Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializirana sodišča - Slovaška

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Ta oddelek vsebuje informacije o organizaciji specializiranih sodišč na Slovaškem.


Upravna sodišča

Vprašanja upravnega prava sodijo predvsem v pristojnost regionalnih sodišč in vrhovnega sodišča Slovaške republike.

V Slovaški republiki ni upravnih sodišč, vendar obstajajo ločeni upravni odbori.

Specializirana sodišča

Ustavno sodišče

Povezava se odpre v novem oknuUstavno sodišče Slovaške je neodvisen sodni organ, njegova pristojnost pa je odločitev o ustavnosti Povezava se odpre v novem oknuzakonodaje.

Ustavno sodišče ima sedež v Košicah na naslovu Main 110, Košice 042 65 in v pisarni ustavnega sodišča Slovaške republike v Bratislavi, v kvadratu Župna 12.

Kompetence

Ustavno sodišče odloča o skladnosti:

 • Zakone z ustavo, ustavnimi akti in mednarodnimi pogodbami, o katerih se je dogovoril Narodni svet Slovaške in so bili ratificirani in razglašeni z zakonom;
 • Predpisi kabineta ministrov, na splošno zavezujoča zakonodaja ministrstev in drugih osrednjih vladnih organov z ustavo, ustavnimi akti, mednarodnimi pogodbami, o katerih se je dogovoril Narodni svet Slovaške republike, ki so ratificirani in razglašeni z zakonom, ter zakoni,
 • statut v splošni ustavi (člen 68), ustavni akti, mednarodni sporazumi, ki jih je odobril in objavil Nacionalni svet Slovaške republike in so bili ratificirani in razglašeni z zakonom, ter zakoni, če jih ne določi drugo sodišče,
 • splošno zavezujočo zakonodajo lokalnih in regionalnih oblasti lokalnih in regionalnih oblasti (kakor je navedeno v členu 71(2)) z ustavo, ustavnimi akti, mednarodnimi pogodbami, razglašenimi na način, ki je določen z zakonom, zakoni, predpisi in na splošno zavezujočimi pravnimi določbami ministrstev in drugih organov države, razen če jih obravnava drugo sodišče.

Ustavno sodišče:

 • odloča o skladnosti mednarodnih pogodb s pogajanji, za katere je potrebno soglasje Državnega sveta Republike Slovaške, in skladnosti z ustavo ali ustavnim pravom;
 • odloči, ali je predmet referenduma, ki bo izdan na podlagi peticije državljanov ali na podlagi resolucije Državnega sveta Slovaške republike (kakor je navedeno v členu 95(1)), združljiv z ustavo ali ustavnim pravom;
 • odloča o sporih o pristojnosti med centralnimi vladnimi organi, če zakon ne določa, da o takih sporih odloča drug javni organ;
 • odloča o pritožbah fizičnih ali pravnih oseb, ki uveljavljajo kršitev temeljnih pravic ali svoboščin v skladu z mednarodno pogodbo, ki jo je Slovaška ratificirala in je bila razglašena v skladu z zakonom, razen če varstvo teh pravic in svoboščin določi drugo sodišče,
 • odloča o pritožbah občinskih organov zoper neustavno ali nezakonito odločitev ali druge protiustavne ali protiustavne posege na področju ozemeljske samouprave, če o njih ne odloča drugo sodišče;
 • razlaga ustave ali ustavnega zakona, če se zadeva izpodbija;
 • odloča o pritožbi zoper odločitev o potrditvi ali nepotrditev mandata poslanca Državnega sveta;
 • odloča o ustavnosti in zakonitosti volitev (predsednik Slovaške republike, Narodni svet Slovaške republike, občinski organi in Evropski parlament);
 • odloča o pritožbah zoper izid referenduma in o pritožbah zoper izid referenduma o odstavitvi predsednika Slovaške republike;
 • odloči, ali je odločitev o razpustitvi ali ustavitvi dejavnosti politične stranke ali političnega gibanja v skladu z ustavnimi zakoni in drugimi predpisi;
 • odloča o obtožnici Državnega sveta zoper predsednika Slovaške republike zaradi namernega neustreznega vedenja ali izdaje,
 • odloča o tem, ali je bila odločitev o razglasitvi izrednih razmer in poznejših odločitvah sprejeta v skladu z ustavo ali ustavnim pravom.

Sestava Sodišča:

Ustavno sodišče ima 13 sodnikov.

Sodnike ustavnega sodišča imenuje predsednik Slovaške republike na predlog Državnega sveta Slovaške republike za obdobje 12 let. Nacionalni svet Slovaške republike predlaga dvakratno število kandidatov za sodnike, ki jih imenuje predsednik Slovaške republike.

Druge ustrezne informacije

Ustavno sodišče odloča v tričlanskih odborih ali na plenarnih zasedanjih.

Sklepi ustavnega sodišča so dokončni: zoper tako odločitev ni pritožbe.

Ustavno sodišče lahko začne postopek na podlagi predloženega predloga:

 • najmanj petino vseh članov Državnega sveta Slovaške republike,
 • predsednik Slovaške republike,
 • vlada Slovaške republike,
 • sodišča;
 • generalni tožilec,
 • katera koli zadeva, ki se obravnava v primerih iz člena 127 (pritožbe fizičnih ali pravnih oseb) in člena 127a (pritožbe, ki jih vložijo občinski organi);
 • Vrhovni revizijski urad Slovaške republike v primerih iz člena 126(2) (ali je nadzor nad vrhovnim revizijskim uradom Slovaške),
 • predsednik sodnega sveta Slovaške republike v zadevah v zvezi s skladnostjo zakonodaje v skladu s členom 125(1) o delovanju pravosodja,
 • za javne zagovornike pravic na področju skladnosti z zakonodajo v skladu s členom 125(1), če njihova stalna uporaba lahko posega v temeljne pravice ali svoboščine ali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki izhajajo iz mednarodne pogodbe, ki jo je ratificirala Slovaška republika in je bila razglašena v skladu z zakonom,
 • kdo izpodbija nadzor nad vrhovnim revizijskim uradom Slovaške republike v primeru iz člena 126(2).

Pravne zbirke podatkov

Dostop Povezava se odpre v novem oknudo spletne strani Ustavnega sodišča Slovaške republike je na voljo brezplačno:

 • odločitve Računskega sodišča
 • poročila o ugotovitvah in odločitvah
 • sporočila za javnost
 • mednarodne dejavnosti
 • podatki o sodišču

Specializirano kazensko sodišče (Special Criminal Court)

Povezava se odpre v novem oknuSpecializirano kazensko sodišče je bilo ustanovljeno leta 2009 kot naslednik posebnega sodišča. Kazensko sodišče odloča v kazenskih zadevah in drugih zadevah iz Zakonika v postopkih pred Sodiščem (zakonik o kazenskem postopku). Gre za prvostopenjsko sodišče, ki ima status regionalnega sodišča.Področje specializiranega kazenskega sodišča ureja oddelek 14 št. 301/2005 zakonika o kazenskem postopku.

Kontaktne informacije o specializiranem kazenskem sodišču v Slovaški republiki:

Naslov: Suvorog No 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: +421 33 69 031 14
Telefaks: +421 33 69 032 72

Področje uporabe

Specializirano kazensko sodišče se sklicuje na naslednja kazniva dejanja:

 • kaznivo dejanje umora v primeru pozitivnega umora;
 • kaznivo dejanje oglaševanja na področju javnih naročil in javne dražbe v skladu z oddelkom 266 (3) kazenskega zakonika;
 • kaznivo dejanje ponarejanja, spreminjanja in nedovoljenega pridobivanja denarja in vrednostnih papirjev v skladu z oddelkom 270 (4) kazenskega zakonika;
 • kaznivo dejanje zlorabe funkcije javnega funkcionarja v skladu s členom 326 (3) in (4) kazenskega zakonika v povezavi s kaznivimi dejanji iz točk (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (l) ali (m) tega zakonika,
 • kazniva dejanja v zvezi s sprejemanjem podkupnine v skladu z oddelki 328 do 330 kazenskega zakonika;
 • kazniva dejanja podkupovanja iz oddelkov 332 do 334 kazenskega zakonika;
 • kaznivo dejanje posredne korupcije v skladu z oddelkom 336 kazenskega zakonika;
 • kaznivo dejanje korupcije na volitvah v skladu z oddelkom 336a kazenskega zakonika;
 • kaznivo dejanje korupcije na področju športa v skladu z oddelkom 336b kazenskega zakonika;
 • kaznivega dejanja ustanovitve, določitve in podpiranja hudodelske združbe in posebej hudih kaznivih dejanj, ki jih stori hudodelska združba;
 • kaznivih dejanj terorizma;
 • kaznivo dejanje na podlagi naslova četrtega dela kazenskega zakonika ali kaznivega dejanja iz petega naslova posebnega dela kazenskega zakonika, če so taka kazniva dejanja povzročila škodo ali pridobljeno prednost v višini vsaj šestindvajset tisočkrat manjše škode po kazenskem zakoniku, ali če je bilo tako dejanje storjeno v obsegu, ki znaša najmanj dvajset tisočkrat manjše škode po kazenskem zakoniku,
 • kaznivo dejanje, ki škoduje finančnim interesom Evropske unije;
 • kazniva dejanja, povezana s kaznivimi dejanji iz točk (a) do (l) ali (m), če so izpolnjeni pogoji za skupno ukrepanje;
 • kazniva dejanja nasilnega ekstremizma v skladu z oddelkom 140a kazenskega zakonika.

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 13/09/2019