Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zakonska kamata - Španjolska

Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Zakonska kamata u Španjolskoj predviđena je kao pomoćni pravni lijek za određivanje naknade štete u nedostatku sporazuma između stranaka, ako dužnik ne ispunjava svoje obveze. Predviđena je člankom 1108. Građanskog zakonika (Código Civil), koji zahtijeva da neplaćeni dug bude u gotovini ili da se pretvori u gotovinu.

Nema izričite definicije zakonske kamate.

Međutim, postoje različite vrste zakonske kamate. Najčešća vrsta je ona prethodno navedena, spomenuta u Građanskom zakoniku. No, u drugim stvarima, zakon predviđa posebne kamatne stope koje su u mnogim slučajevima rezultat primjene određenog postotka na zakonsku kamatu. U slučajevima u kojima su te kamatne stope primjenjive, mogu se smatrati „zakonskom kamatom” u smislu da su utvrđene zakonom. One uključuju:

u vezi s hipotekama, Zakon 1/2013 od 14. svibnja 2013. mijenja članak 114. Zakona o hipoteci (Ley Hipotecaria) i određuje ograničenje kamatne stope za kašnjenja u plaćanju u slučajevima zajma za kupovinu glavnog prebivališta kada je hipoteka na njemu, na zakonsku kamatu puta tri i trenutačno iznosi 11,5 %;

– članak 20. stavak 4. Zakona 16/2011 o ugovorima o potrošačkim kreditima (Contratos de Crédito al Consumo) za takve operacije postavlja gornje ograničenje na zakonsku kamatu puta 2,5;

– članak 7. Zakona 3/2004 o o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) dodaje diferencijal od 8 bodova (7 bodova do 2013.) na kamatnu stopu koju primjenjuje Europska središnja banka na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja provedene prije prvog dana tekućeg kalendarskog tromjesečja (trenutačno 0,250 %);

– u vezi s ugovorima o osiguranju članak 20. stavak 4. Zakona 50/1980 od 8 listopada 1980. o ugovorima o osiguranju (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) kažnjava neopravdana kašnjenja osiguravajućih društava u isplati naknade onima koji su pogođeni zahtjevima obuhvaćenima ugovorima o osiguranju koje su potpisali, s isplatom godišnje kamatne stope jednake zakonskoj kamati koja je na snazi u vrijeme dospijeća naplate, uvećane za 50 %, iako sudac ne može nametnuti godišnje kamate manje od 20 % na osiguravatelja jednom kada isteknu dvije godine nakon podnošenja zahtjeva u kojima nije isplaćena naknada.

– Kamata nakon presude (interés procesal) navedena u članku 576. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil), u kojemu stoji da nakon što je izrečena prvostupanjska presuda ili odluka koja određuje isplatu u gotovini, godišnja kamata vjerovniku postaje naplativa po zakonskoj kamatnoj stopi uvećanoj za dva boda ili kamatnoj stopi koju su dogovorile stranke ili stopi predviđenoj posebnom zakonskom odredbom.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Kamatna stopa predviđena je zakonima o proračunu za svaku godinu.

Za 2016., stopa je predviđena dodatnom odredbom br. 34 Zakona 48/2015 od 29. listopada o Općem državnom proračunu (Presupuestos Generales del Estado) za 2016.:

– 3,00 % do 31. prosinca 2016.

Kretanje kamatnih stopa može se vidjeti na sljedećoj adresi, koju je objavila Španjolska središnja banka:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Kao što je navedeno u odgovoru na prethodno pitanje, uz zakonsku kamatu predviđenu člankom 1108. Građanskog zakonika za utvrđivanje naknade za neplaćena novčana potraživanja, primjenjuju se različite vrste zakonske kamate. One uključuju:

u vezi s hipotekama, Zakon 1/2013 od 14. svibnja 2013. mijenja članak 114. Zakona o hipoteci i određuje ograničenje kamatne stope za kašnjenja u plaćanju u slučajevima zajma za kupovinu glavnog prebivališta kada je hipoteka na njemu na zakonsku kamatu puta tri i trenutačno iznosi 11,5 %;

– članak 20. stavak 4. Zakona 16/2011 o ugovorima o potrošačkim kreditima (Contratos de Crédito al Consumo) za takve operacije postavlja gornje ograničenja na zakonsku kamatu puta 2,5;

– članak 7. Zakona 3/2004 o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) dodaje diferencijal od 8 bodova (7 bodova do 2013.) na kamatnu stopu koju primjenjuje Europska središnja banka na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja provedene prije prvog dana tekućeg kalendarskog tromjesečja (trenutačno 0,250 %);

– u vezi s ugovorima o osiguranju članak 20. stavak 4. Zakona 50/1980 od 8. listopada 1980. o ugovorima o osiguranju (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) kažnjava neopravdana kašnjenja osiguravajućih društava u isplati naknade onima koji su pogođeni zahtjevima obuhvaćenima ugovorima o osiguranju koje su potpisali, s isplatom godišnje kamatne stope jednake zakonskoj kamati koja je na snazi u vrijeme dospijeća naplate, uvećane za 50 %, iako sudac ne može nametnuti godišnje kamate manje od 20 % na osiguravatelja jednom kada isteknu dvije godine nakon podnošenja zahtjeva u kojima nije isplaćena naknada.

– kamata nakon presude (interés procesal) navedena u članku 576. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil), u kojemu stoji da nakon što je izrečena prvostupanjska presuda ili odluka koja određuje isplatu u gotovini, godišnja kamata vjerovniku postaje naplativa po zakonskoj kamatnoj stopi uvećanoj za dva boda ili kamatnoj stopi o kojoj su se stranke suglasile ili stopi predviđenoj posebnom zakonskom odredbom.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Kretanje kamatnih stopa može se vidjeti na web-mjestu navedenom u prethodnom odgovoru.

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Da, na sljedećem web-mjestu:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 04/04/2017