Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Predpisana obrestna mera - Španija

Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Zakonske obresti so v Španiji določene kot pomožno sredstvo za določitev odškodnine, kadar med strankama ne obstaja dogovor in dolžnik zamuja s plačilom. Določene so v členu 1108 civilnega zakonika (Código Civil), s katerim se zahteva, da je neplačani dolg v denarju ali da je bil pretvorjen v denar.

Zakonske obresti niso izrecno opredeljene.

Obstajajo različne vrste zakonskih obresti. Najpogostejša vrsta so zakonske obresti, ki so navedene zgoraj in na katere se nanaša civilni zakonik. Vendar pa so v drugih zadevah z zakonodajo določene posebne obrestne mere, ki v številnih primerih izhajajo iz uporabe določenega odstotka za zakonske obresti. V primerih, v katerih se uporabljajo te obrestne mere, se te prav tako lahko štejejo za „zakonske obresti“, ker so določene z zakonodajo. Med njimi so:

v zvezi s hipotekami je z zakonom št. 1/2013 z dne 14. maja 2013 spremenjen člen 114 zakona o hipotekah (Ley Hipotecaria), zgornja meja obrestne mere za zamudo pri plačilu v primeru posojil za nakup glavnega prebivališča, zavarovanih s hipoteko na tem prebivališču, pa je določena na trikratnik zakonskih obresti, kar je trenutno 11,5 %;

– s členom 20(4) zakona št. 16/2011 o kreditnih pogodbah za potrošnike (Contratos de Crédito al Consumo) je zgornja meja določena na 2,5-kratnik zakonskih obresti za take posle;

– s členom 7 zakona št. 3/2004 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) je obrestna mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka za svoje zadnje operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega polletja (trenutno 0,250 %), povečana za 8 odstotnih točk (7 odstotnih točk do leta 2013);

– v zvezi z zavarovalnimi pogodbami so s členom 20(4) zakona št. 50/1980 z dne 8. oktobra 1980 o zavarovalnih pogodbah (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) sankcionirane neupravičene zamude zavarovalnic pri izplačilu odškodnine oškodovancem iz naslova terjatev, zajetih z zavarovalnimi pogodbami, ki so jih te podpisale, s plačilom letnih obresti, ki so enake veljavnim zakonskim obrestim ob zapadlosti plačila, povečanim za 50 %, čeprav sodišče po dveh letih od nastanka terjatve v primeru neplačane odškodnine zavarovatelju ne more naložiti letnih obresti, nižjih od 20 %;

– procesne obresti (interés procesal), na katere se nanaša člen 576 zakona št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000 o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil), ki določa, da po izdaji sodbe ali odločbe na prvi stopnji, s katero je naloženo denarno plačilo, v korist upnika tečejo letne obresti po zakonski obrestni meri, povečani za dve odstotni točki, ali obrestni meri, o kateri sta se dogovorili stranki, ali obrestni meri, določeni s posebno zakonsko določbo.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Obrestna mera je določena v proračunskih zakonih za vsako leto.

Obrestna mera za leto 2016 je določena v dodatni določbi št. 34 zakona št. 48/2015 z dne 29. oktobra 2015 o splošnem državnem proračunu (Presupuestos Generales del Estado) za leto 2016:

3,00 % do 31. decembra 2016.

Gibanje obrestnih mer je mogoče spremljati na naslednjem spletnem naslovu Banke Španije:

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html.

Kot je navedeno v odgovoru na prejšnje vprašanje, se poleg zakonskih obresti, določenih v členu 1108 civilnega zakonika za določitev odškodnine za neplačane denarne terjatve, uporabljajo različne vrste zakonskih obresti. Med njimi so:

v zvezi s hipotekami je z zakonom št. 1/2013 z dne 14. maja 2013 spremenjen člen 114 zakona o hipotekah, zgornja meja obrestne mere za zamudo pri plačilu v primeru posojil za nakup glavnega prebivališča, zavarovanih s hipoteko na tem prebivališču, pa je določena na trikratnik zakonskih obresti, kar je trenutno 11,5 %;

– s členom 20(4) zakona št. 16/2011 o kreditnih pogodbah za potrošnike (Contratos de Crédito al Consumo) je zgornja meja določena na 2,5-kratnik zakonskih obresti za take posle;

– s členom 7 zakona št. 3/2004 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) je obrestna mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka za svoje zadnje operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega polletja (trenutno 0,250 %), povečana za 8 odstotnih točk (7 odstotnih točk do leta 2013);

– v zvezi z zavarovalnimi pogodbami so s členom 20(4) zakona št. 50/1980 z dne 8. oktobra 1980 o zavarovalnih pogodbah (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) sankcionirane neupravičene zamude zavarovalnic pri izplačilu odškodnine oškodovancem iz naslova terjatev, zajetih z zavarovalnimi pogodbami, ki so jih te podpisale, s plačilom letnih obresti, ki so enake veljavnim zakonskim obrestim ob zapadlosti plačila, povečanim za 50 %, čeprav sodišče po dveh letih od nastanka terjatve v primeru neplačane odškodnine zavarovatelju ne more naložiti letnih obresti, nižjih od 20 %;

– procesne obresti (interés procesal), na katere se nanaša člen 576 zakona št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000 o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil), ki določa, da po izdaji sodbe ali odločbe na prvi stopnji, s katero je naloženo denarno plačilo, v korist upnika tečejo letne obresti po zakonski obrestni meri, povečani za dve odstotni točki, ali obrestni meri, o kateri sta se dogovorili stranki, ali obrestni meri, določeni s posebno zakonsko določbo.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Gibanje obrestnih mer je mogoče spremljati na spletnem mestu, navedenem v prejšnjem odgovoru.

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Da, na naslednjem spletnem mestu:

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 20/05/2021