Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Törvényes kamat - Svédország

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A kamatról szóló törvény (räntelagen, 1975:635) határozza meg a kamatra vonatkozó szabályokat. Ezek a szabályok alkalmazandóak, kivéve, ha szerződés, ígérvény vagy más konkrét kihirdetett jogszabály másként rendelkezik. A törvény egyes szerződési feltételeket azonban semmisnek nyilvánít.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Visszatérítés iránti igények

Ha igényt nyújtanak be fizetés visszatérítésére, például szerződésszegés miatt, a kamatláb a referencia-kamatláb (amely 2016 februárjában 0 % volt) plusz két százalékpont. A kamat attól a naptól fizetendő amikor a fizetés történt, a visszafizetés napjáig és azt is beleértve, vagy, ha a visszafizetés nem történik kellő időben, addig a napig, amikor a kamat a kinnlevőségekre vonatkozó szabályok szerint fizetendővé válik és azt is beleértve.

Fennálló követelések

Fennálló követelésekre a kamat a referencia-kamatláb (2016 februárjában 0 %) plusz nyolc százalékpont alapján fizetendő. A következő általános szabályok alkalmazandóak.

a) Ha az esedékesség napját előre meghatározták, a követelés alapján a kamat attól a naptól fizetendő.

b) Ha a követelés egy személy megbízótól vagy harmadik személytől kapott pénzzel való elszámolási kötelezettségén alapszik, a kamat attól a naptól fizetendő, amikor az elszámolás történik, illetve, ha nem történik elszámolás, attól a naptól, amikor az elszámolásnak meg kellett volna történnie.

c) Más fennálló követelések esetében az általános szabály szerint a kamat harminc nappal azután fizetendő, hogy a hitelező számlát küldött vagy másképpen eljuttatta felszólítását az adott összeg kifizetésére, megjelölve, hogy a fizetés elmulasztása kamatfizetési kötelezettséget von maga után. Az adós nem köteles a számla vagy felszólítás átvételét megelőző időre nézve kamatot fizetni.

A kereskedők közötti kereskedelmi ügyletkötések során a kamatot meg kell fizetni függetlenül attól, hogy a fizetési felszólítás megjelöli-e, hogy a fizetés elmulasztása kamatfizetési kötelezettséget von maga után. Ugyanez vonatkozik, ha kereskedelmi ügyletkötései során a kereskedő a nyújtott áruk vagy szolgáltatások után hatóság vagy más közigazgatási szervvel szemben támaszt követelést.

Kártérítési igény (skadestånd) vagy más olyan hasonló kártalanítás esetén, amely további vizsgálat nélkül nem dönthető el, a kamat az azt követő harmincadik naptól fizetendő az esedékes összeg után, hogy a hitelező benyújtotta fizetési felszólítását és egy nyilatkozatot arról, amit ésszerűen igényelhet. Az adós nem köteles az igény és a nyilatkozat átvételét megelőző időre nézve kamatot fizetni.

Bármilyen más szabályra tekintet nélkül, egy követelés kifizetésére irányuló perben a fennálló követelés kamata minden esetben legkésőbb a fizetési meghagyás (betalningsföreläggande) iránti kérelem benyújtásáról szóló értesítés vagy az idézés (stämning i mål) keltétől fizetendő.

Ha a kártérítési igény nemzetközi jogsértésből fakad és a kért kártérítés nem életjáradék (livränta) formáját ölti, a kamat a kár elszenvedésének napjától fizetendő.

Az esedékesség napja előtt kamatozó követelések

Ha egy követelés az esedékessé válás időpontjában kamatozott és nem fizetik ki kellő időben, az esedékesség napja előtt alkalmazott ráta a továbbiakban is alkalmazandó. De a fizetendő kamatláb soha nem lehet kisebb, mint az esedékesség napját megelőzően nem kamatozó fennálló követelés után fizetendő kamatláb.

A kamatláb módosítása

A kamatláb módosítható, ha az adóst a kellő időben történő fizetésben betegség, munkanélküliség vagy más, a befolyásán kívül eső, hasonló körülmény akadályozta, és a bekövetkezett késedelem vonatkozásában ésszerűtlen lenne megkövetelni tőle a teljes kamat megfizetését.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Nincs.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Ez a link A link új ablakot nyit mega kamatról szóló törvény (räntelagen) nem hivatalos változatához biztosít hozzáférést.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 07/02/2020