Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Odsetki ustawowe - Cypr

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W cypryjskim prawie krajowym nie przewidziano żadnej „stawki odsetek ustawowych”. W przypadku wytoczenia powództwa przed sąd może on jednak zasądzić odsetki ustawowe naliczane według określonej stawki od dnia rejestracji pozwu do dnia wydania orzeczenia, jeżeli w odpowiednich przepisach nie przewidziano obowiązku zapłaty odsetek lub – w przypadku powództw w przedmiocie naruszenia postanowień umowy – jeżeli nie zawiera ona wyraźnego postanowienia określającego wysokość odsetek.

Obecnie stawka odsetek ustawowych wynosi 3,5% zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem Ministra Finansów, który jest uprawniony do zmiany jej wysokości.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Zob. odpowiedź na pytanie 1. Obecnie obowiązująca stawka wynosi 3,5%.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Nie dotyczy. Zob. odpowiedź na pytanie 1.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Nie dotyczy. Zob. odpowiedź na pytanie 1.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2019