Törvényes kamat - Ausztria

Visszaállít Mentés PDF formátumban

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Az osztrák polgári törvénykönyv (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 1000. szakasza szabályozza a törvényes kamatlábakat. A késedelmi kamatlábakat a társaságok közötti, valamint a társaságok és a közjogi jogi személyek közötti gazdasági jogügyletek esetében az ABGB 1333. szakasza és az osztrák kereskedelmi törvénykönyv (Unternehmensgesetzbuch, UGB) 456. szakasza szabályozza.

Az ABGB 1000. szakasza arra a kamatra vonatkozik, „amelyet a törvény előír vagy amely rátáját nem határozták meg”. Az ABGB 1000. szakaszának (2) bekezdése ezenkívül kiköti azokat az eseteket, amikor kamatra kamat számítható fel (kamatos kamat).

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az ABGB 1000. szakasza (1) bekezdésének megfelelően a törvényes kamat évi négy százalék. Ugyanez a mértéke az ABGB 1333. szakasza (1) bekezdésének és az ABGB 1000. szakasza (1) bekezdésének együttes alkalmazása esetén járó törvényes késedelmi kamatnak is. Ez a kamat alkalmazandó az egyoldalú kereskedelmi ügyletekre is.

A társaságok közötti, valamint a társaságok és közjogi jogi személyek közötti gazdasági jogügyletek esetében az UGB 456. szakaszának megfelelően a fennálló tartozások késedelmes visszafizetésére az alapkamatláb plusz 9,2 százalékpont késedelmi kamatlábat kell alkalmazni. Az adott félévre vonatkozó alapkamatláb az a kamatláb, amely az időszak első naptári napján érvényben volt. Az alapkamatláb megtalálható az Osztrák Nemzeti Bank weboldalán, a http://www.oenb.at címen, „Allgemeines” / „Wichtige Zinssätze” alatt.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Az ABGB 1000. szakaszának (2) bekezdése szerint a hitelező akkor számíthat fel kamatot egy pénzkövetelésre, ha a felek erről kifejezetten megállapodtak. A felek közötti megállapodás hiányában is felszámítható évi négy százalékos kamatos kamat a peres eljárás megindításának napjától (azaz attól a naptól, amikor a keresetlevelet kézbesítik az alperesnek), amennyiben a felperes kamatot is követel. Az osztrák jog nem tiltja a kamatos kamatot.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Az osztrák polgári törvénykönyv és az osztrák kereskedelmi törvénykönyv fent említett rendelkezései ingyenesen hozzáférhetőek (német nyelven) az Osztrák Szövetségi Kancellária (Bundeskanzleramt) weboldalán (A link új ablakot nyit meghttp://www.ris.bka.gv.at/), „Bundesrecht” / „Bundesrecht konsolidiert” alatt.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 07/02/2020