Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specijalizirani sudovi - Slovačka

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

U ovom su odjeljku navedene informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Slovačkoj.


Upravni sudovi

Pitanja upravnog prava u prvom su redu u nadležnosti regionalnih sudova i Vrhovnog suda Slovačke Republike.

U Slovačkoj Republici ne postoje upravni sudovi, ali postoje posebni odbori upravnih sudaca.

Specijalizirani sudovi

Ustavni sud

Poveznica se otvara u novom prozoruUstavni sud Slovačke neovisnog je pravosudnog tijela, a njegova nadležnost je odluka Poveznica se otvara u novom prozoruo ustavnosti zakonodavstva.

Ustavni sud nalazi se u Košicama, na adresi Main 110, Košice 042 65 i područni ured Ustavnog suda Slovačke Republike nalazi se u Bratislavi na trgu Župna 12.

Kompetencije

U skladu s Ustavom Slovačke Republike, Ustavni sud odlučuje o usklađenosti:

 • Zakone s Ustavom, ustavnim aktima i međunarodnim ugovorima koje je dogovorilo Nacionalno vijeće Slovačke Republike i koji su ratificirani zakonom;
 • Uredbe Kabineta, općenito obvezujuće zakonodavstvo ministarstava i drugih središnjih državnih tijela s Ustavom, ustavne akte, međunarodne ugovore, koje je nacionalno vijeće Slovačke Republike dogovorilo i službeno objavilo, te zakone,
 • statut o općoj primjeni Ustava (članak 68..), ustavnih djela, međunarodnih sporazuma koje je Nacionalno vijeće Slovačke Republike donijelo i službeno objavilo i koji su proglašeni zakonom, te zakone ako o njima ne odlučuje drugi sud,
 • općenito obvezujuće zakonodavstvo lokalnih i regionalnih vlasti lokalnih i regionalnih vlasti (iz članka 71. stavak 2..) s Ustavom, ustavnopravnim aktima, međunarodnim ugovorima proglašenim na način utvrđen zakonom, zakonima i drugim propisima te općenito obvezujućim pravnim odredbama ministarstava i drugih tijela opće države, osim ako ih sasluša drugi sud.

Nadalje, Ustavni sud:

 • odlučiti o usklađenosti dogovorenih međunarodnih ugovora za koje je potrebna suglasnost Nacionalnog vijeća Slovačke Republike i usklađenosti s Ustavom ili ustavnim pravom;
 • donijeti odluku o tome je li predmet referenduma koji će se izdati na temelju predstavke građana ili rezolucije Nacionalnog vijeća Slovačke Republike (iz članka 95. stavak 1..) u skladu s Ustavom ili ustavnim pravom;
 • odlučuje o sukobu nadležnosti između tijela središnje vlasti ako zakonom nije predviđeno da o takvim sporovima odlučuje neko drugo javno tijelo;
 • odlučuje o pritužbama fizičkih ili pravnih osoba koje tvrde da su prekršile temeljna prava ili slobode na temelju međunarodnog ugovora koje je Slovačka Republika ratificirala i koje su proglašene zakonom, osim ako o zaštiti tih prava i sloboda odlučuje drugi sud,
 • odlučuje o pritužbama općinskih vlasti protiv neustavne ili nezakonite odluke ili drugog neustavnog ili nezakonitog upletanja u teritorijalnu samoupravu ako o tome ne odluči drugi sud;
 • tumačenje Ustava ili ustavnog prava u slučaju osporavanja predmeta;
 • odlučiti o pritužbi protiv odluke o provjeri ili neprovjeri ovlasti člana Nacionalnog vijeća;
 • odlučuje o ustavnosti i zakonitosti izbora (predsjednika Slovačke Republike, Nacionalnog vijeća Slovačke Republike, općinskih vlasti i Europskog parlamenta);
 • odlučuje o pritužbama protiv ishoda referenduma i o pritužbama protiv ishoda referenduma o razrješenju predsjednika Slovačke Republike;
 • odlučiti je li odluka o raspuštanju ili prekidu aktivnosti političke stranke ili političkog pokreta u skladu s ustavnim zakonima i propisima;
 • odlučuje o optužnici Nacionalnog vijeća protiv predsjednika Slovačke Republike o namjernom prekršaju ili izdaji;
 • odlučuje je li odluka o proglašenju izvanrednog stanja ili o izvanrednoj situaciji te naknadnim naknadnim odlukama donesene u skladu s Ustavom ili ustavnim pravom.

Sastav Suda:

Ustavni sud sastoji se od 13 sudaca.

Suce Ustavnog suda imenuje predsjednik Slovačke Republike na prijedlog Nacionalnog vijeća Slovačke za 12 godina. Nacionalno vijeće Slovačke Republike predlaže dva puta broj kandidata za suce koje imenuje predsjednik Slovačke Republike.

Ostale relevantne informacije

Ustavni sud odlučuje u sastavu od tri člana ili na plenarnoj sjednici.

Odluke Ustavnog suda su konačne: tj. žalba se ne može podnijeti protiv takve odluke.

Ustavni sud može pokrenuti postupak na temelju prijedloga koji mu je podnesen:

 • najmanje jednu petinu svih članova Nacionalnog vijeća Slovačke Republike,
 • predsjednika Slovačke Republike,
 • vlada Slovačke Republike,
 • sudovi;
 • glavni državni odvjetnik,
 • s kojim se postupa u slučajevima predviđenima u članku 127.. (pritužbe fizičkih ili pravnih osoba) i članku 127.a. (pritužbe općinskih tijela);
 • Vrhovni revizorski ured Slovačke Republike u slučajevima predviđenima u članku 126. stavak 2.. (neovisno o tome je li riječ o nadzoru Vrhovnog ureda za reviziju Slovačke Republike),
 • predsjednika sudbenog vijeća Slovačke Republike u pitanjima usklađenosti zakonodavstva u skladu s člankom 125. stavak 1. koja se odnose na sudovanje,
 • na javne borce za prava u pitanjima usklađenosti zakonodavstva u skladu s člankom 125. stavak 1.., pri čemu njihova primjena može dovesti u pitanje temeljna prava ili slobode ili ljudska prava i temeljne slobode koji proizlaze iz međunarodnog ugovora koji je Republika Slovačka ratificirala i koji je proglašen na način utvrđen zakonom,
 • svatko tko uloži prigovor na kontrolu Vrhovnog ureda za reviziju Slovačke Republike u slučaju predviđenom u članku 126. stavak 2..

Pravne baze podataka

Pristup Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskoj stranici Ustavnog suda Slovačke Republike besplatan je:

 • odluke Općeg suda
 • izvješća o nalazima i odlukama
 • priopćenja za javnost
 • međunarodne djelatnosti
 • informacije o sudu

Posebni kazneni sud

Poveznica se otvara u novom prozoruSpecijalizirani kazneni sud osnovan je 2009. kao pravni sljednik posebnog suda. Kazneni sud razmatra kaznene predmete i druga pitanja iz Zakonika o postupanju u postupku pred Sudom (Zakonik o kaznenom postupku). Sud je nadležan za odlučivanje u prvom stupnju i ima status regionalnog suda.Opseg specijaliziranog kaznenog suda uređen je člankom 14. Uredbe br. 301/2005 Zakonika o kaznenom postupku.

Podaci za kontakt specijaliziranog kaznenog suda u Slovačkoj Republici:

Adresa: Suvorova br 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: + 421 33 69 031 14
Telefaks: + 421 33 69 032 72

Područje primjene

Opseg Specijaliziranog kaznenog suda odnosi se na sljedeća kaznena djela:

 • kazneno djelo ubojstva u pozitivnom ubojstvu;
 • kazneno djelo oglašavanja u javnoj nabavi i javnoj dražbi u skladu s odjeljkom 266 (3) Kaznenog zakonika;
 • kazneno djelo krivotvorenja, izmjena i neovlaštene proizvodnje novca i jamstava u skladu s odjeljkom 270 (4) Kaznenog zakonika;
 • kazneno djelo zlouporabe položaja od strane javnog dužnosnika u skladu s Odjeljkom 326 (3) i (4) kaznenog zakona vezano uz kaznena djela iz točaka (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (l) ili (m),
 • kaznena djela koja se odnose na prihvaćanje mita u skladu s odjeljcima od 328. do 330. kaznenog zakonika;
 • kaznena djela podmićivanja u skladu s odjeljcima od 332. do 334. kaznenog zakona;
 • kazneno djelo neizravne korupcije iz članka 336. kaznenog zakona;
 • kazneno djelo korupcije na izborima prema članku 336.a Kaznenog zakona;
 • kazneno djelo korupcije u sportu na temelju članka 336.b Kaznenog zakona;
 • kazneno djelo utvrđivanja, utvrđivanja i potpore kriminalnoj organizaciji te osobito teškim kaznenim djelima koje je počinila zločinačka skupina;
 • kaznenih djela terorizma
 • kazneno djelo protiv imovine u okviru dijela četvrtog kaznenog zakona ili kaznenog djela iz petog naslova posebnog dijela kaznenog zakona ako je zbog takvih kaznenih djela prouzročena šteta ili je nastala prednost u iznosu od najmanje 26 tisuća puta manja šteta na temelju kaznenog zakona ili ako je takav čin u mjeri u kojoj je najmanje dvadeset tisuća puta došlo do manje štete u skladu s Kaznenim zakonikom,
 • kazneno djelo nanošenja štete financijskim interesima Europske unije;
 • kaznena djela povezana s kaznenim djelima iz točaka od (a) do (l) ili (m) ako su ispunjeni uvjeti za zajedničko djelovanje;
 • kaznena djela ekstremizma prema članku 140.a Kaznenog zakona.

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 13/09/2019