Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Likumiskie procenti


Uz likumisko procentu aprēķināšanu saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās var attiekties vairāki Savienības tiesību akti. Tomēr likumiskie procenti šajos tiesību aktos nav sīkāk reglamentēti, tāpēc to, kā un uz kāda pamata aprēķināmas likumisko procentu likmes, nosaka valstu tiesību aktos.

Šāda informācija var būt svarīga pārrobežu lietās, un var būt nepieciešams tai piekļūt. Tāpēc Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis faktu lapas, kurās sniegta informācija par to, kā dalībvalstis nosaka likumiskos procentus, vai tie ir paredzēti valstu tiesību aktos un, ja tā, ar kādu juridisko pamatu un pēc kādas likmes/kādā apmērā. Pieejama ir arī informācija par apstākļiem un nosacījumiem, kuros minētās likmes ir piemērojamas, un par to, kā tās tiek aprēķinātas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, izvēlieties vienu no karodziņiem labajā pusē.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 11/04/2017