Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dědická řízení

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 650/2012


Všeobecné informace

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání veřejných listin v dědických věcech má zjednodušit vypořádání dědictví s mezinárodním prvkem.

Nařízení platí ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska a Irska.

Nařízení se použije na dědictví osob, které skonají 17. srpna 2015 či později, a zajistí, aby bylo dané dědictví projednáno soudržně, podle jednoho práva a jedním orgánem. Zároveň také občanům umožní zvolit si, že se na jejich dědictví použije právo státu, jehož jsou státními příslušníky.

Nařízení rovněž zavádí evropské dědické osvědčení. Tento dokument vydává orgán projednávající dědictví pro dědice, odkazovníky, vykonavatele závěti a správce pozůstalosti, aby mohli bez nutnosti zvláštního řízení prokazovat své postavení a vykonávat svá práva nebo pravomoci v jiných členských státech.

Dne 9. prosince 2014 přijala Komise Odkaz se otevře v novém okně.prováděcí nařízení, které stanoví formuláře pro dědické nařízení:

Word Word(297 Kb)cs

PDF PDF(747 Kb)cs

Portál e-Justice možňuje vyplnit a vytvořit si PDF formuláře V (evropské dědické osvědčení) online.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 01/02/2020