Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Törvényes kamat - Horvátország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Igen. A törvényes kamat (zakonska kamata) az a kamat, amit valamely pénzügyi kötelezettség kötelezettje egy fennálló, meghatározott pénzösszeg kifizetése iránti követelés után fizetni köteles. Ezért a pénzügyi kötelezettségét nem teljesítő kötelezett a tőkeösszegen felül törvényes kamatot is köteles fizetni.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A törvényes kamatra vonatkozó általános szabályozást a kötelmi jogokról szóló törvény (Zakon o obveznim odnosima) (a Narodne Novine [NN; A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye], 35/05., 41/08., 125/11. és 78/15. sz.) tartalmazza – 29–31. cikk. E törvény rendelkezései irányadóak, amennyiben bizonyos személyek és meghatározott jogviszonyok tekintetében különös jogszabályok ettől eltérően nem rendelkeznek. E törvény értelmében félévente határozzák meg a kereskedelmi szerződésen, valamint a kereskedő és valamely közjogi személy közötti szerződésen alapuló tartozás után fizetendő késedelmi kamat mértékét, amelynek során öt százalékponttal emelik a kölcsönökre vonatkozó átlagos kamatlábat, amelyet nem pénzügyi vállalatok esetén egy évet meghaladó időtartamra hagytak jóvá és amelyet az aktuális hat hónapos időszakot megelőző referencia-időszakra számítottak ki, míg más jogviszonyokban három százalékponttal emelik az átlagos kamatlábat.

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben, a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönyében.

Az aktuális (2017. január 1. és 2017. június 30. közötti) hat hónapos időszakra vonatkozó törvényes kamat számításához alkalmazott átlagos kamatláb 4,68%. Ezért a 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti időszak tekintetében a kereskedelmi szerződésen, valamint a kereskedő és valamely közjogi személy közötti szerződésen alapuló tartozás után fizetendő törvényes kamat mértéke 9,68%, más jogviszonyok (például hitelszerződésen és más magánjogi szerződésen alapuló viszonyok, szerződésen kívüli kötelmi viszonyok - kártérítés, jogalap nélküli gazdagodás) esetében pedig 7,68%.

Meghatározott tartozások vonatkozásában a törvényes kamatot a pénzügyi műveletekről és csődegyezségről szóló törvény (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (a Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye] 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15. és 78/15. sz.) mint különös jogszabály szabályozza. E törvény irányadó a késedelmes kifizetésekre a vállalkozók közötti, valamint a vállalkozó és valamely közjogi személy – ahol e közjogi személy a kötelezett – közötti kereskedelmi ügyletekben, amelyek keretében pénzügyi ellentételezésért terméket értékesítenek vagy szolgáltatást nyújtanak. A szóban forgó törvény értelmében a késedelmes kifizetésekre alkalmazott törvényes kamat a referencia-kamatláb nyolc százalékponttal növelt mértékének felel meg. A referencia-kamatláb megegyezik a kölcsönökre vonatkozó, a nem pénzügyi vállalatok esetében egy évet meghaladó időtartamra jóváhagyott és az aktuális hat hónapos időszakot megelőző referencia-időszakra kiszámított átlagos kamatláb három százalékponttal csökkentett mértékével.

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben, a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapjában.

Az aktuális (2017. január 1. és 2017. június 30. közötti) hat hónapos időszakra vonatkozó törvényes kamat számításához alkalmazott referencia-kamatláb mértéke 1,68 %. Ezért a 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti időszak tekintetében a vállalkozók közötti, valamint a vállalkozó és valamely közjogi személy – ahol e közjogi személy a kötelezett – közötti kereskedelmi ügyletekben a késedelmes kifizetések utáni törvényes kamat mértéke 9,68%.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A referencia-időszakra irányadó átlagos kamatlábat a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska narodna banka) határozza meg, amely azt január 1-jén és július 1-jén köteles közzétenni a Narodne Novine-ben, a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönyében.

A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye, a Narodne Novine az alábbi linken keresztül érhető el: A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye, a Narodne Novine az alábbi linken keresztül ingyen elérhető: A link új ablakot nyit meghttps://narodne-novine.nn.hr/


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 07/02/2020