Dedovanje

Obnovi

Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) št. 650/2012


Splošne informacije

Povezava se odpre v novem oknuUredba (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju državljanom olajšuje urejanje pravnih vprašanj v zvezi z mednarodnim dedovanjem.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem, Irskem in v Združenem kraljestvu.

Uredba se uporablja za dedovanje po osebah, ki umrejo 17. avgusta 2015 ali po tem datumu. Zagotavlja, da določeno zapuščinsko zadevo usklajeno obravnava en sam pristojni organ v skladu s pravom ene države članice, državljani pa lahko izberejo, da se za njihovo dedovanje uporabi pravo države, katere državljani so.

Uredba prav tako uvaja evropsko potrdilo o dedovanju. To je dokument, ki ga izda organ, ki obravnava zapuščinsko zadevo, z njim pa lahko dediči, volilojemniki, izvršitelji oporok in upravitelji zapuščine dokazujejo svoj status ter uveljavljajo pravice in pooblastila v drugih državah članicah brez kakršnega koli posebnega postopka.

Komisija je 9. decembra 2014 sprejela Povezava se odpre v novem oknuIzvedbeno uredbo, ki določa obrazce, ki se uporabljajo v skladu z uredbo o dedovanju:

Word Word(289 Kb)sl

PDF PDF(744 Kb)sl

Evropski portal e-pravosodje omogoča spletno izpolnjevanje in pripravo obrazca V v obliki PDF (evropsko potrdilo o dedovanju).

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 11/12/2018