Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonný úrok - Maďarsko

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Ano. Sazba zákonného úroku je stanovena v § 6 odst. 47 zákona V z roku 2013, občanského zákoníku, jehož prostřednictvím je navázána na pravidla centrální banky pro úrokové sazby. Sazba zákonného úroku, který plyne z dluhu vyjádřeného v HUF, je založena na úrokové sazbě centrální banky, kterou stanovuje měnová rada Maďarské národní banky. V případě dluhu vyjádřeného v cizí měně odpovídá sazba zákonného úroku základní úrokové sazbě stanovené centrální bankou, která danou měnu vydává, a není-li tato sazba stanovena, pak úrokové sazbě na peněžním trhu.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Právním základem pro zákonný úrok je občanský zákoník, který úrok koncipuje jako cenu peněz jiné osoby, kterou musí strana uhradit za případný dluh, není-li dohodnuto jinak. Zákonný úrok, který se na dluh uplatní, se hradí jednou za půl kalendářního roku. Úroková sazba platná v první den daného kalendářního pololetí se použije na celé období daného kalendářního pololetí, a to bez ohledu na případné změny základní úrokové sazby centrální banky během tohoto pololetí.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Ne.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Ano, občanský zákoník je k dispozici v Odkaz se otevře v novém okně.Národním repositáři právních předpisů [Nemzeti Jogszabálytár]. Informace o výši základní úrokové sazby centrální banky je k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Maďarské národní banky.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/10/2017