Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Törvényes kamat - Szlovákia

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A késedelmi kamat a tartozás megfizetésének késedelme esetén alkalmazott szankció. A késedelmi kamatot a tartozáson felül kell megfizetni és az a hátralékos összeg százalékában meghatározott. A törvény alapján a tartozás megfizetésének késedelme megváltoztatja a hitelező jogainak és az adós kötelezettségeinek tartalmát, mivel a tartozás megfizetésének kötelezettségén felül új jogokat és kötelezettségeket hoz létre, tekintet nélkül arra, hogy a késedelmet az adós idézte-e elő.

A törvényes késedelmi kamat vonatkozásában a szlovák jog különbséget tesz a polgári törvénykönyvről szóló 40/1964. sz. törvény (Občianský zákonník) 517. cikkének (2) bekezdésén és a kereskedelmi törvénykönyv (Obchodný zákonník) 369. cikkén alapuló késedelmi kamat között. A polgári jog alapján a késedelmi kamatláb szerződés keretében nem tárgyalható meg, azaz a szerződő felek nem állapodhatnak meg a törvény által meghatározottnál magasabb kamatlábban, szemben a kereskedelmi joggal, amely a vállalkozások késedelmi kamatban való megállapodását részesíti előnyben; ha a felek kamatlábban nem állapodnak meg, a hitelező késedelmi kamatra a törvényben meghatározott mértékben jogosult.

A törvényes kamat ennélfogva egyszerű késedelmi kamat, amelynek összegét a jog attól függően határozza meg, hogy a szóban forgó ügyre a polgári jog vagy a kereskedelmi jog vonatkozik-e. A polgári jog alapján a késedelmi kamat nem lehet magasabb mértékű a törvényben meghatározottnál (azaz ennél alacsonyabb mértékben megállapodhatnak a felek), szerződéses megállapodás hiányában pedig a hitelező erre irányuló követelése esetén automatikusan a törvényes kamatmértékben rögzül a késedelmi kamat. A kereskedelmi jog szerint a késedelmi kamat a törvényes kamatnál magasabb vagy alacsonyabb is lehet, és a törvényes kamat kizárólag szerződéses megállapodás hiányában érvényesül.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A polgári törvénykönyv 517. cikkének (2) bekezdése alapján a késedelmi kamat törvényes mértékét a 87/1995. sz. rendelet (nariadenie č. 87/1995 Z.z.) úgy határozza meg, hogy a késedelmi kamatláb az Európai Központi Banknak a tartozás megfizetésével való késedelembe esés első napján érvényes alapkamatlábát öt százalékponttal haladja meg. Az EKB alapkamatlábhoz (azaz a fő refinanszírozási műveletek kamatlábához) ennélfogva öt százalékpontot kell hozzáadni. Az EKB egyes időszakokra vonatkozó kamatlábai elérhetők: A link új ablakot nyit meghttps://www.nbs.sk/en/statistics/financial-markets/interest-rates/interest-rates-of-the-ecb. A késedelembe esés első napján érvényes késedelmi kamat alkalmazandó a késedelem időszakára és az EKB alapkamat későbbi korrekciói a késedelmi kamatlábat nem érintik.

A kereskedelmi jogban a törvényes kamatot a kereskedelmi törvénykönyv 369. cikke szabályozza, amely szerint késedelem esetén a hitelező a szerződésben szereplő mértékben – bármely külön értesítési kötelezettség nélkül – késedelmi kamatot követelhet, feltéve, hogy törvényes és szerződéses kötelezettségeit teljesítette. A fentieknek megfelelően a kereskedelmi jogviszonyokban a késedelmi kamat szerződéssel módosítható. A késedelmi kamat mértékének azonban akkor is meg kell felelnie a tisztességes kereskedelem elveinek, ha arról a felek szerződésben állapodtak meg. Ellenkező esetben az ilyen megállapodásban foglalt jog nem védhető meg, vagyis a bíróság nem ítélheti meg a kamatot olyan mértékben, amely sérti az említett alapelveket, akkor sem, ha a kamatlábról a felek szerződésben állapodtak meg. További kivételt képez a fogyasztói szerződés alapján fennálló tartozás, amelynek esetében a fogyasztó az adós és a késedelmi kamat nem haladhatja meg a polgári jogban meghatározott összeget.

A kereskedelmi törvénykönyv 369. cikke alapján, amennyiben a felek késedelmi kamatlábban nem állapodtak meg, az adós a késedelmi kamatot a szlovák kormány által a 21/2013. sz. rendeletben (nariadenie č. 21/2013 Z.z.) meghatározott mértékben köteles megfizetni. A jogi szabályozás fix és változó késedelmi kamatot tesz lehetővé. A fix kamatláb a késedelembe esés első napján érvényes EKB alapkamatláb kilenc százalékponttal növelt mértéke; ez a kamatláb a tartozás megfizetésével való késedelem időszakára alkalmazandó és az EKB alapkamatláb esetleges későbbi korrekciói nem érintik a késedelmi kamat mértékét (ezért hívják ezt a késedelmi kamatot fix kamatnak). A fix kamat helyett a hitelező ugyanakkor változó késedelmi kamatot követelhet az adóstól és ennélfogva kérheti, hogy az adós a késedelmi kamatot az adott naptári félév első napján érvényes EKB alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékében fizesse meg. Amennyiben a hitelező változó késedelmi kamatot követel, a kamatszámítás e módszere (nem a késedelem bekövetkezésekor meghatározott mérték, hanem a kamatláb meghatározásának módja) alkalmazandó a tartozás törlesztési késedelmének időszakára. A változó késedelmi kamat ennélfogva azt jelenti, hogy a késedelmi kamatláb az adott naptári félév első napján, azaz január 1-jén vagy július 1-jén érvényes EKB alapkamat változásaival összhangban változhat. Az EKB egyes időszakokra vonatkozó kamatlábai elérhetők: A link új ablakot nyit meghttps://www.nbs.sk/en/statistics/financial-markets/interest-rates/interest-rates-of-the-ecb.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A késedelmi kamat számításának módszerét a jogszabályok egyértelműen és érthetően határozzák meg. Az aktuális késedelmi kamatlábat a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztériuma teszi közzé (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) (A link új ablakot nyit meghttps://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Aktualna-sadzba-zakonnych-urokov-z-omeskania/Uvod.aspx). Ez informálisan elérhető a A link új ablakot nyit meghttp://www.najpravo.sk/ weboldalon is, amelyet a szlovák hitelezők, adósok és ügyvédeik gyakran igénybe vesznek. Ez a weboldal a késedelmi kamat könnyű meghatározását teszi lehetővé kifejezetten e célból kialakított számológép használata révén.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A fenti linkeken felül a vonatkozó jogi szabályozás (a polgári és kereskedelmi törvénykönyv), valamint rendeletek (87/1995. és 21/2013. sz. rendeletek) hatályos szövege is megtalálható a A link új ablakot nyit meghttp://www.zbierka.sk/ és A link új ablakot nyit meghttps://www.slov-lex.sk/domov weboldalakon.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 10/02/2020