Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lakisääteinen korko - Saksa

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

1 Säädetäänkö jäsenvaltion lainsäädännössä ”lakisääteisestä korosta”? Jos säädetään, miten ”lakisääteinen korko” on määritelty tässä jäsenvaltiossa?

Kyllä. Koron suuruuden perussääntö on siviililain (BGB) 246 §:ssä: jos velasta peritään korkoa lain tai oikeustoimen perusteella, korko on 4 prosenttia, ellei ole toisin määrätty.

2 Jos säädetään, mikä on sen määrä/taso? Entä oikeusperusta? Jos lakisääteisille koroille on säädetty erilaisia korkotasoja, mitkä ovat niihin sovellettavat olosuhteet ja edellytykset?

Lakisääteisen koron suuruus

Soveltamiskriteerit

(tarvittaessa)

Oikeusperusta

4 %

Perusnormi, jollei ole tarkempaa määräystä tai jollei ole tehty tästä poikkeavaa sopimusta

Siviililain (BGB)

246 §

5 %

Kahdenvälisissä liiketoimissa, lukuun ottamatta viivästyskorkoa ja jollei ole tarkempaa määräystä

Kauppalain 352 §

Saksan lainsäädännön mukainen peruskorko lisättynä 5 prosenttiyksiköllä (*)

Rahavelan maksun viivästyessä

BGB:n 288 §:n 1 momentti

Saksan lainsäädännön mukainen peruskorko lisättynä 9 prosenttiyksiköllä (*)

Saatavan maksun viivästyessä, kun taustalla olevassa oikeustoimessa ei ole osallisena kuluttajaa

BGB:n 288 §:n 2 momentti

Saksan lainsäädännön mukainen peruskorko lisättynä 5 prosenttiyksiköllä (*)

Kuluttajaluoton maksun viivästyessä, jollei ole kyse kiinteistöluotosta

BGB:n 497 §:n 1 momentin 1 kohta

Saksan lainsäädännön mukainen peruskorko lisättynä 5 tai 9 prosenttiyksiköllä (*)

Rahavelat oikeudenkäynnin vireillepanosta (syytekirjelmän/maksamismääräyksen tiedoksianto) lukien, kuitenkin aikaisintaan eräpäivästä

BGB:n 291 §

Saksan lainsäädännön mukainen peruskorko lisättynä 5 prosenttiyksiköllä (*)

Oikeudenkäyntikulut niiden vahvistamista koskevan vaatimuksen esittämisestä ja erääntymisestä lukien; jollei oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskevaa vaatimusta tarvita, tuomion julistamisesta lukien

Siviiliprosessilain 104 §:n 1 momentin 2 kohta

Saksan lainsäädännön mukainen peruskorko lisättynä 2 prosentilla, kuitenkin vähintään 6 %

Sekki- tai vekselikauppojen yhteydessä, jolloin kuutta prosenttia korkeampi lakisääteinen korko tulee kysymykseen vain kotimaisten sekkien/vekseleiden yhteydessä

Sekkilain 45 ja 46 §

Vekselilain 28, 48 ja 49 §

(*) Saksan lainsäädännön mukainen peruskorko EI ole sama kuin EKP:n peruskorko. Koron laskentatavasta kerrotaan kohdassa 3.

3 Onko tarvittaessa saatavilla lisätietoja lakisääteisen koron laskemisesta?

Saksan lainsäädännön mukainen peruskorko ei ole sama kuin EKP:n peruskorko. Se lasketaan BGB:n 247 §:n mukaisesti, ja korkoa tarkistetaan joka vuosi 1.1. ja 1.7. Ajallinen katsaus peruskorkoon saksaksi ja englanniksi:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/Money_and_capital_markets/money_and_capital_markets.html?https=1

BGB:n 289 §:n mukaan viivästyskorolle ei saa laskea korkoa (koronkoron kielto).

4 Onko edellä mainittu oikeusperusta saatavilla maksutta sähköisesti?

Siviililaki (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) saksaksi ja englanniksi:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Muut mainitut säädökset saksaksi:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (siviiliprosessilaki, Zivilprozessordnung)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (kauppalaki, Handelsgesetzbuch)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (sekkilaki, Scheckgesetz)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (vekselilaki, Wechselgesetz)


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 17/03/2021