Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Wettelijke rente - Estland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Overeenkomstig artikel 113 van de wet inzake het verbintenissenrecht heeft een schuldeiser in geval van de vertraagde betaling van een verschuldigd bedrag het recht om de schuldenaar om vertragingsrente te vragen vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is tot het moment dat deze correct is betaald.

Indien de rentevoet niet contractueel is vastgesteld, kan de schuldeiser vragen om de betaling van rente volgens de wettelijke rentevoet. Artikel 113, lid 1, tweede zin, van de wet inzake het verbintenissenrecht bepaalt dat de wettelijke rentevoet overeenkomt met de rentevoet waarin is voorzien bij artikel 94 van de wet inzake het verbintenissenrecht, vermeerderd met 8% per jaar. De rentevoet waarin is voorzien in artikel 94, lid 1, van de wet inzake het verbintenissenrecht komt in periodes van zes maanden overeen met de laatste rentevoet die de Europese Centrale Bank heeft gehanteerd voor de basisherfinancieringstransacties vóór 1 januari en 1 juli van ieder jaar.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De rentevoet waarin is voorzien bij artikel 94 van de wet inzake het verbintenissenrecht wordt tweemaal per jaar gepubliceerd op de website van de Eesti Pank (Bank van Estland) en in de publicatie Ametlikud Teadaanded. Conform artikel 113, lid 1, van de wet inzake het verbintenissenrecht wordt deze rentevoet voor de berekening van de wettelijke rentevoet vermeerderd met 8% per jaar.

In het tweede semester van 2015 bedraagt de rentevoet die is vastgesteld overeenkomstig artikel 94 van de wet inzake het verbintensissenrecht 0,05% en is de wettelijke rentevoet derhalve als volgt: 0,05% + 8% = 8,05%.

In Estland zijn er geen verschillende wettelijke rentes. Artikel 113 van de wet inzake het verbintenissenrecht is op iedere vertraagde betaling op dezelfde wijze van toepassing.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Nadere informatie over de berekeningswijze van de wettelijke rentes kan in het Ests worden geraadpleegd op bijvoorbeeld de consumentenwebsite De link wordt in een nieuw venster geopend.Tarbijaveeb en op het rechtshulpportal De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurist Aitab.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De wet inzake het verbintenissenrecht kan worden geraadpleegd op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.Riigi Teataja en de Engelse vertaling kan De link wordt in een nieuw venster geopend.hier worden geraadpleegd.

De informatie met betrekking tot de laatste referentievoet van de Europese Centrale Bank voor basisherfinancieringstransacties kan worden geraadpleegd op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Bank van Estland.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 19/02/2018