Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Slovakkja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Din it-taqsima tipprovdi informazzjoni dwar l-organizzazzjoni ta’ qrati speċjalizzati fis-Slovakkja.


Il-qrati amministrattivi

Kwistjonijiet ta’ liġi amministrattiva jaqgħu primarjament fil-ġurisdizzjoni tal-qrati reġjonali u tal-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka.

Ma hemm l-ebda qorti amministrattiva stabbilita fir-Repubblika Slovakka, iżda hemm bordijiet separati ta’ mħallfin amministrattivi.

Qrati speċjalizzati

Qorti kostituzzjonali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Slovakka hija korp ġudizzjarju indipendenti u l-ġurisdizzjoni tagħha hija d-deċiżjoni dwar il-kostituzzjonalità Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-leġiżlazzjoni.

Il-Qorti Kostituzzjonali tinsab f’Košice, fl-indirizz Prinċipali 110, Košice 042 65 u l-uffiċċju tal-attribut tal-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Slovakka jinsab fi Bratislava, fil-kwadrat ta’ Župna 12.

Kompetenzi

Skont il-Kostituzzjoni tar-Repubblika Slovakka, il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi dwar il-konformità ta’:

 • Il-liġijiet mal-Kostituzzjoni, l-atti kostituzzjonali u t-trattati internazzjonali miftiehma mill-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka li ġew ratifikati u ppromulgati bil-liġi;
 • Ir-regolamenti tal-Kabinett, il-leġiżlazzjoni ġeneralment vinkolanti tal-ministeri u ta’ korpi oħra tal-gvern ċentrali mal-Kostituzzjoni, l-atti kostituzzjonali, it-trattati internazzjonali, miftiehma mill-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka, irratifikati u ppromulgati bil-liġi, u l-liġijiet,
 • l-istatuti ta’ applikazzjoni ġenerali mal-Kostituzzjoni (l-Artikolu 68), l-atti kostituzzjonali, il-ftehimiet internazzjonali, approvati u ppromulgati mill-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka li ġew ratifikati u ppromulgati bil-liġi, u l-liġijiet jekk dawn ma jiġux deċiżi minn qorti oħra,
 • il-leġiżlazzjoni ġeneralment vinkolanti tal-awtoritajiet lokali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali (kif imsemmi fl-Artikolu 71(2)) bil-Kostituzzjoni, l-atti kostituzzjonali, it-trattati internazzjonali promulgati skont il-liġi, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet legali ġeneralment vinkolanti tal-ministeri u organi oħra tal-gvern ġenerali, sakemm ma jinstemgħux minn qorti oħra.

Barra minn hekk, il-Qorti Kostituzzjonali:

 • tiddeċiedi dwar il-konformità tat-trattati internazzjonali nnegozjati li l-kunsens tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka huwa meħtieġ u l-konformità magħha mal-Kostituzzjoni jew mal-liġi kostituzzjonali;
 • tiddeċiedi jekk is-suġġett tar-referendum li għandu jinħareġ abbażi ta’ petizzjoni miċ-ċittadini jew permezz ta’ riżoluzzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka (kif imsemmi fl-Artikolu 95(1)) huwiex kompatibbli mal-Kostituzzjoni jew mal-liġi kostituzzjonali;
 • jiddeċiedi dwar il-kunflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali jekk il-liġi ma tipprevedix li tali tilwim jiġi deċiż minn awtorità pubblika oħra;
 • tiddeċiedi dwar ilmenti minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jitolbu ksur tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħhom skont trattat internazzjonali li r-Repubblika Slovakka rratifikat u ġiet ippromulgata bil-mod stabbilit mil-liġi, sakemm il-protezzjoni ta’ dawk id-drittijiet u l-libertajiet ma tiġix deċiża minn qorti oħra,
 • tiddeċiedi dwar ilmenti minn awtorità muniċipali kontra deċiżjoni mhux kostituzzjonali jew illegali, jew interferenza mhux kostituzzjonali jew illegali oħra b’governanza awtonoma territorjali jekk din ma tkunx deċiża minn qorti oħra;
 • jipprovdi interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni jew tal-liġi kostituzzjonali jekk il-każ ikun ikkontestat;
 • tiddeċiedi dwar ilment kontra deċiżjoni ta’ verifika jew le tal-mandat ta’ Membru tal-Kunsill Nazzjonali;
 • tiddeċiedi dwar il-kostituzzjonalità u l-legalità tal-elezzjonijiet (il-President tar-Repubblika Slovakka, il-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka, l-awtoritajiet muniċipali u l-Parlament Ewropew);
 • jiddeċiedi dwar ilmenti kontra r-riżultat tar-referendum u dwar l-ilmenti kontra r-riżultat tal-votazzjoni popolari dwar it-tneħħija tal-President tar-Repubblika Slovakka;
 • tiddeċiedi jekk id-deċiżjoni li jiġu dissolti jew sospiżi l-attivitajiet ta’ partit politiku jew ta’ moviment politiku hijiex f’konformità mal-liġijiet u r-regolamenti kostituzzjonali;
 • jiddeċiedi dwar l-akkuża tal-Kunsill Nazzjonali kontra l-President tar-Repubblika Slovakka dwar imġiba ħażina intenzjonata jew tradiment,
 • hija tiddeċiedi jekk deċiżjoni dwar dikjarazzjoni ta’ stat ta’ emerġenza jew ta’ emerġenza u deċiżjonijiet sussegwenti sussegwenti jkunux ittieħdu f’konformità mal-Kostituzzjoni jew mal-liġi kostituzzjonali.

Kompożizzjoni tal-Qorti:

Il-Qorti Kostituzzjonali hija komposta minn 13-il imħallef.

L-imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali jinħatru mill-President tar-Repubblika Slovakka fuq proposta mill-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka għal 12 snin. Il-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka jipproponi d-doppju tan-numru ta’ kandidati għal imħallfin li għandhom jinħatru mill-President tar-Repubblika Slovakka.

Informazzjoni oħra rilevanti

Il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi fi tliet membri jew fis-seduta plenarja.

Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali huma finali: jiġifieri l-ebda appell ma jista’ jiġi ppreżentat kontra tali deċiżjoni.

Il-Qorti Kostituzzjonali tista’ tibda proċedimenti abbażi ta’ proposta ppreżentata lilha:

 • mhux inqas minn wieħed minn kull ħamsa tal-membri kollha tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka,
 • il-President tar-Repubblika Slovakka,
 • il-Gvern tar-Repubblika Slovakka,
 • qrati;
 • il-Prosekutur Ġenerali,
 • kwalunkwe li għandha tiġi ttrattata fil-każijiet previsti fl-Artikolu 127 (ilmenti minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi) u l-Artikolu 127a (ilmenti minn awtoritajiet muniċipali);
 • L-Uffiċċju Suprem tal-Verifika tar-Repubblika Slovakka fil-każijiet previsti fl-Artikolu 126(2) (jekk huwiex il-kontroll ta’ l-Uffiċċju Suprem tal-Verifika tar-Repubblika Slovakka),
 • il-President tal-Kunsill Ġudizzjarju tar-Repubblika Slovakka fi kwistjonijiet relatati mal-konformità tal-leġislazzjoni skont l-Artikolu 125(1) dwar l-amministrazzjoni tal-ġustizzja,
 • għal difensuri pubbliċi ta’ drittijiet fi kwistjonijiet ta’ konformità ta’ leġislazzjoni skont l-Artikolu 125(1), fejn l-applikazzjoni kontinwa tagħhom tista’ tippreġudika d-drittijiet jew il-libertajiet fundamentali jew id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali li jirriżultaw minn trattat internazzjonali li r-Repubblika Slovakka rratifikat u li ġie ppromulgat skont il-liġi,
 • kwalunkwe persuna li toġġezzjona għall-kontroll tal-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tar-Repubblika Slovakka fil-każ previst fl-Artikolu 126(2).

Databases legali

L-aċċess Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidagħas-sit web tal-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Slovakka huwa disponibbli mingħajr ħlas:

 • deċiżjonijiet tal-Qorti
 • rapporti dwar sejbiet u deċiżjonijiet
 • stqarrijiet għall-istampa
 • attivitajiet internazzjonali
 • informazzjoni dwar il-qorti

Il-Qorti Kriminali Speċjali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Kriminali Speċjalizzata nħolqot fl-2009 bħala s-suċċessur ta’ Qorti Speċjali. Il-Qorti kriminali għandha tisma’ u tiddetermina kwistjonijiet kriminali u kwistjonijiet oħra msemmija fil-Kodiċi ta’ Proċedura fi proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja (Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali). Hija qorti tal-ewwel istanza u għandha l-istatus ta’ qorti reġjonali.L-ambitu tal-Qorti Kriminali Speċjalizzata huwa rregolat mill-Artikolu 14 Nru 301/2005 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Informazzjoni ta’ kuntatt dwar il-qorti kriminali speċjalizzata fir-Repubblika Slovakka:

Indirizz: Suvorovova Nru 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: + 421 33 69 031 14
Fax: + 421 33 69 032 72

Ambitu

L-ambitu tal-Qorti Kriminali Speċjalizzata jirreferi għar-reati li ġejjin:

 • ir-reat tal-omiċidju fil-qtil pożittiv;
 • ir-reat ta’ reklamar fl-akkwist pubbliku u fl-irkant pubbliku skont it-Taqsima 266 (3) tal-Kodiċi Kriminali;
 • ir-reat ta’ falsifikazzjoni, alterazzjoni u produzzjoni mhux awtorizzata ta’ flus u titoli skont it-Taqsima 270 (4) tal-Kodiċi Kriminali;
 • reat ta’ abbuż ta’ kariga minn uffiċjal pubbliku skont it-Taqsima 326 (3) u (4) tal-Kodiċi Kriminali flimkien mar-reati msemmija fil-punti (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (l) jew (m) tiegħu,
 • reati li jikkonċernaw l-aċċettazzjoni tat-tixħim skont it-Taqsimiet 328 sa 330 tal-Kodiċi Kriminali;
 • reati ta’ tixħim taħt it-Taqsimiet 332 sa 334 tal-Kodiċi Kriminali;
 • ir-reat ta’ korruzzjoni indiretta taħt it-Taqsima 336 tal-Kodiċi Kriminali;
 • ir-reat ta’ korruzzjoni elettorali taħt it-Taqsima 336a tal-Kodiċi Kriminali;
 • il-korruzzjoni fl-isport taħt it-Taqsima 336b tal-Kodiċi Kriminali;
 • ir-reat tal-istabbiliment, l-istabbiliment u l-appoġġ ta’ organizzazzjoni kriminali u ta’ reati partikolarment serji mwettqa minn grupp kriminali;
 • reati ta’ terroriżmu;
 • reat kontra proprjetà taħt it-Titolu tar-Raba’ Parti tal-Kodiċi Kriminali jew ta’ reat kriminali taħt il-ħames titolu ta’ parti speċifika tal-Kodiċi Kriminali, fejn tali reati kkawżaw ħsara jew vantaġġ miksub li jammonta għal mill-inqas sitta u ħamsin elf darba li saret ħsara minuri taħt il-Kodiċi Kriminali, jew jekk tali att ġie kommess sa ċertu punt li jammonta għal mill-inqas għoxrin elf darba ta’ dannu minuri taħt il-Kodiċi Kriminali,
 • ir-reat kriminali ta’ ħsara għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea;
 • reati relatati mar-reati msemmija fil-punti (a) sa (l) jew (m), fejn il-kundizzjonijiet għal azzjoni konġunta huma ssodisfati;
 • reati ta’ estremiżmu taħt it-Taqsima 140a tal-Kodiċi Kriminali.

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 13/09/2019