Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Törvényes kamat - Olaszország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Olaszországban a törvényes kamat a pénzügyi kötelezettséghez kerül hozzáadásra.

A jogforrás az olasz polgári törvénykönyv (Codice Civile) 1282. cikke, amely megállapítja, hogy a kiegyenlített és fizetendő követelések automatikusan kamatoznak, kivéve, ha törvény vagy jogcím másként határoz.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az Olasz Kincstár dönt éves alapon a törvényes kamat összegéről egy minden év december 15-én kiadott rendeletben.

Ha a felek megállapodtak valamilyen kamatban, akkor a kamat az általuk meghatározott kamat lesz. A kamatról azonban írásban kellett megállapodni, és nem lehet nagyobb, mint az uzsora-ellenes törvényben (1996. március 7-i 108. sz. törvény) megengedett legnagyobb mértékű kamat, ellenkező esetben a kamat uzsorakamatnak és így érvénytelennek minősül. Ilyen esetben nem keletkezik kamattartozás (a polgári törvénykönyv 1815. cikke).

Ha a felek megállapodásra jutnak egyeztetett kamatláb alkalmazásáról, de az összeget nem határozzák meg, a törvényes kamatláb kerül alkalmazásra.

Az olasz jogrendszerben a késedelmi kamat helyzete részben eltér a törvényes kamat helyzetétől. A késedelmi kamat célja (az adós számára) a büntetés és (a hitelező számára) a kártérítés. Valamely pénzügyi kötelezettség nem teljesítésével függ össze, miután az érintett szolgáltatást a törvény vagy a felek által kötött megállapodások alapján kijelölt időben nem vagy késve fizették meg. Ahhoz, hogy a hitelező késedelmi kamatot követelhessen, az adósnak hátralékba kell esnie. A „hátralék” az adós késedelmére utal kötelezettségeinek teljesítésében. Ahhoz, hogy a hátralék alkalmazható legyen, a lejárati időpontnak el kellett telnie, és az adósnak a hivatalos felszólítást meg kellett kapnia: egy olyan hivatalos okiratot, amelyben a hitelező felhívja az adóst az esedékes fizetés teljesítésére.

A polgári törvénykönyv szerint a késedelmi kamatot a törvényes kamat alapján vagy jogszabály által meghatározott kamat alapján kell megfizetni. Ha azonban az adós hivatalos felszólítása előtt fizetendő kamat nagyobb volt, mint a törvényes kamat, akkor a késedelmi kamat ugyanaz az összeg lesz (a polgári törvénykönyv 1224. cikke).

A polgári törvénykönyv 1284. cikke szerint a törvényes kamatot a gazdasági és pénzügyi miniszter évente állapítja meg. A miniszter az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönyében közzétett rendeletben, a legfeljebb 12 hónapos futamidejű államkötvények átlagos éves hozama alapján módosítja a kamatot, figyelemmel az év során mért inflációs rátára. Ez az összeg legkésőbb az azon évet megelőző év december 15-ig kerül meghatározásra, amelyre a kamat vonatkozik. Amennyiben december 15-ig nem kerül új kamat meghatározásra, a meglévő kamat változatlanul megmarad a következő évre.

2017. január 1-je óta a törvényes kamat 0,1 %.

A kamatok időbeli alakulását 2010-től mutató táblázat:

1 %

2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig

A link új ablakot nyit meg2009. december 4-i miniszteri rendelet

1,5 %

2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig

A link új ablakot nyit meg2010. december 7-i miniszteri rendelet

2,5 %

2012. január 1-jétől 2013. december 31-ig

A link új ablakot nyit meg2011. december 12-i miniszteri rendelet

1 %

2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig

2013. december 12-i miniszteri rendelet

0,5 %

2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig

2014. december 11-i miniszteri rendelet

0,2 %

2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig

2015. december 11-i miniszteri rendelet

0,1 %

2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig

2016. december 7-i miniszteri rendelet

A törvényes kamatnál nagyobb kamatot írásban meg kell határozni, ellenkező esetben a törvényes kamatot kell megfizetni.

Ha a felek nem döntöttek a kamatról, a kamat az eljárást elindító okirat előterjesztésének időpontjától számítva, a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetéssel foglalkozó külön törvényben előirányzott kamattal lesz egyenlő (lásd alább). Ez a szabály a választottbírósági eljárást indító okiratra is alkalmazandó.

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetéssel foglalkozó külön jogszabály

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2000/35/EK irányelv végrehajtása céljából az olasz jogalkotó a módosított 231/2002. sz. törvényerejű rendeletet bocsátotta ki. Ez a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmi kamatként kifejezetten a törvényes kamatnál nagyobb kamatot irányoz elő. A 231/2002. sz. törvényerejű rendelet értelmében kereskedelmi ügylet „minden olyan, vállalakozások vagy vállalkozások és hatóságok között létrejött szerződés, amely díjfizetés ellenében kizárólag vagy elsősorban áruk leszállítására vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozik”. A rendelet rendelkezése szerint egy kereskedelmi ügylet kapcsán „bárki, aki a díjfizetésben igazságtalanul késedelmet szenved, automatikusan, hivatalos fizetési felszólítás nélkül, a fizetési határidő lejártát követő napon érvénybe lépő késedelmi kamat fizetésére jogosult”, kivéve, ha az adós bizonyítani tudja, hogy a fizetés nem neki tulajdonítható okokból nem történt meg.

E törvény értelmében a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmi kamat a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium által minden évben meghatározott kamaton alapszik, amelyet az alábbi táblázat összefoglal, meghatározva, hogy: a) a késedelem által érintett év első felében az alkalmazott kamat az azon év január 1-jén érvényben lévő kamat; b) a késedelem által érintett év második felében az alkalmazott kamat az azon év július 1-jén érvényben lévő kamat.

A késedelmi kamatláb időbeli alakulását 2010-től mutató táblázat:

A 231/2002. sz. törvényerejű rendelet szerinti KÉSEDELMI KAMATLÁB TÁBLÁZAT

A 192/2012. sz. törvényerejű rendelet által bevezetett módosításokkal

12.12.31. előtt befejezett ügyletek

Kezdő dátum

Záró dátum

EKB kamatláb

Emelés mértéke

Összesen

Teljes kamatláb

2010/01/01

2010/06/03

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2010/01/01

2010/12/31

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2011/01/01

2011/06/30

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2011/07/01

2011/12/31

1,25 %

7,00 %

8,25 %

8,25 %

2012/01/01

2012/06/30

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2012/07/01

2012/12/31

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2013/01/01

2013/06/30

0,75 %

8,00 %

8,75 %

7,75 %

2013/07/01

2013/12/31

0,50 %

8,00 %

8,50 %

7,50 %

2014/01/01

2014/06/30

0,25 %

8,00 %

8,25 %

7,25 %

2014/07/01

2014/12/31

0,15 %

8,00 %

8,15 %

7,15 %

2015/01/01

2015/12/31

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

2016/01/01

2016/06/30

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

2016/07/01

2016/12/31

0,00 %

8,00 %

8,00 %

7,00 %

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Számos weboldal kínál a törvényes kamat és a késedelmi kamat kiszámítására szolgáló ingyenes szoftvert.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 07/02/2020