Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zakonska kamata - Estonija

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

U skladu s člankom 113. Zakona o obveznim obvezama, kada je izvršavanje novčane obveze zakašnjelo, vjerovnik može zatražiti od dužnika plaćanje zatezne kamate (kazna za kasnu isplatu) za razdoblje od dana dospijeća obveze do propisnog ispunjenja obveze.

Ako zatezna kamatna stopa nije sporazumno dogovorena, vjerovnik može potraživati kamatu u zakonski određenom iznosu. U skladu s člankom 113. stavkom 1. Zakona o obveznim obvezama, stopa zakonske kamate utvrđena je člankom 94. Zakona uz 8 % za svaku godinu. U skladu s člankom 94. stavkom 1. Zakona, kamatna se stopa primjenjuje na polu‑godišnjoj osnovi i mora biti jednaka posljednjoj kamatnoj stopi koja se primjenjuje na glavne operacije refinanciranja Europske središnje banke prije 1. siječnja ili 1. srpnja svake godine.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Kamatnu stopu predviđenu člankom 94. Zakona o obveznim obvezama dvaput godišnje objavljuje Središnja banka Estonije (Eesti Pank) na svojem web-mjestu i u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded. U izračunavanju iznosa zakonske kamate, osam posto dodaje se ovoj stopi u skladu s člankom 113. stavkom 1. Zakona.

U drugoj polovini 2015., stopa predviđena člankom 94. bila je 0,05 % pa je, dakle, zakonska kamatna stopa bila 0,05 % + 8 % = 8,05 %.

U Estoniji nisu predviđene različite stope zakonske kamate. Članak 113. Zakona o obveznim obvezama primjenjuje se jednako za svako kašnjenje u izvršavanju novčane obveze.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Daljnje informacije o tome kako izračunati zakonsku kamatu dostupne su na estonskom, na primjer na web-mjestu za potrošače Poveznica se otvara u novom prozoruTarbijaveeb i web-mjestu za pravnu pomoć Poveznica se otvara u novom prozoruJurist Aitab.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Zakon o obveznim obvezama objavljen je na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu službenog lista, a prijevod na engleski dostupan je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Informacije o posljednjoj kamatnoj stopi Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Središnje banke Estonije.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2018