μια διοικητική διαφορά το δικαστήριο:

 • αποφαίνεται επί της νομιμότητας των τελικών διοικητικών πράξεων που παρεμβαίνουν στη νομική κατάσταση του ενάγοντος·
 • εκδίκαση της νομιμότητας των ατομικών πράξεων και ενεργειών που επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ενός ατόμου, εκτός εάν έχει εξασφαλιστεί διαφορετική μορφή κατάλληλης διαδικασίας·
 • κανόνας περί της νομιμότητας των πράξεων των δημοσίων αρχών που εκδίδονται υπό μορφή κανόνα κατά τη ρύθμιση ατομικών σχέσεων
 • κανόνες για τις δημόσιες διαφορές μεταξύ του κράτους και των τοπικών αρχών, μεταξύ των τοπικών αρχών και για τις μεταξύ τους διαφορές και τους κατόχους δημόσιας αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από τον νόμο ή ελλείψει άλλης δικαστικής προστασίας που προβλέπεται από το Σύνταγμα ή από τον νόμο,
 • αποφασίζει σχετικά με τη νομιμότητα άλλων πράξεων, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο.

Αρμόδιο για να κρίνει διοικητικές διαφορές σε πρώτο βαθμό είναι το Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό για διοικητικές διαφορές κρίνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Η τακτική έδρα του Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας βρίσκεται στη Λιουμπλιάνα.

Το Διοικητικό Δικαστήριο συνεδριάζει στην τακτική και στιςακόλουθες μεταβατικές έδρες:

 • τμήμα Celje για την περιφέρεια του εφετείου του Celje·
 • τμήμα Nova Gorica για την περιφέρεια του εφετείου του Koper·
 • τμήμα Μάριμπορ για την περιφέρεια του εφετείου του Μάριμπορ.

Το Διοικητικό Δικαστήριο δικάζει με τριμελή σύνθεση, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, κρίνονται από μονομελή σύνθεση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τη διακοπή της διαδικασίας από έναν και μόνο δικαστή, σχετικά με προσφυγές και λογιστικούς ελέγχους σε επιτροπή τριών δικαστών, σε συγκρούσεις δικαιοδοσίας μεταξύ του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου ή, στην ομάδα τριών δικαστών, σε συγκρούσεις δικαιοδοσίας μεταξύ του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου σε επιτροπή πέντε δικαστών.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαστήρια της Σλοβενίας δημοσιεύονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπίσημο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστήρια απασχόλησης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/10/2019