Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dědická řízení - Kypr


Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Příslušné jsou okresní soudy

  • Nicosia District Court (Okresní soud v Nikósii)

Adresa: Charalambou Mouskou, 1405, Nicosia, Cyprus

Telefon: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limassol District Court (Okresní soud v Limassolu)

Adresa: Leoforos Lordou Byronos 8 P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Telefon: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnaca District Court (Okresní soud v Larnace)

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Telefon: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Paphos District Court (Okresní soud v Pafosu)

Adresa: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Telefon: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagusta District Court (Okresní soud ve Famagustě)

Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Telefon: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Vnitrostátní právo nestanoví postup pro napadení rozhodnutí Nejvyššího soudu o opravném prostředku.

Pokud však byl při rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti použit zvláštní soudní příkaz vydaný (jedním) soudcem Nejvyššího soudu, pak je možno proti jeho rozhodnutí podat odvolání, obdobným způsobem jako v občanském řízení.

Ve všech případech, ve kterých se tvrzení týká porušování lidských práv, je možno podat individuální odvolání k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Orgánem příslušným pro vydání evropského dědického osvědčení je místně příslušný okresní soud, jak je uvedeno výše u návrhu na prohlášení vykonatelnosti.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Opravným prostředkem proti rozhodnutí vydávajícího orgánu, tj. okresního soudu, v souvislosti s vydáváním dědického osvědčení je na základě občanského soudního řádu odvolání k Nejvyššímu soudu.

Ve výjimečných případech může Nejvyšší soud svolit k vydání zvláštního soudní příkazu, v takovém případě platí jak uvedeno výše.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Jediným orgánem, který vykonává soudní funkce nebo jedná na základě zmocnění soudním orgánem nebo pod dohledem soudního orgánu, je v souladu s článkem 13 zákona o dědickém řízení (hlava 189) soudní tajemník každého okresního soudu, jestliže však nejsou splněny podmínky uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení, nepovažuje se soudní tajemník za soud ve smyslu nařízení.

S ohledem na definici pojmu „rozhodnutí“ v čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení je jedinou funkcí soudních tajemníků, která splňuje všechny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 2 nařízení, rozhodování o nákladech podání a obecně řízení týkajících se dědictví, kdykoli při výkonu takové pravomoci spadá soudní tajemník pod pojem „soud“ ve smyslu nařízení.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/09/2020