Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Наследство

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 650/2012


Обща информация

Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕС) № 650/2012 от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането на автентични актове цели улесняването на международното наследяване за гражданите.

Регламентът се прилага във всички държави членки на Европейския съюз, с изключение на Дания, Ирландия и Обединеното кралство.

Регламентът се прилага по отношение на наследството, оставено от лица, починали на или след 15 август 2015 г., и осигурява последователно разглеждане на наследяването, съгласно един-единствен закон и от един-единствен орган, като позволява също на гражданите да изберат за приложимо прямо спрямо наследството им закона на държавата, чиито граждани са.

С Регламента се въвежда и европейско удостоверение за наследство — документ, издаван от органа, занимаващ се с наследяването, за да служи на наследниците, заветниците, изпълнителите на завещанието или управителите на наследството при доказване на правното им положение и упражняването на правата или правомощията им в други държави членки, без за това да се изисква специална процедура.

На 9 декември 2014 г. Комисията прие Връзката отваря нов прозорецРегламент за изпълнение, с който се създават 4 формуляри, които трябва да се използват по силата на Регламента за наследяването.

Тези формуляри могат да се използват от 17 август 2015 г. нататък.

Европейският портал за електронно правосъдие скоро ще предоставя възможността за попълване на формулярите онлайн.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 22/11/2017