Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Törvényes kamat - Bulgária

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A Bolgár Köztársaságban szabályozzák a törvényes kamatot, a jogszabályok azonban jelenleg nem határozzák meg annak fogalmát.

A jogelmélet szerint a „törvényes kamat” olyan kamat, amely nem megállapodáson, hanem jogszabályon alapul. Valamely pénzügyi kötelezettség késedelmes fizetése esetén késedelmes fizetés esetén alkalmazott törvényes kamatot (késedelmi kamatot) kell felszámítani. Pénztartozás kifizetésének késedelme esetén a jogosultnak minden esetben a késedelembe esés időpontjától kezdődően számított törvényes kamattal növelt összeg jár (lásd a kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény [ZZD] 86. cikke (1) bekezdésének első mondatát).

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény 86. cikkének (1) bekezdése szerint a pénzügyi kötelezettség teljesítésével késedelembe eső kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően számított törvényes kamatot köteles fizetni. A törvényes kamat mértékét a Minisztertanács határozza meg.

A kereskedelmi törvény (TZ) 294. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint, eltérő megállapodás hiányában, a kereskedők egymás közötti viszonyaiban kamat felszámításának van helye.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény 86. cikkének (2) bekezdése alapján, valamint a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 48., 2011. február 23., 1. o.) átültetése céljából a Minisztertanács elfogadta a késedelmes fizetések utáni törvényes kamat létrehozásáról szóló, 2014. december 18-i 426. sz. rendeletet (amely 2015. január 1-jén lépett hatályba). A késedelmes fizetés esetén alkalmazott törvényes kamat éves mértéke a Bolgár Nemzeti Bank által az adott évre megállapított, január 1-jétől vagy július 1-jétől irányadó alapkamat 10 százalékponttal megnövelt értékének felel meg. A törvényes késedelmi kamat napi mértéke az éves kamat háromszázhatvanötöd része. Az adott év január 1-jén érvényes kamat irányadó az adott év első félévének idejére, a július 1-jén érvényes kamat pedig irányadó a második félévének idejére.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A Bolgár Nemzeti Bank az igazgatótanács által kidolgozott módszertan segítségével teszi közzé az adott időszakra irányadó alapkamatot, amelyet közzétesz a Hivatalos Közlönyben is. Az alapkamatot és annak változásait a Bolgár Nemzeti Bank alábbi honlapján teszik közzé: A link új ablakot nyit meghttp://www.bnb.bg/. Az említett honlapon megtalálható az alapkamat megállapítására szolgáló módszertan is.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény 10. cikkének (3) bekezdése szerint a késedelmi kamat után járó kamatot (kamatos kamat) a Bolgár Nemzeti Bank szabályai szerint kell megfizetni. Ilyen szabályokat ugyanakkor nem tettek közzé.

A kereskedelmi törvény 294. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy kamat után kamat csak erre irányuló megállapodás alapján számítható fel.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Az alapkamatra és annak változásaira vonatkozó információk a Bolgár Nemzeti Bank alábbi honlapján érhetőek el angol és bolgár nyelven: A link új ablakot nyit meghttp://www.bnb.bg/.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény, a kereskedelmi törvény, valamint a fentiekben említett egyéb jogszabályok az alábbi honlapon érhetőek el bolgár nyelven: www.lex.bg.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény, a kereskedelmi törvény és a késedelmes fizetések utáni törvényes kamat létrehozásáról szóló 2014. december 18-i 426. sz. minisztertanácsi rendelet szintén elérhetőek bolgár nyelven az alábbi honlapon: www.tita.bg.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 07/02/2020