Öröklés

A 650/2012/EU rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok


Általános információk

Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a közokiratok elfogadásáról szóló, 2012. július 4-i A link új ablakot nyit meg650/2012/EU rendelet célja, hogy a polgárok számára megkönnyítse a nemzetközi öröklési ügyek kezelését.

A rendelet Dánia, Írország és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi uniós tagállamban alkalmazandó.

A 2015. augusztus 17-én vagy azt követően elhunyt személyek utáni öröklésre alkalmazandó rendelet biztosítani fogja, hogy egy adott öröklési üggyel koherens módon egyetlen hatóság foglalkozzon, egyetlen jogi szabályozás alapján; egyúttal azt is lehetővé teszi a polgárok számára, hogy az állampolgárságuk szerinti állam jogát válasszák az utánuk történő öröklésre alkalmazandó jogként.

A rendelet bevezeti az európai öröklési bizonyítványt is; ezt a dokumentumot az öröklési ügyben eljáró hatóság állítja ki az örökösök, hagyományosok, végrendeleti végrehajtók és hagyatéki gondnokok számára annak érdekében, hogy más tagállamokban külön eljárás nélkül bizonyíthassák jogállásukat, valamint gyakorolhassák jogaikat és hatásköreiket.

A Bizottság 2014. december 9-én elfogadta az öröklési rendelet alapján használandó formanyomtatványokat létrehozó A link új ablakot nyit megvégrehajtási rendeletet.

Word Word(264 Kb)hu

PDF PDF(751 Kb)hu

Az európai igazságügyi portál lehetővé teszi, hogy felületén online kitöltse és létrehozza az V. formanyomtatvány (európai öröklési bizonyítvány) PDF-változatát.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 11/12/2018

Öröklés - Belgium


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság: az elsőfokú bíróság

Az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni jogorvoslati kérelem esetén:

– kifogás esetén: az elsőfokú bíróság

– fellebbezés esetén: a fellebbviteli bíróság

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A Semmítőszék (Cour de Cassation) az ítélet jogszerűségével kapcsolatos kérelmeket bírálja el. Ténykérdésben nem foglal állást. A felülvizsgálati kérelem elbírálására irányuló eljárás különleges eljárás. A Semmítőszék kizárólag azt vizsgálja, hogy valamely, jogerős ítélet (azaz az összes rendes jogorvoslati lehetőség – például fellebbezés vagy kifogás – kimerítését követően meghozott ítélet) törvénybe vagy jogszabályba ütközik-e. Amennyiben ez a helyzet, a Semmítőszék megsemmisíti az ítéletet, és az ügyet visszautalja egy másik bírósághoz. Ennek a bíróságnak ezt követően új érdemi határozatot kell hoznia az ügyben (megsemmisítés utáni visszautalás).

Cour de Cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

A 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására illetékes hatóságok a közjegyzők.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A 2013. július 13-i törvény létrehozta a Családjogi Bíróságot, amely az elsőfokú bíróság egyik tagozata. Az új törvény a bírósági eljárások egyszerűsítése és a költségek csökkentése céljából általános szabályként bevezette, hogy az eljárásokat keresetlevéllel kell megindítani. Számos ügyben azonban továbbra is lehetőség van az eljárás idézés útján történő megindítására, ami lehetővé teszi a felperesnek számára, hogy nagyobb ráhatása legyen a bíróság előtti eljárás tényleges megindulásának időpontjára.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 10/04/2019

Öröklés - Bulgária


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Az Európai Unió más tagállamában hozott bírósági határozat vagy egyéb jogi aktus végrehajtása iránti kérelmet az adós állandó lakóhelye illetve székhelye, vagy a végrehajtás helye szerint illetékes regionális bíróságon kell benyújtani (a polgári perrendtartás 627e. cikkének (1) bekezdése).

A területileg illetékes bíróságot a honlapon található keresőmotor segítségével találhatja meg.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az elsőfokú bíróság határozata ellen a szófiai fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani (a polgári perrendtartás 627e. cikke (6) bekezdésének első mondata)

A szófiai fellebbviteli bíróság határozata ellen további fellebbezésnek van helye, amelyet a Legfelsőbb Semmitőszékhez lehet benyújtani (a polgári perrendtartás 627e. cikke (6) bekezdésének második mondata).

A fellebbezési és felülvizsgálati eljárásokra vonatkozó bolgár polgári eljárásjogi rendelkezéseket a polgári perrendtartás 20. és 22. fejezete tartalmazza.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Azokban az esetekben, amikor a 650/2012/EU rendelet 4., 7., 10. és 11. cikke alapján bolgár bíróság nemzetközi joghatósággal rendelkezik, az európai öröklési bizonyítvány kibocsátása iránti kérelmet az elhunyt utolsó állandó lakóhelye – vagy, ennek hiányában utolsó bulgáriai lakcíme – alapján illetékes körzeti bírósághoz kell benyújtani. Bulgáriai lakcím hiányában a kérelmet a Szófiai Körzeti Bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 627f. cikkének (1) bekezdése).

A területileg illetékes körzeti bíróságot a honlapon található keresőmotor segítségével találhatja meg.

Európai öröklési bizonyítvány kibocsátására más hatóságnak nincs hatásköre.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Az európai öröklési bizonyítvánnyal szemben, vagy kibocsátásának megtagadásával szemben az illetékes regionális bírósághoz lehet fellebbezni a kézbesítés dátumától számított egy hónapon belül. Hibás, vagy megalapozatlanul kibocsátott európai öröklési bizonyítvány esetén a bíróság a határozatot teljes egészében vagy részben megsemmisíti, és az ügyet kötelező erejű iránymutatásokkal együtt visszautalja az elsőfokú bírósághoz (a polgári perrendtartás 627f. cikkének (3) bekezdése).

Az európai öröklési bizonyítvány kijavítása vagy módosítása tárgyában hozott határozatokkal, vagy annak visszavonásával szemben az illetékes regionális bírósághoz lehet fellebbezni a kézbesítés dátumától számított két héten belül. Abban az esetben, ha a kibocsátott európai öröklési bizonyítvány hibás, vagy az európai öröklési bizonyítvány kijavításának, módosításának vagy visszavonásának megtagadása megalapozatlan volt, a bíróság a határozatot teljes egészében vagy részben megsemmisíti, és az ügyet kötelező erejű iránymutatásokkal együtt visszautalja az elsőfokú bírósághoz (a polgári perrendtartás 627g. cikkének (1) bekezdése).

A körzeti bíróságnak az európai öröklési bizonyítvány érvényességének felfüggesztéséről hozott határozata ellen a regionális bírósághoz lehet fellebbezni egy héten belül (a polgári perrendtartás 627h. cikke).

A 650/2012/EU rendeletben, vagy a polgári perrendtartásnak az európai öröklési bizonyítvány kibocsátására irányuló eljárásra vonatkozó különös szabályaiban nem szabályozott kérdésekre a perenkívüli eljárásokra vonatkozó általános rendelkezések irányadók (a polgári perrendtartás 49. fejezete).

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Bulgáriában kizárólag a bíróságok felelnek meg a „bíróság” 3. cikk (2) bekezdése szerinti fogalmának.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 11/04/2019

Öröklés - Csehország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A rendelet 45. cikkének (1) bekezdése szerint a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmeket a járási bíróság (okresní soud ) (Prágában az illetékes kerületi bíróság – obvodní soud, Brnoban pedig a Városi Bíróság – Městský soud) bírálja el.

A rendelet 50. cikkének (2) bekezdése szerint a végrehajthatóvá nyilvánításra irányuló kérelem tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslat kérdésében a megyei bíróság (krajsky soud) (Prágában a Városi Bíróság – Městský soud) határoz. A jogorvoslatot ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek a határozata ellen a fellebbezést benyújtották.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az alábbi rendkívüli jogorvoslati kérelmek nyújthatók be:

– megsemmisítés iránti kérelem (žaloba pro zmatečnost)

– perújítás (žaloba na obnovu řízení)

– felülvizsgálat (dovolání)

Valamennyi fent említett rendkívüli jogorvoslatot ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a kérelemről első fokon határozott.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Európai öröklési bizonyítványt kizárólag bíróság állíthat ki. Amennyiben az öröklési eljárás még folyamatban van, a bíróság megbízottja jár el, akit a bíróság a különleges bírósági eljárásokról szóló 292/2013 Sb. törvény 100. §-ának (1) bekezdése szerint bíz meg az öröklési eljárással kapcsolatos feladatokkal.

Amennyiben az öröklési eljárás lezárását követően az európai öröklési bizonyítvány kijavítására, módosítására vagy visszavonására van szükség, ez a feladatot a közjegyző, mint a bíróság megbízottja nem végezheti el, mivel megbízatása lejárt és hatásköre megszűnt.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A megyei bíróság (krajsky soud) (Prágában a Városi Bíróság – Městský soud) határoz arról a jogorvoslatról, amely iránti kérelmet az azon bíróság által megbízott közjegyzőhöz vagy járási bírósághoz nyújtották be, amelynek a határozata ellen a fellebbezést benyújtották.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

A különleges bírósági eljárásokról szóló 292/2013 Sb. törvény 100. §-ának (1) bekezdése szerint az öröklési eljárással kapcsolatos elsőfokú bírósági feladatokat – egyéb rendelkezések hiányában – bírósági megbízottként közjegyző végzi.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 21/06/2019

Öröklés - Németország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

– tartományi bíróság (Landgericht)

– tartományi felsőbíróság (Oberlandesgericht)

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

További jogorvoslat

– szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof – BGH)

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

  • Helyi bíróság (Amtsgericht)
  • Baden-Württemberg: A helyi bíróság mellett működő jegyzőség (Amtsnotariat)

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

– tartományi felsőbíróság (Oberlandesgericht)

A jogorvoslat iránti kérelmet onnantól számított egy hónapon belül kell előterjeszteni, hogy a jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult személy tudomást szerzett a határozatról. E határidő két hónapra hosszabbodik, amennyiben az érintett személy szokásos tartózkodási helye külföldön található. A jogorvoslati kérelmet írásban vagy a bíróságon írásban rögzített szóbeli nyilatkozat formájában kell előterjeszteni, és abban jogi és ténybeli kérdésekre egyaránt lehet hivatkozni. A jogorvoslati kérelmet automatikusan továbbítják a tartományi felsőbíróság részére. A tartományi felsőbíróság az ügyet maga bírálja el, vagy pedig azt visszautalja az alsóbb fokú bíróság elé, és e bíróságot a tartományi felsőbíróság álláspontjának figyelembevételével való határozathozatalra utasítja.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Nem alkalmazandó.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 12/04/2019

Öröklés - Észtország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Észtországban a rendelet 45. cikkének (1) bekezdése értelmében a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására a megyei bíróságok rendelkeznek hatáskörrel. Észtországban négy megyei bíróság található: Harju, Pärnu, Tartu és Viru megyei bíróság. A megyei bíróságokkal való kapcsolatfelvételre vonatkozó információk a bíróságok A link új ablakot nyit meghonlapján találhatók.

Észtországban a rendelet 50. cikkének (2) bekezdése értelmében a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálása tárgyában hozott határozatok ellen körzeti bíróságokhoz lehet fellebbezni. Észtországban két körzeti bíróság található: A tallini és a tartui körzeti bíróság. A körzeti bíróságokkal való kapcsolatfelvételre vonatkozó információk a bíróságok A link új ablakot nyit meghonlapján találhatók.

A körzeti bírósághoz intézett fellebbezést a megtámadott határozatot hozó megyei bírósághoz kell benyújtani

A Harju és Pärnu megyei bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezések tárgyában a tallini körzeti bíróság jár el másodfokú bíróságként. A Tartu és Viru megyei bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezések tárgyában a tartui körzeti bíróság jár el másodfokú bíróságként.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az ilyen eljárások tárgyában Észtországban a Legfelsőbb Bíróság rendelkezik hatáskörrel. A körzeti bíróság határozata ellen a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni. A fellebbezés kizárólag arra a tényre alapítható, hogy a körzeti bíróság a határozatának meghozatala során valamilyen anyagi jogi rendelkezést helytelenül alkalmazott vagy súlyos eljárási hibát vétett, és ennek következtében hibás határozatot hozott.

A kapcsolatfelvételre vonatkozó információk a Legfelsőbb Bíróság A link új ablakot nyit meghonlapján találhatók.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Észtországban az öröklési bizonyítványt a rendelet 64. cikke értelmében a közjegyzők állítják ki. Az Észtországban működő összes kinevezett közjegyző elérhetőségére vonatkozó naprakész információk a Közjegyzői Kamara A link új ablakot nyit meghonlapján találhatók, vagy a Közjegyzőt keresek funkcióval kereshetők.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Az ilyen eljárások tárgyában Észtországban a megyei bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

A közjegyző által kibocsátott európai öröklési bizonyítványt ahhoz a megyei bírósághoz benyújtott kérelemmel lehet megtámadni, amelynek illetékességi területén az európai öröklési bizonyítványt kibocsátó közjegyző működik. A megyei bíróság a kérelem tárgyában határozatot hoz.

A megyei bíróság határozata ellen a körzeti bírósághoz, a körzeti bíróság határozata ellen pedig a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Észtországban nem működik ilyen hatóság.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 15/04/2019

Öröklés - Görögország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A 45. cikk (1) bekezdésének értelmében a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására a végrehajtással érintett fél lakóhelye szerinti körzetben található elsőfokú bíróság egyesbírája [Μονομελές Πρωτοδικείο] rendelkezik hatáskörrel. Amennyiben az érintett személy nem rendelkezik lakóhellyel, a tartózkodási hely irányadó; tartózkodási hely hiányában pedig az ország fővárosában működő elsőfokú bíróság egyesbírája jár el (a polgári perrendtartás 905. cikkének (1) bekezdése).

A 45. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmek elbírálására annak a fellebbviteli bíróságnak az egyesbírája [Μονομελές Εφετείο] rendelkezik hatáskörrel, amelynek illetékességi területén a kérelmet első fokon elbíráló bíróság működik.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az 51. cikk szerinti fellebbezések tárgyában (a fellebbviteli bíróság egyesbírája által) hozott határozatokat a Legfelsőbb Bíróság [Άρειος Πάγος] előtt lehet megtámadni.

A végrehajthatóságot az elsőfokú bíróság egyesbírája állapítja meg a felek meghallgatása nélkül (a polgári perrendtartás 740–781. cikke).

A fellebbviteli bíróság egyesbírájának fent említett határozatával szembeni fellebbezéseket a fellebbviteli bíróság egyesbírája bírálja el kontradiktórius eljárásban (a polgári perrendtartás 524. cikke).

Ez a határozat a polgári perrendtartás 559. cikkében szereplő okok alapján helyezhető hatályon kívül.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Annak a járásnak a területén működő járási polgári bíróság [Ειρηνοδικείο], ahol a halál időpontjában az elhunyt lakóhelye volt; amennyiben az érintett személy nem rendelkezett lakóhellyel, a tartózkodási helye irányadó; tartózkodási hely hiányában pedig az ország fővárosában működő járási polgári bíróság rendelkezik hatáskörrel (a polgári perrendtartás 30. és 810. cikke).

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A. – Az öröklési bizonyítvány kiadását elrendelő határozattal szemben a rendelet 72. cikkének (1) bekezdése értelmében fellebbezésnek van helye, amelyet a járási polgári bíróság szerinti járás területén működő elsőfokú bíróság tanácsához [Πολυμελούς Πρωτοδικείου] kell benyújtani (a polgári perrendtartás 18. cikkével összefüggésben értelmezett 824. cikkének (1) bekezdése).

B. – Az öröklési bizonyítvány visszavonását elrendelő, azt érvénytelennek nyilvánító, módosító, vagy visszavonó határozattal szemben a rendelet 71. cikke, valamint 73. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében fellebbezést csak harmadik fél nyújthat be a hagyatéki bírósághoz, amely annak a járásnak a területén működő járási polgári bíróság [Ειρηνοδικείο], ahol a halál időpontjában az elhunyt lakóhelye, vagy annak hiányában, tartózkodási helye volt; tartózkodási hely hiányában pedig az ország fővárosában működő járási bíróság rendelkezik hatáskörrel (a polgári perrendtartás 1965. cikkével összefüggésben értelmezett 823. és 824. cikke).

A fellebbviteli eljárás (fenti A. pont) vonatkozásában lásd a polgári perrendtartás 495–500., és 511–537. cikkét.

A harmadik fél által kezdeményezhető eljárás (fenti B. pont) vonatkozásában lásd a polgári perrendtartás 583–590. cikkét.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Az öröklési ügyekben hatáskörrel rendelkező jogi szakemberek a közjegyzők.

A közjegyzők eljárása felett az igazságügyi hatóság (az elsőfokú bíróság illetékességi területén működő ügyész – Εισαγγελέα Πρωτοδικών) ellenőrzést gyakorol.

A közjegyzők nem javadalmazott köztisztviselők, akik jogosultak közokiratnak minősülő, fokozott bizonyító erejű, bizonyított keltezésű és végrehajtható okiratok készítésére.

Tevékenységük gyakorlása során a közjegyzők a jogszabályok alkalmazása által egyidejűleg védik az állam és a felek érdekeit, magas szintű egyetemi képzettséggel rendelkező jogászként jogbiztonságot nyújtanak az érintettek számára, és elejét veszik az esetleges pereskedésnek.

A közjegyzők és az általuk készített okiratok említett jellegzetességei jól mutatják, hogy a közjegyzők aktív és hatékony szerepet játszanak a megelőző jellegű igazságügyi feladatok ellátásában, és biztosítják az előttük megjelenő felek jogainak védelmét.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 16/04/2019

Öröklés - Spanyolország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem elbírálására annak a félnek a lakóhelye szerinti elsőfokú bíróság (Juzgado de Primera Instancia) rendelkezik joghatósággal, akire a határozat elismerése vagy végrehajtása iránti kérelem vonatkozik, vagy pedig azon végrehajtási hely szerinti elsőfokú bíróság, ahol a határozatot alkalmazni kell.

A polgári eljárásról szóló 1/2000 törvény (Ley de Enjuiciamiento Civil) huszonhatodik záró rendelkezésének 2. szabálya, amint azt a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 29/2015 törvény (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) második záró rendelkezése megfogalmazta.

A határozatokkal szemben jogorvoslat terjeszthető elő. A jogorvoslatok elbírálására a tartományi bíróság (Audiencia Provincial) rendelkezik joghatósággal.

A polgári eljárásról szóló 1/2000 törvény huszonhatodik záró rendelkezésének 5. szabálya, amint azt a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 29/2015 törvény második záró rendelkezése megfogalmazta.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások a szóban forgó törvény alapján a következők: rendkívüli jogorvoslati kérelem eljárási szabálysértés miatt (recurso extraordinario por infracción procesal) és semmisségi panasz (recurso de casación).

A polgári eljárásról szóló 1/2000 törvény huszonhatodik záró rendelkezésének 5. szabálya, amint azt a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 29/2015 törvény második záró rendelkezése megfogalmazta.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az egyes ügyekben a bizonyítványt az illetékes bíróság vagy közjegyző állítja ki.

a) A bíróság által kiállított európai öröklési bizonyítványt a 650/2012/EU rendelet 67. cikke alapján önálló végzésben (mediante providencia) bocsátják ki a szóban forgó rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott formanyomtatványon benyújtott bizonyítvány iránti kérelem alapján.

Az európai öröklési bizonyítvány kiállítására az öröklés tárgyában eljárt, illetve eljáró bíróság rendelkezik joghatósággal. A kérelmező kap egy példányt a kiállított bizonyítványból.

b) Erre irányuló kérelem esetén az öröklést részben vagy egészben megállapító illetékes közjegyző, vagy, adott esetben, a jogi képviselő vagy a helyettese felel a 650/2012/EU rendelet 62. cikke szerinti bizonyítvány kiállításáért a szóban forgó rendelet 67. cikkében hivatkozott formanyomtatvány felhasználásával.

A polgári eljárásról szóló 1/2000 törvény huszonhatodik záró rendelkezésének 11. és 14. szabálya, amint azt a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 29/2015 törvény második záró rendelkezése megfogalmazta.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

a) Az európai öröklési bizonyítvány módosítására, visszavonására vagy a bíróság általi kiállításának megtagadására irányuló eljárás tekintetében önálló határozatot (mediante auto) kell hozni, amely ugyanazon bíróság (en única instancia) előtt kezdeményezett felülvizsgálat (recurso de reposición) útján támadható meg.

b) Amennyiben a közjegyző megtagadja az európai öröklési bizonyítvány kijavítását, módosítását, visszavonását vagy kiállítását, a közjegyző székhelye szerint illetékes elsőfokú bíróság előtt felülvizsgálat kezdeményezhető, amelyet egyszerűsített szóbeli eljárás (trámites del juicio verbal) keretében folytatnak le.

A polgári eljárásról szóló 1/2000 törvény huszonhatodik záró rendelkezésének 12., 13., 15. és 16. szabálya, amint azt a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 29/2015 törvény második záró rendelkezése megfogalmazta.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

A jegyzék a közjegyzőket tartalmazza, akik felveszik a törvényes örökösök nyilatkozatát, eljárnak a bíróhoz benyújtandó beadványok esetén, ellenőrzik, felnyitják és közjegyzőileg hitelesítik a lezárt, holografikus vagy szóbeli végrendeleteket, valamint elkészítik a hagyatéki leltárt.

A közjegyzőkről szóló törvény (Ley del Notariado) 55., 56., 57–65., 67. és 68. cikke, amint azt a peren kívüli eljárásokról szóló, 2015. július 2-i 15/2015 törvény (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) tizenegyedik záró rendelkezése megfogalmazta.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 17/04/2019

Öröklés - Franciaország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A 45. cikkben hivatkozott kérelmeket az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (tribunal de grande instance) hivatalvezetőjéhez (directeur des services de greffe judiciaire) kell benyújtani (a polgári perrendtartás [code de procédure civile] 509-1. és 509-2. cikke), amennyiben azok bírósági határozathoz vagy bírósági egyezséghez kapcsolódnak, továbbá a közjegyzői kamara (chambre des notaires) elnökéhez, annak távollétében vagy munkaképtelensége esetén az őt helyettesítő személyhez, amennyiben közokirattal kapcsolatosak (a polgári perrendtartás 509-3. cikke).

Az 50. cikk (2) bekezdésében hivatkozott jogorvoslati iránti kérelmeket az általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnökéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509-9. cikke).

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnöke által hozott jogerős határozatot csak jogkérdésben benyújtott fellebbezéssel lehet megtámadni (pourvoi en cassation) a Semmítőszék (Cour de cassation) előtt.

A jogkérdésben benyújtott fellebbezés jogalapja többféle lehet (jogellenes ítélet, hatalommal való visszaélés, hatáskör hiánya, jogalap hiánya, indokolás hiánya, ellentmondó ítéletek stb.), de a bíróság minden esetben a jogszabály alkalmazásának felülvizsgálatára korlátozza tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a Semmítőszék megvizsgálja, hogy az ítélet nem sértett vagy hagyott-e figyelmen kívül valamilyen jogszabályt, de nem mérlegeli ismét az ügy érdemi részét.

Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az európai öröklési bizonyítványt a közjegyzők állítják ki (a polgári perrendtartás 1381-1. cikke).

A Közjegyzők Legfelsőbb Tanácsa (Conseil supérieur du notariat) a közjegyzői szakma franciaországi felügyeleti szerve.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kapcsolat: http://www.notaires.fr/fr

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A 72. cikkben szereplő jogorvoslati kérelmet a közjegyző hivatalának székhelye szerint illetékes általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnökéhez lehet benyújtani (a polgári perrendtartás 1381-4. cikke).

A kérelmet az európai öröklési bizonyítvány hiteles másolatának kibocsátásáról vagy az arról szóló értesítéstől, illetve az európai öröklési bizonyítvánnyal kapcsolatos ítélet kézhezvételétől számított tizenöt napon belül lehet benyújtani.

Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnöke jogerős határozatot hoz a kérelemről. A kérelmezőt, a bizonyítványt kibocsátó közjegyzőt és adott esetben az európai öröklési bizonyítványt kérelmező felet (amennyiben személye eltér a kérelmezőtől) meghallgatja vagy idézi. A közjegyzőt tájékoztatják a határozatról.

Amennyiben az általános hatáskörű elsőfokú bíróság elnöke a bizonyítvány kibocsátását, kijavítását vagy módosítását rendeli el, megteszi a szükséges lépéseket vagy ezek megtételét előírja a közjegyzőnek.

Ha a bíróság elnöke az európai öröklési bizonyítvány visszavonását vagy joghatásai felfüggesztését rendeli el, a közjegyző haladéktalanul tájékoztat minden olyan felet, akinek a részére hiteles másolatot bocsátott ki. A bizonyítványról a joghatásai felfüggesztésének időtartama alatt további hiteles másolat nem állítható ki.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Nem alkalmazandó.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 18/04/2019

Öröklés - Horvátország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Az illetékes városi bíróságok neve és elérhetőségei az európai e-igazságügyi portálon található bírósági adatbázisban találhatók.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az elsőfokú bíróság (közjegyzői határozat elleni jogorvoslati kérelem tárgyában hozott) határozatai elleni fellebbezést a határozat kézbesítési napját követő tizenöt napon belül kell benyújtani.

A benyújtott fellebbezés alapján az elsőfokú bíróság saját hatáskörében módosíthatja a vitatott határozatot új határozat meghozatalával. Ha az elsőfokú bíróság nem módosítja határozatát, a fellebbezést továbbítja a másodfokú bírósághoz (amely akár késedelmes fellebbezést is mérlegelhet, amennyiben ez nem sérti az egyéb felek jogait).

Meg kell jegyezni, hogy bármely jogos érdekkel rendelkező személy polgári peres úton kijavítást kérelmezhet minden, az öröklésről szóló határozatban szereplő vélelmezett hibával kapcsolatosan, hacsak ezt a személyt az öröklésről szóló határozat jogereje nem köti (az öröklésről szóló törvény 232. cikke).

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az öröklésről szóló törvénnyel összhangban a kerületi bíróságok és a bíróság megbízásából eljáró közjegyzők rendelkeznek hatáskörrel európai öröklési bizonyítványok kiállítására.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A 650/2012/EU rendeletet végrehajtó törvény 7. cikke lehetővé teszi a közjegyző által kiállított európai öröklési bizonyítvány (a továbbiakban: a bizonyítvány) elleni jogorvoslati kérelem benyújtását, amelyről a kerületi bíróság határoz. Lehetővé teszi továbbá a kerületi bíróság által kiállított bizonyítvány vagy a kerületi bíróság által bizonyítvány kiállításról vagy a kiállítás megtagadásáról szóló határozat elleni fellebbezés benyújtását. A fellebbezésről a megyei bíróság határoz.

A bizonyítványt az azt kiállító kerületi bíróság vagy közjegyző javíthatja ki, módosíthatja vagy vonhatja vissza, hivatalból vagy bármely, jogos érdekét bizonyító fél kérésére. A 650/2012/EU rendeletet végrehajtó törvény 9. cikke lehetővé teszi a közjegyző által kiállított bizonyítvány kijavításáról, módosításáról vagy visszavonásáról szóló határozata elleni jogorvoslati kérelem benyújtását, amelyről a kerületi bíróság határoz. Ezen túlmenően lehetővé teszi a kerületi bíróságnak a bizonyítvány kijavításáról, módosításáról vagy visszavonásáról szóló határozata elleni fellebbezés benyújtását. A fellebbezésről a megyei bíróság határoz.

A 650/2012/EU rendelet 73. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a bizonyítvány joghatásainak felfüggesztésére irányuló kérelemről az a kerületi bíróság vagy közjegyző határoz, amely előtt a bizonyítvány módosítása vagy visszavonása elbírálás előtt van. A közjegyzőnek a bizonyítvány joghatásainak felfüggesztéséről szóló határozata ellen jogorvoslati kérelemnek van helye, amelyről a kerületi bíróság határoz. A kerületi bíróságnak a bizonyítvány joghatásainak felfüggesztéséről szóló határozata ellen fellebbezés iránti kérelemnek van helye, amelyről a megyei bíróság határoz.

A fenti esetek mindegyikében az öröklésről hozott határozatokkal kapcsolatos eljárásokat és a határozatok elleni jogorvoslati kérelmek elbírálását szabályozó öröklésről szóló törvény rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a közjegyző által hozott határozatokkal kapcsolatos eljárásokra és a határozatok elleni jogorvoslatokra, valamint a kerületi bíróság határozatai elleni fellebbezésekre.

Az öröklésről szóló törvény értelmében az öröklési ügyekben a közjegyző által a bíróság megbízása alapján elfogadott határozat elleni jogorvoslati kérelmet a határozat feleknek történő kézbesítésének időpontját követő nyolc napon belül kell benyújtani. A jogorvoslati kérelmet a közjegyzőhöz kell benyújtani, aki köteles azt késedelem nélkül az illetékes kerületi bírósághoz továbbítani a vonatkozó aktával együtt. A jogorvoslatról egyesbíró határoz. A késedelmes, hiányos vagy elfogadhatatlan jogorvoslati kérelmet a bíróság elutasítja. Amikor a bíróság a közjegyző által hozott határozat elleni jogorvoslati kérelemről dönt, a határozatot fenntarthatja vagy részben vagy egészben hatályon kívül helyezheti. A bíróság saját hatáskörben határoz arról, hogy a határozat mely részét helyezi hatályon kívül vagy tartja fenn. A közjegyző határozatát részben vagy egészben hatályon kívül helyező bírósági határozat ellen fellebbezés nem nyújtható be.

Az öröklésről szóló törvény lehetővé teszi az elsőfokú bíróság határozata elleni fellebbezés benyújtását. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítési napját követő tizenöt napon belül kell benyújtani az elsőfokú bírósághoz. A határidőn belül benyújtott fellebbezés alapján az elsőfokú bíróság saját hatáskörében új határozattal módosíthatja a vitatott határozatot, amennyiben ez nem sérti az egyéb felek eredeti határozaton alapuló jogait. Ha az elsőfokú bíróság nem módosítja határozatát, a fellebbezést továbbítja a másodfokú bírósághoz, függetlenül attól, hogy a fellebbezést a törvényes határidőn belül nyújtották-e be. Főszabályként a másodfokú bíróság csak a határidőben benyújtott fellebbezésről határoz. Ugyanakkor a késedelmes fellebbezést is mérlegelheti, amennyiben ez nem sérti az egyéb feleknek a vitatott határozaton alapuló jogait.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Horvátországban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kerületi bíróságokon kívül a közjegyzőkPDF(194 Kb)hr azok az öröklési ügyekben hatáskörrel rendelkező jogi szakemberek, akik igazságügyi hatóság felhatalmazása alapján vagy igazságügyi hatóság ellenőrzése alatt igazságszolgáltatási feladatokat látnak el az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 19/06/2019

Öröklés - Olaszország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Fellebbviteli bíróság (corte d’appello)

Valamennyi fellebbviteli bíróság elérhetőségei megtalálhatók a következő címen: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Kattintson a RICERCA gombra, majd válassza ki a „Corte d’Appello” lehetőséget a szűrőben a TIPO UFFICIO alatt (hagyja figyelmen kívül a többi mezőt).

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Legfelsőbb Semmítőszék (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Róma (RM)

Olaszország

Tel.: (+39) 06 68831

Fax: (+39) 06 6883423

Honlap http://www.cortedicassazione.it/

Helyi ünnepnap: június 29.

Az Olaszországban rendelkezésre álló eljárás a jogkérdésben való, megsemmisítés iránti fellebbezés (ricorso per cassazione).

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Közjegyzők

A közjegyzők (notai) elérhetőségei megtalálhatók a következő címen: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A polgári perrendtartás 739. cikke szerinti „panasz” (reclamo).

a)

A közjegyző székhelye szerinti bíróság szerinti rendes bíróság (tribunale), háromtagú bírói tanácsban (in composizione collegiale) eljárva.

b)

Valamennyi rendes bíróság elérhetőségei (tribunali) megtalálhatók a következő címen: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Kattintson a RICERCA gombra, majd válassza ki a „Tribunale” lehetőséget a szűrőben a TIPO UFFICIO alatt (hagyja figyelmen kívül a többi mezőt).

c)

A polgári perrendtartás 739. cikke szerinti panaszt kérelem útján kell benyújtani a rendes bírósághoz, amely gyorsított eljárásban, zárt ülésen (in camera di consiglio) dönt róla. A panaszt a kibocsátó hatóság határozatának közlésétől (comunicazione) számított tíz napos jogvesztő határidőn belül kell benyújtani amennyiben azt egy érintett fél ellen hozták. Egynél több fél esetében ezt a határidőt az értesítéstől (notificazione) kell számítani.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 19/04/2019

Öröklés - Ciprus


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok a kerületi bíróságok.

  • Nicosia kerületi bíróság

Cím: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Ciprus

Tel.: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212/22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limassol kerületi bíróság

Cím: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Ciprus

Tel.: (+357) 25806100/25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnaca kerületi bíróság

Cím: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Ciprus

Tel.: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Paphos kerületi bíróság

Cím: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Ciprus

Tel.: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagusta kerületi bíróság

Cím: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Ciprus

Tel.: (+357) 23730950/23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A ciprusi jog nem rendelkezik a Legfelsőbb Bíróság (Ανωτάτου Δικαστηρίου) által ilyen jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárásról.

Ugyanakkor ha egy végrehajthatóvá nyilvánításról szóló határozatot felsőbírósági leirat (Προνομιακό Ένταλμα) iránti kérelem útján vitatnak, amelyet a Legfelsőbb Bíróság bírája bírál el, akkor a bíró határozata ellen fellebbezés (Έφεσης) nyújtható be, akárcsak polgári ügyekben.

Minden esetben amennyiben emberi jogok megsértését állítják, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához lehet egyéni keresettel fordulni.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az európai öröklési bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság az illetékes kerületi bíróság (Επαρχιακό Δικαστήριο), a fent, a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem ügyében említettek szerint.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A kiállító hatóság – azaz a kerületi bíróság – bizonyítványt kiállító határozata elleni jogorvoslat formája a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott fellebbezés, a polgári perrendtartás (Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας) szabályainak megfelelően.

Kivételes esetben a Legfelsőbb Bíróság felsőbírósági leirat kibocsátását is jóváhagyhatja, ebben az esetekben a fent leírtak alkalmazandók.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Az öröklési ügyekben hatáskörrel rendelkező egyetlen hatóság, amely igazságügyi hatóság felhatalmazása alapján vagy igazságügyi hatóság ellenőrzése alatt igazságszolgáltatási feladatokat lát el, az összes kerületi bíróság hivatalvezetője (Πρωτοκολλητής), a hagyatékkezelésről szóló törvény 189. fejezetének 13. szakaszával összhangban. Ugyanakkor a hatásköröknek a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében szereplő feltételei nem teljesülnek, ezért a hivatalvezető nem minősül „bíróságnak” a rendelet értelmében.

Tekintettel a „határozatnak” a rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában szereplő meghatározására, a rendelet 3. cikke (2) bekezdésében szereplő valamennyi feltételnek megfelelő hivatalvezető egyetlen hatásköre az örökléssel kapcsolatos kérelmek és eljárások költségeinek általános meghatározása, így e hatáskör gyakorlása során a hivatalvezető nem felel meg a rendelet értelmében vett „bíróság” jelentésének.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 12/06/2019

Öröklés - Lettország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A külföldi bíróság határozata, amely a kibocsátása szerinti országban végrehajtható, Lettországban azt követően lesz végrehajtható, ha azt a hatályos eljárással összhangban Lettországban elismerik.

A 650/2012 rendelet szerinti végrehajthatóvá nyilvánítás iránti eljárást a polgári perrendtartás (Civilprocesa likuma) 77. fejezete szabályozza, amely a külföldi bíróságok határozatainak elismeréséről rendelkezik, kivéve, ha a vonatkozó egyezmény és rendeletek mást írnak elő. Ezért a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem elbírálására a határozat végrehajtásának helye vagy az alperes bejelentett tartózkodási helye szerinti, vagy ilyen hely hiányában az alperes tényleges tartózkodási helye vagy székhelye szerinti kerületi vagy városi bíróság (rajona [pilsētas] tiesa) jogosult.

A kerületi vagy városi bíróságnak a külföldi bíróság határozatának elismeréséről vagy az elismerésének megtagadásáról szóló határozatával szemben jogorvoslati kérelem (blakus sūdzība) terjeszthető elő a regionális bíróság (apgabaltiesa) előtt, a regionális bíróság határozatával szemben pedig a jogorvoslati kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz (Augstākā tiesa) kell benyújtani.

A kerületi vagy városi bíróságok és a regionális bíróságok listája az alábbi linken keresztül érhető el: lett bírósági portál

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A kerületi vagy városi bíróságnak a külföldi bíróság határozatának elismeréséről vagy az elismerésének megtagadásáról szóló határozatával szemben jogorvoslati kérelem terjeszthető elő a regionális bíróság előtt, a regionális bíróság határozatával szemben pedig a jogorvoslati kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani.

Az a fél az eljárásban, akinek a bejelentett tartózkodási helye Lettországban található, vagy ennek hiányában a tényleges tartózkodási helye vagy székhelye Lettországban található, a határozat egy példányának kézhezvételétől számított harminc napon belül nyújthat be jogorvoslati kérelmet. Az a fél az eljárásban, akinek a bejelentett tartózkodási helye, a tényleges tartózkodási helye vagy a székhelye Lettországon kívül található, a határozat egy példányának kézhezvételétől számított hatvan napon belül nyújthatja be a jogorvoslati kérelmét.

A lett bíróságok listája itt található: lett bírósági portál

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Európai öröklési bizonyítványt bármely hites közjegyző (zvērināts notārs) kiállíthat, feltéve, hogy a 650/2012/EU rendelet 4., 7., 10. és 11. Cikke szerinti határon átnyúló öröklési ügyben Lettország rendelkezik joghatósággal.

A hites közjegyzők listája itt található: A közjegyzők honlapja

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Az érdekelt fél kérelmére az európai öröklési bizonyítványt kiállító hites közjegyző a bizonyítványt a 650/2012/EU rendelet 71. cikkével összhangban kijavíthatja, módosíthatja vagy visszavonhatja, valamint a szóban forgó rendelet 73. cikke szerint a bizonyítvány joghatásait fel is függesztheti.

Ennek érdekében a közjegyzőnek közjegyzői okiratot (notariāls akts) kell kiállítania a bizonyítvány kijavításáról, módosításáról, visszavonásáról vagy felfüggesztéséről, és erről haladéktalanul tájékoztatnia kell az összes olyan személyt, aki részére a bizonyítvány hiteles másolatát vagy a bizonyítvány kivonatát kiállították.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

A 650/2012/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével és a közjegyzőkről szóló törvény (Notariāta likums) 324.1 §-ával összhangban a határon átnyúló öröklési üggyel foglalkozó közjegyző a közjegyzőkről szóló törvény rendelkezéseit alkalmazza, kivéve, ha Lettországban közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Az öröklés megállapítása iránti kérelmet (mantošanas iesniegums) a közjegyzőkről szóló törvény 252. §-ában meghatározott területen tevékenykedő közjegyzőhöz kell benyújtani, amennyiben azonban az örökhagyó bejelentett tartózkodási helye vagy a hagyaték vagy a hagyaték nagyobbik részének helye nem ismert, a kérelem bármely hites közjegyző előtt előterjeszthető.

A határozat végrehajthatóvá nyilvánítása iránti eljárást a kerületi vagy városi bíróság előtt kell megindítani.

A hites közjegyzők listája itt található: A közjegyzők honlapja.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/05/2019

Öröklés - Luxemburg


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Hatáskörrel rendelkező bíróság vagy hatóság:

A körzeti bíróság (tribunal d’arrondissement) elnöke

Elérhetőségek:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság:

A polgári ügyekben eljáró fellebbviteli bíróság (cour d’appel)

Elérhetőségek:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Hatáskörrel rendelkező bíróság:

A Semmítőszék (Cour de cassation)

Elérhetőségek

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 475981-369/373

Eljárás

Megsemmisítés iránti kérelem

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Hatáskörrel rendelkező hatóság(ok):

Minden olyan közjegyző, aki tagja a Luxemburgi Nagyhercegség Közjegyzői Kamarájának.

Kapcsolatfelvétel:

A link új ablakot nyit meghttp://www.notariat.lu

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Hatáskörrel rendelkező bíróság:

A körzeti bíróság (tribunal d’arrondissement)

Elérhetőségek:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Eljárás:

Írásbeli eljárás

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

/


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 26/06/2019

Öröklés - Magyarország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság; a fellebbezések tárgyában a törvényszékek, Budapesten a Fővárosi Törvényszék dönt (a bíróságok nevének és címének közlésével).

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Felülvizsgálati kérelem esetén felülvizsgálati eljárásban a Kúria dönt.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

A bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság lehet:

-      a 3. cikk (2) bekezdés alapján: járásbíróságok

-      öröklési ügyekben hatáskörrel rendelkező, nemzeti jog szerinti, más hatóságok: közjegyzők

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Jogorvoslati kérelem esetén a törvényszékek, Budapesten a Fővárosi Törvényszék dönt (a bíróságok nevének és címének közlésével).

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Egyéb hatóság Magyarországon a közjegyző.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 29/06/2017

Öröklés - Málta


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság a polgári bíróság első tanácsa.  A fellebbezéseket a fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Lásd a polgári eljárásjogi és szervezeti törvénykönyv (máltai törvénytár, 12. fejezet) harmadik könyve IV. címének a perújításra vonatkozó rendelkezéseit.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

A 64. cikk értelmében a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező bíróság a polgári bíróság (nemperes tanács) valamint a közjegyzők jogállásáról és a közjegyzői okiratokról szóló törvény szerinti felhatalmazással rendelkező közjegyzők.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A jogorvoslat iránti kérelmet a bírósági szervezetről és a polgári eljárásról szóló törvény (máltai törvénytár, 12. fejezet) értelmében hitelesített formában a polgári bíróság első kollégiumához kell benyújtani.  A polgári bíróság első kollégiumának határozataival szembeni fellebbezést a fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 29/05/2019

Öröklés - Hollandia


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A körzeti bíróság (rechtbank) ideiglenes intézkedés iránti kérelmek tárgyában eljáró bírája (voorzieningenrechter).

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A Legfelsőbb Bírósághoz (Hoge Raad) benyújtott felülvizsgálati kérelem (beroep in cassatie). A Legfelsőbb Bíróság az ügy tényállását nem vizsgálja felül. A Legfelsőbb Bíróság az első fellebbezést elbíráló bíróság (ebben az esetben a körzeti bíróság) által megállapított tényállás alapján jár el. A Legfelsőbb Bíróság ellenőrzi, hogy a bíróság helyesen értelmezte és alkalmazta-e a jogszabályokat, valamint, hogy az adott ítélet kellően és teljes egészében megalapozott-e. A felülvizsgálati eljárás célja a jogalkalmazás egységességének előmozdítása és biztosítása, a jogfejlődés és a jogvédelem előmozdítása.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Közjegyző (notaris). A különleges szakértelemmel rendelkező közjegyzők elérhetőségét a Királyi Közjegyzői Szakmai Szervezet (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, a továbbiakban: KNB) révén lehet megszerezni.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tel.: +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
E-mail: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA Hága
Látogatási cím: Spui 184, 2511 BW Hága

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A körzeti bíróság kantoni bírája (kantonrechter). Az eljárás megindítására fellebbezési kérelem benyújtása útján kerül sor. A körzeti bíróság idézi az érdekelt feleket. Az érdekelt felek az eljárás kezdete előtt, illetve a bíró engedélyével az eljárás során nyújthatnak be fellebbezési ellenkérelmet. A keresettel szembeni védekezést a felek a tárgyaláson, szóban is előadhatják. A bíró a tárgyalás végén kitűzi az ítélet meghozatalának időpontját.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Hollandiában nincs a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett hatóságnak megfelelő hatóság.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 21/05/2019

Öröklés - Ausztria


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A 45. cikk (1) bekezdése értelmében a kérelmek elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok a kerületi bíróságok (Bezirksgerichte).

Az 50. cikk (2) bekezdése értelmében az ilyen kérelmekről hozott határozatok elleni jogorvoslatok elbírálására a felsőbb regionális bíróság (Landesgericht) rendelkezik hatáskörrel, a határozatot kibocsátó kerületi bíróság útján.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A jogkérdésben benyújtott fellebbezéseket (Revisionsrekurs) a Legfelsőbb Bírósághoz (Oberster Gerichtshof) kell benyújtani a határozatot elsőfokú bíróságként kibocsátó kerületi bíróságon keresztül.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az európai öröklési bizonyítványt a kerületi bíróság állítja ki (a bírósági meghatalmazott – Gerichtskommissär –, azaz az igazságügyi hatóságként eljáró közjegyző útján).

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A kerületi bírósági bíró határoz a felek panaszairól, amennyiben azok úgy vélik, hogy a kiállított öröklési bizonyítvány hibákat tartalmaz. A bíróság határozata elleni fellebbezést a kézbesítéstől számított 14 napon belül lehet benyújtani a felsőbb regionális bírósághoz a határozatot első fokon kibocsátó kerületi bíróságon keresztül.

Ha a bírósági meghatalmazottban kétség merül fel aziránt, hogy az öröklési bizonyítvány kiállítható-e a kérelemnek megfelelően, a kérelmet a bíróhoz továbbítja; a bíró ekkor eldönti, hogy a bírósági meghatalmazott kiállítsa-e a bizonyítványt, és ha igen, miként.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Ausztriában nincs más hatóság vagy jogi szakember, aki e területen a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban hatáskörrel rendelkezne.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 17/06/2019

Öröklés - Lengyelország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

a) Regionális bíróság

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Fellebbviteli bíróság – a fellebbezést a megfellebbezett határozatot hozó regionális bíróságon keresztül nyújtják be.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

a) Legfelsőbb Bíróság – a fellebbezést a megfellebbezett határozatot hozó fellebbviteli bíróságon keresztül nyújtják be.

b) Cím: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw 41

Tel.: +48 22 530 8000

c) Megsemmisítés iránti kérelem – a kérelem nem vitathatja a megállapított tényeket vagy az értékelt bizonyítékokat.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

a) Kerületi bíróság

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Közjegyző

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

a)

– ha az európai öröklési bizonyítványt kerületi bíróság bocsátotta ki, a panaszt a kerületi bíróságon keresztül a regionális bírósághoz kell benyújtani;

– ha az európai öröklési bizonyítványt közjegyző bocsátotta ki, a panaszt a közjegyzőn keresztül a regionális bírósághoz kell benyújtani;

b)

– Bíróságok:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Közjegyzők:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Nem alkalmazandó


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/06/2019

Öröklés - Portugália


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmekről szóló határozatok meghozatala tekintetében illetékes, a 45. cikk (1) bekezdése szerinti bíróságok az illetékes (elsőfokú) járásbíróságok (Tribunal de Comarca [1ª Instância]) általános ügyek testületei (Juízos de Competência Genérica) vagy – amennyiben vannak ilyenek – helyi polgári ügyek testületei (Juízos Locais Cíveis).

A szóban forgó kérelmek tárgyában hozott határozatok elleni jogorvoslati eljárásokban a fellebbviteli bíróságok (Tribunais da Relação) – mint az 50. cikk (2) bekezdése szerinti illetékes bíróságok – hozhatnak határozatot.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az 51. cikk alkalmazásában a jogorvoslatok tárgyában hozott határozatok kizárólag a Legfelsőbb Bíróság (Supremo Tribunal de Justiça) előtt támadhatók meg (felülvizsgálati kérelem – Recurso de revista).

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az európai öröklési bizonyítvány kiállítása a nyilvántartók (Conservadores), nevezetesen – a 131/95. sz., június 6-i törvényerejű rendelettel jóváhagyott és a 324/2007. sz., szeptember 28-i törvényerejű rendelettel módosított, a népesség-nyilvántartásról szóló törvény (Código do Registo Civil) 210.º-A–210.º-R cikke szerinti – egyszerűsített öröklési eljárásokban eljárási jogkörrel rendelkező nyilvántartók hatáskörébe tartozik.

Az európai öröklési bizonyítványt kiállító nyilvántartási hivatalok (conservatórias) jegyzéke itt érhető el: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A nyilvántartói határozatok elleni jogorvoslati eljárásokban illetékes hatóságok – a 72. cikk alkalmazásában – az adott nyilvántartási hivatal helye szerint illetékességgel rendelkező (elsőfokú) járásbíróság (Tribunal de Comarca [1ª Instância]) általános ügyek testületei (Juízos de Competência Genérica) vagy – amennyiben vannak ilyenek – helyi polgári ügyek testületei (Juízos Locais Cíveis).

A fellebbezőnek a bíróság bírájához intézett kérelmet és a csatolni kívánt okmányokat a határozatról szóló értesítést követő 15 napon belül kell benyújtania a nyilvántartási hivatalban (a 131/95. sz., június 6-i törvényerejű rendelettel jóváhagyott és a 324/2007. sz., szeptember 28-i törvényerejű rendelettel módosított, a népesség-nyilvántartásról szóló törvény [Código do Registo Civil] 286. és 288. cikke).

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

A 3. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a bíróságok mellett az igazságszolgáltatási feladatokat ellátó közjegyzők is rendelkeznek hatáskörrel az örökléssel kapcsolatos kérdésekben.

A közjegyzők hatásköre így az alábbiakra terjed ki: leltárfelvételi eljáráshoz kapcsolódó okiratok készítése, illetve az eljárás feltételeinek meghatározása, valamint az örökösi jogosultságnak az örökhagyó halálát követő, a leltárfelvételi eljárás – március 5-i 23/2013. sz. törvénnyel jóváhagyott és augusztus 26-i 278/2013. sz. rendelettel megállapított – új jogi szabályozása szerinti elismerése (azon esetek kivételével, amikor az érintett felek a szokásos jogorvoslati csatornákat veszik igénybe).


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 11/06/2019

Öröklés - Románia


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Romániában az elismerés és a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmeket a bíróságok bírálják el (a polgári perrendtartás 95. cikkének (1) bekezdése és 1098. cikke). Az elismerés és a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni fellebbezéseket a fellebbviteli bíróságok (curţi de apel) bírálják el (a polgári perrendtartásról szóló 134/2010. sz. törvény 96. cikkének (2) bekezdése).

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

További fellebbezés a Legfelsőbb Bírósághoz és Semmítőszékhez (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) nyújtható be (a polgári perrendtartás 97. cikkének (1) bekezdése).

A Legfelsőbb Bíróság címe: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bukarest (irányítószám: 020934).

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

A közjegyzők (Notarul public).

A közjegyzőirodák neve és elérhetősége a román Közjegyzői Kamara (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România) honlapján található: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Egy törvénytervezet értelmében az európai öröklési bizonyítványt (certificatul european de moștenitor) kérelemre az a közjegyző bocsátja ki, amelyik a román jogszabályok értelmében az öröklési bizonyítványt kibocsátotta. Az európai öröklési bizonyítvány kibocsátásával, vagy kibocsátásának megtagadásával szemben fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az a körzeti bíróság (judecătorie) bírálja el, amelynek joghatósága alá az eredeti bizonyítványt kibocsátó közjegyzőiroda a román jog alapján tartozik. A határozattal szemben egyszeri fellebbezésre van lehetőség. A fellebbezés elbírálásáig a bíróság elrendelheti az európai öröklési bizonyítvány joghatásainak felfüggesztését.

Az európai öröklési bizonyítvány helyesbítése, módosítása vagy visszavonása esetén az a közjegyzőiroda jár el, amely a bizonyítványt eredetileg kibocsátotta. Az európai öröklési bizonyítvány helyesbítése, módosítása vagy visszavonása esetén a közjegyző köteles értesíteni valamennyi olyan személyt, aki a bizonyítványból hiteles másolatot kapott. Az európai öröklési bizonyítvány helyesbítésével, módosításával vagy visszavonásával szemben fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az a körzeti bíróság bírálja el, amelynek joghatósága alá a helyesbített vagy módosított bizonyítványt kibocsátó, vagy a bizonyítványt visszavonó közjegyző tartozik. A határozattal szemben egyszeri fellebbezésre van lehetőség.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

Nem alkalmazandó.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 07/06/2019

Öröklés - Szlovénia


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A kerületi bíróságok (okrožna sodišča (tbsz) okrožno sodišče (esz)) illetékesek arra, hogy elbírálják a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmeket a 45. cikk (1) bekezdése alapján.

A kerületi bíróságok listája itt található.

A kerületi bíróságok illetékesek arra, hogy eljárjanak a fentnevezett kérelmekre vonatkozó határozatokkal kapcsolatos jogorvoslati ügyekben az 50. cikk (2) bekezdése alapján.

A kerületi bíróságok listája itt található.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az érintettek fellebbezést (pritožba) nyújthatnak be kerületi bíróság végrehajthatóvá nyilvánítással szemben emelt kifogással kapcsolatos határozata ellen. Az említett fellebbezést a megtámadott határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A fellebbezést a kerületi bíróságnál kell benyújtani, amely azt továbbítja a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságához (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). A fellebbezést kézbesítik az ellenérdekelt félnek, akinek 30 napon belül kell választ adnia. A fellebbezésről szóló döntést a Legfelsőbb Bíróság hozza.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
fax.: (01) 366 43 01
e-mail: urad.vsrs@sodisce.si

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

Az európai öröklési bizonyítványt a helyi bíróság (okrajno sodišče (esz) okrajna sodišča (tbsz)) állítja ki, amely hagyatéki eljárások során határoz.

A szlovén helyi bíróságok listája itt található.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Mindenki, aki európai öröklési bizonyítványt igényelhet, fellebbezést nyújthat be az alábbi határozatok ellen: az európai öröklési bizonyítvány iránti kérelemmel kapcsolatos bírósági határozat; az európai öröklési bizonyítványt helyesbítő bírósági határozat; az európai öröklési bizonyítványt módosító bírósági határozat; az európai öröklési bizonyítványt megsemmisítő bírósági határozat; A fellebbezést a hagyatéki eljárás során kell benyújtani, azaz annál a bíróságnál, amelyik az örökléssel kapcsolatos határozatot hozta, a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül. A fellebbezés nem vezet a határozat végrehajtásának felfüggesztéséhez.

A bíróság, amelynél fellebbezést nyújtottak be, kizárólag új határozat meghozatalával módosíthatja vagy vonhatja vissza a korábbi határozatát. Amennyiben ezt nem teszi meg, a fellebbezést határozathozatal céljából felsőbb bírósághoz (višje sodišče (esz) višja sodišča (tsz)) utalhatja.

A felsőbb bíróságok listája itt található.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

A Szlovén Köztársaságban a bíróságok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek az örökléssel kapcsolatos ügyek tekintetében, azaz a rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében nincs egyéb olyan öröklési ügyekben hatáskörrel rendelkező hatóság és jogi szakember, amely/aki igazságszolgáltatási feladatot látna el, vagy igazságügyi hatóság felhatalmazása alapján vagy igazságügyi hatóság ellenőrzése alatt járna el.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 06/06/2019

Öröklés - Szlovákia


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A rendelet 45. cikkének (1) bekezdése szerint a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek tekintetében a járási bíróságok (okresný súdy) rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.

A rendelet 45. cikkének (1) bekezdése szerinti végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslat tekintetében az 50. cikk (2) bekezdése értelmében a megyei bíróságok (krajský súdy) rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel. A fellebbezést azon járási bíróságon (okresný súd) keresztül kell benyújtani, amelynek a határozata ellen a fellebbezést benyújtják.

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az 51. cikk értelmében a jogorvoslat tárgyában hozott határozatra vonatkozó jogorvoslati lehetőség a felülvizsgálat (dovolanie). A felülvizsgálatról (dovolanie) a szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Najvyšší súd Slovenskej republiky) határoz és a kérelmet azon járási bíróságon (okresný súd) keresztül kell benyújtani, amely első fokon hozott határozatot. A felülvizsgálat (dovolanie) nem csak a fellebbviteli bíróság határozatának jogi hibáira vonatkozhat.

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

A 64. cikk szerint bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságok a következők:

  • a bíróság által kijelölt közjegyző (notár poverený súdom) – az öröklési eljárás jogerős lezárását megelőzően, továbbá azt követően is.

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A 72. cikk szerinti jogorvoslati eljárások:

  • a fellebbezést az európai öröklési bizonyítvány kézbesítését követő 15 napon belül kell benyújtani az öröklési eljárás lefolytatására a közjegyzőt kijelölő járási bíróságon. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. Az európai öröklési bizonyítvány elleni fellebbezéseket a járási bíróságok (okresné súdy) bírálják el.

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

– A Szlovák Köztársaságban nem léteznek a 3. cikk (2) bekezdése szerinti egyéb hatóságok és jogi szakemberek.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 05/06/2019

Öröklés - Finnország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

Végrehajthatóvá nyilvánítás esetében:

a körzeti bíróság

Elérhetősége: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

A körzeti bíróság határozataival szembeni fellebbezést

a fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani.

Elérhetősége: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Legfelsőbb Bíróság

Elérhetősége: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

A rendelet 51. cikke szerinti fellebbezést a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani, amennyiben az a fellebbezést elfogadhatónak ítéli (a bírósági eljárásról szóló törvény 30. fejezetének 1–3. szakasza).

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

A bizonyítványt kiállító hatóság:

Helsingin maistraatti (Helsinki Anyakönyvi Hivatal)

Albertinkatu 25

FI – 00180 Helsinki

Tel. (központi szám): +358 29 55 39391

Fax: +358 29 55 36191

e-mail: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

A jogorvoslati kérelmeket elbíráló hatóság:

Helsingin hallinto-oikeus (Helsinki Közigazgatási Bíróság)

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Tel. (központi szám): +358 29 56 42000

Fax: +358 29 56 45079

e-mail: helsinki.hao(at)oikeus.fi

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

A bíróság által kijelölt hagyatéki vagyonkezelő


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 05/06/2019

Öröklés - Svédország


78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

78. cikk a) pontja - a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok neve és elérhetőségei

A 45. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek vonatkozásában

– a körzeti bíróság (tingsrätt)

Az 50. cikk (2) bekezdése szerinti fellebbezések vonatkozásában:

– Az 50. cikk (2) bekezdése szerinti fellebbezéseket a határozatot hozó bírósághoz kell benyújtani.

– a körzeti bíróság (tingsrätt)

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

78. cikk b) pontja - az 51. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

– fellebbviteli bíróság (hovrätt) valamint a Legfelsőbb Bíróság (Högsta domstolen)

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

78. cikk c) pontja - a 64. cikk alapján a bizonyítvány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó releváns információk

A svéd adóhatóság (Skatteverket)

171 94 Solna

78. cikk d) pontja - a 72. cikkben említett jogorvoslati eljárások

Eljárás: A bírósági törvény (1996:242) (lagen om domstolsärenden) rendelkezéseit kell alkalmazni a fellebbezésekre, ha a 650/2012/EU rendelet ettől eltérően nem rendelkezik.

Név: körzeti bíróság, fellebbviteli bíróság, valamint a Legfelsőbb Bíróság

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

79. cikk - A 3. cikk (2) bekezdésében említett információkat tartalmazó jegyzék összeállítása és későbbi módosításai

a) a svéd adóhatóság

b) hagyatéki gondnok (skiftesman)

c) hagyatéki végrehajtó (testamentsexekutor), ha az erre vonatkozó külön megbízás nélkül a hagyatéki gondnok szerepében jár el

d) különleges hagyatéki gondnok (särskild boutredningsman), ha az erre vonatkozó külön megbízás nélkül a hagyatéki gondnok szerepében jár el


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 04/06/2019