Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Succesiunile

Reglementările naționale în materie succesorală diferă considerabil de la un stat membru la altul (cu privire la calitatea de moștenitor, cotele-părți și rezerva succesorală, limitele libertății de a dispune prin testament, administrarea masei succesorale, răspunderea moștenitorilor pentru datoriile succesiunii etc.). În cazurile de succesiune transfrontalieră, este imperativ să se stabilească ce instanță este competentă să dezbată moștenirea și ce lege se aplică.


Un pas important pentru facilitarea succesiunilor transfrontaliere a fost adoptarea, la 4 iulie 2012, a unor noi norme la nivelul Uniunii Europene (UE), care vor ușura gestionarea de către cetățeni a aspectelor juridice ale unei succesiuni testamentare sau legale internaționale. Aceste noi norme se aplică succesiunilor persoanelor decedate după data de 17 august 2015, inclusiv.

Prin adoptarea Linkul se deschide într-o fereastră nouăregulamentului se va garanta faptul că succesiunile sunt tratate în mod coerent, în temeiul unei singure legislații și de către o singură autoritate. În principiu, instanțele judecătorești din statul membru în care cetățenii și-au avut ultima reședință obișnuită vor fi competente să dezbată succesiunea și se va aplica legislația acestui stat membru. Cu toate acestea, cetățenii pot opta ca legea țării a căror cetățenie o dețin să fie cea care să se aplice succesiunii lor. Prin aplicarea unei singure legi de către o singură autoritate în cazul unei succesiuni transfrontaliere se evită proceduri paralele și hotărâri judecătorești eventual contradictorii. De asemenea, regulamentul asigură faptul că hotărârile pronunțate într-un stat membru sunt recunoscute în întreaga UE, fără să fie nevoie de nicio procedură specială.

Regulamentul introduce și un certificat european de moștenitor (CEM). Acesta este un document eliberat de către autoritatea care se ocupă de succesiune pentru uzul moștenitorilor, legatarilor, executorilor testamentari sau al administratorilor succesiunii în scopul dovedirii statutului și al exercitării drepturilor sau a competențelor lor în alte state membre. Odată emis, CEM va fi recunoscut în toate statele membre, fără a fi necesară nicio altă procedură specială.

La data de 9 decembrie 2014, Comisia a adoptat un Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulament de punere în aplicare care stabilește formularele ce pot fi folosite în temeiul Regulamentului privind succesiunile (disponibile aici în format WordWord(317 Kb)ro și PDFPDF(608 Kb)ro). Printre aceste formulare se numără certificatul european de moștenitor (în format WordWord(196 Kb)ro și PDFPDF(383 Kb)ro). Aceste formulare pot fi utilizate începând cu 17 august 2015. În viitorul apropiat, portalul e-justiție va oferi posibilitatea de a completa formularele online.

Danemarca, Irlanda și Regatul Unit nu iau parte la regulament. Ca urmare, succesiunile dezbătute de către autoritățile din aceste trei state membre vor continua să fie supuse normelor naționale.

Notificările oficiale ale statelor membre care participă cărora li se aplică regulamentul sunt disponibile aici: notificări privind articolul 78PDF(453 Kb)ro și notificări privind articolul 79PDF(264 Kb)ro.

Aspectele legate de taxele de succesiune sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului.

Pentru a consulta fișele informative privind legislația și procedurile naționale în materie de succesiuni în fiecare stat membru, puteți face clic pe drapelul țării respective de pe această pagină. Fișele au fost pregătite de Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE-civilă) în colaborare cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE).


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 06/10/2015